Master Manuele Therapie – Extended Scope

De Master Manuele Therapie – Extended scope is een driejarige beroepsgerichte masteropleiding (90 EC) met een aantal unieke en innovatieve kenmerken.

Rotterdam 5 september 2018
Omvang 3 jaar, lesdagen om de week op woensdagmiddag en woensdagavond 


9-daagse Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijns zorg

In nauwe samenwerking met medisch specialisten van het Erasmus MC biedt Breederode Hogeschool de post-graduate Mastercourse "Van klinisch probleem naar succesvolle aanvraag" aan voor 142 PE punten

Rotterdam start september 2018
Omvang 9 dagen 


Basiscursus beweegprogramma’s

De kracht van de fysiotherapeut ligt vooral in het aanbieden van een programma dat gericht is op het structureel veranderen van het beweeggedrag van mensen. De fysiotherapeut onderscheidt zich...

Rotterdam 21 november en 6 en 18 december 2017
Omvang 3 dagen


Beweegprogramma COPD Deel I

De cursus is gericht op structurele verandering van het beweeggedrag van mensen met COPD. Deel I richt zich specifiek op de beweegprogramma’s voor patiënten met indicatie COPD Gold 0 en 1.

Rotterdam 27 en 28 oktober 2017
Omvang 2 dagen 


Beweegprogramma COPD Deel II

De cursus beweegprogramma COPD deel II is een vervolgprogramma op deel I en richt zich op fysiotherapeuten die mensen met COPD Gold 2 en 3 willen behandelen waar een chronische indicatie voor is.

Rotterdam 24, 25 en 26 mei 2018 
Omvang 3 dagen  


Beweegprogramma Diabetes mellitus type 2

De cursus beweegprogramma DM type 2 maakt de Fysiotherapeut dé beweegspecialist die mensen met overgewicht en diabetes mellitus type 2 kan begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Rotterdam 13 en 14 April 2018
Omvang 2 dagen


Beweegprogramma Hartrevalidatie inclusief hartfalen

De cursus is gericht op het opstellen en uitvoeren van een beweegprogramma voor zowel coronaire hartpatiënten als voor patiënten met hartfalen.

Rotterdam 17, 24 en 25 november 2017 
Omvang 3 dagen


Beweegprogramma Artrose

Voor mensen met artrose leert u met goede theoretische en praktische onderbouwing (TNO/Reumafonds/KNGF) een succesvol beweegprogramma maken.

Rotterdam 6 oktober 2017
Omvang 1 dag


Mastercourse Advanced HVT technieken LWK regio voor Manueel Therapeuten

De manueeltherapeut leert in deze module onderbouwd klinische keuzes te maken in diagnostiek en behandeling in complexe casuïstieken van de Lumbale wervelkolom aandoeningen.

Rotterdam 17 en 24 november 2017
Omvang 2 dagen 


Mastercourse Advanced HVT technieken CWK regio voor Manueel Therapeuten

De manueeltherapeut leert in deze module onderbouwd klinische keuzes te maken in diagnostiek en behandeling in complexe casuïstieken van de Cervicale wervelkolom en schoudergordel aandoeningen.

Rotterdam 3 en 10 november 2017
Omvang 2 dagen 


Mastercourse Advanced HVT technieken SI regio voor Manueel Therapeuten

De manueeltherapeut leert in deze module onderbouwd klinische keuzes te maken in diagnostiek en behandeling in complexe casuïstieken van de Sacro-iliacaal gewricht en bekkengordel aandoeningen.

Rotterdam 8 en 15 december 2017
Omvang 2 dagen


Arbeidsfysiotherapeut

De Arbeidsfysiotherapeut is specialist bij arbeid re-integratie, het doen van interventies op gebied van fysieke belasting en de ergonomie van de werkomgeving, bij individuele werknemers.

Rotterdam startdatum 2 oktober 2017
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Bedrijfsfysiotherapeut

De Bedrijfsfysiotherapeut is specialist in advies aan bedrijven en organisaties op het vlak van fysieke belasting, ergonomie en Arbozorg.

Rotterdam 2 oktober 2017
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Echografie cursus voor fysiotherapeuten: de schouder, een complex gewricht

Breederode Hogeschool biedt met Malumido de cursus Echografie voor fysiotherapeuten aan. Van een team van musculoskeletaal radiologen leer je de echografische ins- en outs van het schoudergewricht.

Voorjaar 2018
Datum stagebezoek:
in overleg
Omvang 1 dag 


Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisarts (1-jarig)

1-jarige opleiding Prakijkverpleegkundige/ POH, met competentieprofiel Praktijkondersteuner (LHV- 2017) voor HBO-V en A- inservice verpleegkundigen, incl. certificaat "Motiverende gespreksvoering"!

Rotterdam start 9 maart 2018
Tilburg start 2 maart 2018
Apeldoorn start 16 maart 2018
Omvang 23 bijeenkomsten in 1 jaar

Al meer dan 1200  cursisten tot POH-er opgeleid!


Praktijkondersteuner Huisarts (2-jarig)

De 2 jarige opleiding Praktijkondersteuner Huisarts, gebaseerd op het competentieprofiel Praktijkondersteuner(LHV-2017) is bedoeld voor doktersassistenten en verpleegkundigen op mbo-niveau.

Rotterdam start 9 maart 2018
Tilburg start 2 maart 2018
Apeldoorn start 16 maart 2018
Omvang 30 bijeenkomsten in 2 jaar

Al meer dan 1200 cursisten tot POH-er opgeleid!


Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheid Zorg (POH GGZ) 1-jarig

Als POH-GGZ kan je allerlei patiënten, met psychische, psychosomatische of psychosociale problematiek in de huisartsenpraktijk begeleiden, kortdurend behandelen en/of casemanagement bieden.

Amsterdam start 1 november 2017
Rotterdam start 17 januari 2018

Omvang 20 bijeenkomsten in 1 jaar


Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Praktijkondersteuner bedrijfsarts is een nieuw beroep in arbodienstverlening. Deze praktijkondersteuner voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert.

Rotterdam september 2018
Utrecht september 2018
Omvang ongeveer 20 dagen, lesdagen om de week 


Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige

Tijdens de opleiding Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige leert u hoe u thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers optimaal ondersteunt.

Rotterdam start 22 februari 2018
Tilburg start voorjaar 2018
Zwolle start voorjaar 2018

Omvang: 9 lesdagen in 8 maanden

 


Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen

Deze leergang van Breederode en Albeda in samenwerking met Zorgwaard, Amphia Ikazia (Breda) en Antes Groep biedt antwoord op de groeiende vraag naar hoog gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg.

Rotterdam start 13 oktober 2017
Omvang 20 lesdagen in 12 maanden  


Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Onbegrepen gedrag’

Deze leergang richt zich op een interdisciplinaire, integrale benadering van de verschillende psychogeriatrische en psychiatrische problemen bij kwetsbare ouderen en de belasting van mantelzorgers.

Rotterdam start 2 april 2018
Omvang 8,5 dag
In 4 maanden


EXPERTDAG Kwetsbare (oudere) mensen en hun behoefte aan zorg in een interdisciplinaire context

De kranten staan er bol van! Er is grote behoefte aan kennis over bepaalde onderwerpen rondom de ouder wordende mens. Breederode Hogeschool organiseert daarom een Expertdag.

30 maart 2018
1 dag 


Omgaan met patiënten en hun familieleden uit niet-westerse culturen

De zorgbehoefte van inwoners met een niet-westerse culturele achtergrond zal door vergrijzing, arbeidsmigratie en de grote toestroom van vluchtelingen de komende jaren enorm gaan toenemen.

Rotterdam 16 maart 2018
Omvang 1 dagEXPERTDAGEN

Breederode Hogeschool organiseert een aantal interessante Expertdagen voor Casemanagers en Researchverpleegkundigen Kijk op meer info en lees er meer over!

Expertdag 1: 30 maart 2018
Expertdag 2: 2018
Expertdag 3: 15 februari 2018


Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige

Tijdens de opleiding Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige leert u hoe u thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers optimaal ondersteunt.

Rotterdam start 22 februari 2018
Rotterdam start voorjaar 2018
Tilburg start voorjaar 2018
Zwolle start voorjaar 2018

Omvang: 9 lesdagen in 8 maanden


Deeltijd Bachelor Verpleegkunde(HBO-V)

Na afronding van deze deeltijd HBO-V opleiding met drie uitstroomprofielen, ben je uitstekend in staat om te werken in het ziekenhuis, de wijkzorg, de psychiatrie en de ouderenzorg.

Rotterdam start 14 november 2017
Rotterdam start februari 2018

Ook incompany mogelijk
Omvang 2 jaar en 8 maanden


EXPERTDAG Kwetsbare (oudere) mensen en hun behoefte aan zorg in een interdisciplinaire context

De kranten staan er bol van! Er is grote behoefte aan kennis over bepaalde onderwerpen rondom de ouder wordende mens. Breederode Hogeschool organiseert daarom een Expertdag.

30 maart 2018
1 dag 


Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen

Deze leergang van Breederode en Albeda in samenwerking met Zorgwaard, Amphia Ikazia (Breda) en Antes Groep biedt antwoord op de groeiende vraag naar hoog gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg.

Rotterdam start 13 oktober 2017
Omvang 20 lesdagen in 12 maanden 


Omgaan met patiënten en hun familieleden uit niet-westerse culturen

De zorgbehoefte van inwoners met een niet-westerse culturele achtergrond zal door vergrijzing, arbeidsmigratie en de grote toestroom van vluchtelingen de komende jaren enorm gaan toenemen.

Rotterdam 16 maart 2018
Omvang
 1 dag


Researchverpleegkunde / Clinical Research Coördinator (post-HBO)

Na de opleiding bent u als Researchverpleegkundige uitstekend opgeleid tot gecertificeerd zelfstandig werkend deskundige voor klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Rotterdam start 28 september 2018
Omvang
 22 lesdagen in 12 maanden
Al meer dan 400 cursisten geslaagd!


Researchmedewerker (post MBO)

Na de opleiding bent u als Researchmedewerker volwaardig inzetbaar bij de uitvoer van klinisch wetenschappelijk onderzoek en bent u een gecertificeerd researchprofessional.

Rotterdam start 22 maart 2018
Rotterdam start 28 september 2018
Omvang 8 lesdagen in 4,5 maand 


Expertdag “Ethische dilemma’s en privacy in wetenschappelijk onderzoek”

Als research professional kom je regelmatig in aanraking met ethische dilemma’s. Kan ik deze persoon wel of niet includeren en welke overwegingen en belangen spelen hierbij een rol.

15 februari 2018
Omvang 1 dag


Expertdag “Wetgeving klinisch wetenschappelijk onderzoek en digitaliseren van onderzoeksgegevens

Aankondigingen als “Proefpersonen gezocht voor een onderzoek naar poliovaccin UAM4a” zien we steeds meer. Aan welke eisen moet wetenschappelijk onderzoek voldoen en hoe beschermen we de proefpersonen?

2018
Omvang 1 dag


Verpleegkundig indiceren en coördineren voor wijkverpleegkundigen (HBO-V)

Tijdens de opleiding verpleegkundig indiceren voor wijkverpleegkundigen, leer je een indicatiegesprek te voeren met de cliënt en zijn mantelzorg, om een indicatie op te stellen.

Rotterdam 6, 20 en 27 maart 2018
Omvang 3 dagen 


Zorgtoewijzing en evaluatie van indicaties door verpleegkundigen in de wijk (MBO-4)

Tijdens de opleiding, leer je een indicatie – evaluatiegesprek voeren met de cliënt en zijn mantelzorg, om de zorg vanuit de indicatie op juiste wijze bij te stellen.

Rotterdam 6,13,20 en 27 maart 2018
Omvang 4 dagen  


Praktijkopleider / Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg & Welzijn

Als Praktijkopleider/Praktijkbegeleider levert u een belangrijke bijdrage aan het opleidingsbeleid in de stage-organisatie en bij begeleiding en coaching van studenten/leerlingen en werkbegeleiders.

Rotterdam 12 maart 2018
Omvang 15 bijeenkomsten in 1 jaar   

Al meer dan 120 cursisten geslaagd!


Verzuimadviseur

Als Verzuimadviseur begeleidt u individuele werknemers tijdens het verzuim en re-integratieproces en werkt u samen met de bedrijfsarts en alle actoren (zoals HRM) binnen een organisatie.

Rotterdam start 2 oktober 2017
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Arboverpleegkundige

Als Arboverpleegkundige richt u zich op de begeleiding van bedrijven en organisaties op alle thema’s van Arbeid en Gezondheid. U bent ook inzetbaar als preventiemedewerker of Arbo coördinator.

Rotterdam start 2 oktober 2017  
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Update farmacotherapie voor diabetesverpleegkundigen

Maak kennis met de nieuwe middelen voor de behandeling van DM2, die in de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen.

Rotterdam 5 februari 2017
Omvang 1 dag


Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Praktijkondersteuner bedrijfsarts is een nieuw beroep in arbodienstverlening. Deze praktijkondersteuner voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert.

Rotterdam september 2018
Utrecht september 2018
Omvang ongeveer 20 dagen, lesdagen om de week


Arbeidsfysiotherapeut

De Arbeidsfysiotherapeut is specialist bij arbeid re-integratie, het doen van interventies op gebied van fysieke belasting en de ergonomie van de werkomgeving, bij individuele werknemers.

Rotterdam startdatum 2 oktober 2017
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Bedrijfsfysiotherapeut

De Bedrijfsfysiotherapeut is specialist in advies aan bedrijven en organisaties op het vlak van fysieke belasting, ergonomie en Arbozorg.

Rotterdam startdatum 2 oktober 2017
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden.


Verzuimadviseur

Als Verzuimadviseur begeleidt u individuele werknemers tijdens het verzuim en re-integratieproces en werkt u samen met de bedrijfsarts en alle actoren (zoals HRM) binnen een organisatie.

Rotterdam startdatum 2 oktober 2017  
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Arboverpleegkundige

Als Arboverpleegkundige richt u zich op de begeleiding van bedrijven en organisaties op alle thema’s van Arbeid en Gezondheid. U bent ook inzetbaar als preventiemedewerker of Arbo coördinator.

Rotterdam startdatum 2 oktober 2017  
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Casemanager verzuim en re-integratie

In de opleiding leer je praktisch en theoretisch met verzuim binnen je organisatie om te gaan. Je leert leidinggevenden te adviseren bij verzuimbegeleiding, van ziekteverzuim tot re-integratie.

Rotterdam  13 december 2017 en 10 januari 2018
Omvang 2 dagen 


Verzuimgespreksvoering en verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Ziekteverzuim kan door vele factoren bepaald worden. Met deze cursus verzuimbegeleiding en verzuimgesprekken leer je praktisch met ziekteverzuim van je medewerkers om te gaan.

Rotterdam 3 en 24 oktober 2017
Omvang 2 dagen 


Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar ( deel 1 en 2, volledige cursus)

Behandeling van jonge, stotterende kinderen (vanaf 2 tot en met 6 jaar) via de directe stottermodificatiebenadering Kinder Dürfen stottern (Mini-KIDS)

Rotterdam voorjaar 2018
Omvang 3 dagen


Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar ( deel 2, specifiek)

Behandeling van jonge, stotterende kinderen (vanaf 2 tot en met 6 jaar) via de directe stottermodificatiebenadering Kinder Dürfen stottern (Mini-KIDS)

Rotterdam voorjaar 2018
Omvang 2 dagen


Behandeling van stotterende kinderen (6-12 jaar) via de aanpak Kindern dürfen stottern (Schul-KIDS)

Behandeling van stotterende kinderen (vanaf 6-12 jaar) via de directe stottermodificatiebenadering Kinder dürfen stottern (Schul-KIDS)

Rotterdam 20 en 21 juni 2018
Omvang 2 dagen 


Logopedische begeleiding voor meertalige kinderen

In de cursus Logopedische begeleiding van meertalige kinderen leren logopedisten hoe zij meertalige kinderen effectief onderzoeken en begeleiden. Tevens leert u professionals adviseren en begeleiden.

Rotterdam 10 en 31 januari 2018
Omvang 2 dagen


Afasiediagnostiek en afasietherapie

Wilt u op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van afasiediagnostiek en –therapie? Werkt u regelmatig met afasiepatiënten, maar heeft u het idee dat u uw kennis wilt opfrissen..

Rotterdam 16 maart, 23 maart en 6 april 2018
Omvang 3 dagen


Bedrijfsvoering Praktijk en Persoonlijke Effectiviteit

Hoe kom je tot gedragsverandering van cliënten/patiënten maar ook van collega's ? De modules Bedrijfsvoering Praktijk en Persoonlijke Effectiviteit helpen je hierbij.


Training leidinggeven

In deze cursus vergroot je je effectiviteit als leidinggevende.

Rotterdam najaar 2017
Omvang 1 dagdeel 


Workshop Klantgericht samenwerken

In deze workshop leer je hoe je met je team aan de slag kunt gaan om de klantgerichtheid te verbeteren.

Rotterdam najaar 2017
1 dagdeel 


Verzuimgespreksvoering en verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Ziekteverzuim kan door vele factoren bepaald worden. Met deze cursus verzuimbegeleiding en verzuimgesprekken leer je praktisch met ziekteverzuim van je medewerkers om te gaan.

Rotterdam 3 en 24 Oktober 2017
Omvang 2 dagen 


Training Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing)

Een succesvolle training waarin u de gewenste attitude, noodzakelijke kennis en vaardigheden ontwikkelt om patiënten/cliënten te ondersteunen bij hun motivatie tot verandering van gedrag of gewoonten.

Rotterdam  13 maart en 10 april 2018
Omvang 2 dagen