EXPERTDAGEN

Breederode Hogeschool organiseert een aantal interessante Expertdagen voor Casemanagers en Researchverpleegkundigen Kijk op meer info en lees er meer over!

Expertdag 1: 30 maart 2018
Expertdag 2: 2018
Expertdag 3: 15 februari 2018


Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige

Tijdens de opleiding Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige leert u hoe u thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers optimaal ondersteunt.

Rotterdam start 22 februari 2018
Rotterdam start voorjaar 2018
Tilburg start voorjaar 2018
Zwolle start voorjaar 2018

Omvang: 9 lesdagen in 8 maanden


Deeltijd Bachelor Verpleegkunde(HBO-V)

Na afronding van deze deeltijd HBO-V opleiding met drie uitstroomprofielen, ben je uitstekend in staat om te werken in het ziekenhuis, de wijkzorg, de psychiatrie en de ouderenzorg.

Rotterdam start 14 november 2017
Rotterdam start februari 2018

Ook incompany mogelijk
Omvang 2 jaar en 8 maanden


EXPERTDAG Kwetsbare (oudere) mensen en hun behoefte aan zorg in een interdisciplinaire context

De kranten staan er bol van! Er is grote behoefte aan kennis over bepaalde onderwerpen rondom de ouder wordende mens. Breederode Hogeschool organiseert daarom een Expertdag.

30 maart 2018
1 dag 


Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen

Deze leergang van Breederode en Albeda in samenwerking met Zorgwaard, Amphia Ikazia (Breda) en Antes Groep biedt antwoord op de groeiende vraag naar hoog gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg.

Rotterdam start 13 oktober 2017
Omvang 20 lesdagen in 12 maanden 


Omgaan met patiënten en hun familieleden uit niet-westerse culturen

De zorgbehoefte van inwoners met een niet-westerse culturele achtergrond zal door vergrijzing, arbeidsmigratie en de grote toestroom van vluchtelingen de komende jaren enorm gaan toenemen.

Rotterdam 16 maart 2018
Omvang
 1 dag


Researchverpleegkunde / Clinical Research Coördinator (post-HBO)

Na de opleiding bent u als Researchverpleegkundige uitstekend opgeleid tot gecertificeerd zelfstandig werkend deskundige voor klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Rotterdam start 28 september 2018
Omvang
 22 lesdagen in 12 maanden
Al meer dan 400 cursisten geslaagd!


Researchmedewerker (post MBO)

Na de opleiding bent u als Researchmedewerker volwaardig inzetbaar bij de uitvoer van klinisch wetenschappelijk onderzoek en bent u een gecertificeerd researchprofessional.

Rotterdam start 22 maart 2018
Rotterdam start 28 september 2018
Omvang 8 lesdagen in 4,5 maand 


Expertdag “Ethische dilemma’s en privacy in wetenschappelijk onderzoek”

Als research professional kom je regelmatig in aanraking met ethische dilemma’s. Kan ik deze persoon wel of niet includeren en welke overwegingen en belangen spelen hierbij een rol.

15 februari 2018
Omvang 1 dag


Expertdag “Wetgeving klinisch wetenschappelijk onderzoek en digitaliseren van onderzoeksgegevens

Aankondigingen als “Proefpersonen gezocht voor een onderzoek naar poliovaccin UAM4a” zien we steeds meer. Aan welke eisen moet wetenschappelijk onderzoek voldoen en hoe beschermen we de proefpersonen?

2018
Omvang 1 dag


Verpleegkundig indiceren en coördineren voor wijkverpleegkundigen (HBO-V)

Tijdens de opleiding verpleegkundig indiceren voor wijkverpleegkundigen, leer je een indicatiegesprek te voeren met de cliënt en zijn mantelzorg, om een indicatie op te stellen.

Rotterdam 6, 20 en 27 maart 2018
Omvang 3 dagen 


Zorgtoewijzing en evaluatie van indicaties door verpleegkundigen in de wijk (MBO-4)

Tijdens de opleiding, leer je een indicatie – evaluatiegesprek voeren met de cliënt en zijn mantelzorg, om de zorg vanuit de indicatie op juiste wijze bij te stellen.

Rotterdam 6,13,20 en 27 maart 2018
Omvang 4 dagen  


Praktijkopleider / Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg & Welzijn

Als Praktijkopleider/Praktijkbegeleider levert u een belangrijke bijdrage aan het opleidingsbeleid in de stage-organisatie en bij begeleiding en coaching van studenten/leerlingen en werkbegeleiders.

Rotterdam 12 maart 2018
Omvang 15 bijeenkomsten in 1 jaar   

Al meer dan 120 cursisten geslaagd!


Verzuimadviseur

Als Verzuimadviseur begeleidt u individuele werknemers tijdens het verzuim en re-integratieproces en werkt u samen met de bedrijfsarts en alle actoren (zoals HRM) binnen een organisatie.

Rotterdam start 2 oktober 2017
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Arboverpleegkundige

Als Arboverpleegkundige richt u zich op de begeleiding van bedrijven en organisaties op alle thema’s van Arbeid en Gezondheid. U bent ook inzetbaar als preventiemedewerker of Arbo coördinator.

Rotterdam start 2 oktober 2017  
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Update farmacotherapie voor diabetesverpleegkundigen

Maak kennis met de nieuwe middelen voor de behandeling van DM2, die in de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen.

Rotterdam 5 februari 2017
Omvang 1 dag