Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige

Tijdens de opleiding Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige leert u hoe u thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers optimaal ondersteunt.

Rotterdam start 22 februari 2018
Tilburg start voorjaar 2018
Zwolle start voorjaar 2018

Omvang: 9 lesdagen in 8 maanden

 


Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen

Deze leergang van Breederode en Albeda in samenwerking met Zorgwaard, Amphia Ikazia (Breda) en Antes Groep biedt antwoord op de groeiende vraag naar hoog gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg.

Rotterdam start 13 oktober 2017
Omvang 20 lesdagen in 12 maanden  


Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Onbegrepen gedrag’

Deze leergang richt zich op een interdisciplinaire, integrale benadering van de verschillende psychogeriatrische en psychiatrische problemen bij kwetsbare ouderen en de belasting van mantelzorgers.

Rotterdam start 2 april 2018
Omvang 8,5 dag
In 4 maanden


EXPERTDAG Kwetsbare (oudere) mensen en hun behoefte aan zorg in een interdisciplinaire context

De kranten staan er bol van! Er is grote behoefte aan kennis over bepaalde onderwerpen rondom de ouder wordende mens. Breederode Hogeschool organiseert daarom een Expertdag.

30 maart 2018
1 dag 


Omgaan met patiënten en hun familieleden uit niet-westerse culturen

De zorgbehoefte van inwoners met een niet-westerse culturele achtergrond zal door vergrijzing, arbeidsmigratie en de grote toestroom van vluchtelingen de komende jaren enorm gaan toenemen.

Rotterdam 16 maart 2018
Omvang 1 dag