WMO Consulent

Tijdens de opleiding WMO Consulent leer je alle noodzakelijke basisprincipes binnen het sociaal domein, wetgeving, goed onderzoek doen en maatwerkvoorzieningen. Een must voor elke WMO consulent!

Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

Deze opleiding leert je als WMO Consulent om:
  1. Oog te hebben voor de balans tussen de menselijke behoefte en de regelgeving.
  2. In behandeling nemen van meldingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);
  3. Het betrekken en motiveren van het netwerk, en waar nodig (zorg)leveranciers/hulpverleners.
  4. Het uitvoeren van dossieronderzoek;
  5. Het voeren van keukentafelgesprekken en in kaart brengen van de relevante leefgebieden;
  6. Het opstellen van een integraal ondersteuningsplan, plan van aanpak.

Opleiding


Wat doe je als WMO consulent?

Een WMO consulent is een functionaris die namens een gemeente meldingen behandelt voor maatschappelijke ondersteuning. In het huidige zorgstelsel wordt ernaar gestreefd mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie. Bij meldingen in het kader van de WMO geldt dat er eerst een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de cliënt, aangevuld met hulp van het netwerk. Tevens wordt onderzocht of een cliënt gebruik kan maken van algemeen gebruikelijke, algemene of wettelijk voorliggende voorzieningen. Wanneer dit onvoldoende resultaat biedt voor de zelfredzaamheid en/of participatie in de samenleving kan iemand toegang krijgen tot een maatwerkvoorziening uit de WMO.  

De taken van de WMO consulent worden als volgt beschreven:

Oog hebben voor de balans tussen de menselijke behoefte en de regelgeving;
Het in behandeling nemen van meldingen in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO);
Het betrekken en motiveren van het netwerk, en waar nodig (zorg)leveranciers/hulpverleners;
Het uitvoeren van dossieronderzoek;
Het voeren van keukentafelgesprekken en in kaart brengen van de relevante leefgebieden;
Het opstellen van een integraal ondersteuningsplan, plan van aanpak.

Doel van de opleiding

Iedereen moet meedoen in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),  een wet in het kader van hulp en ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De WMO is bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

Dat vraagt om een zorgvuldige toegangsbepaling van WMO-voorzieningen.

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding worden essentiële kennis en vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om als een actuele en bekwame WMO consulent te functioneren.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

WMO wet- en regelgeving; hoe verhoudt de WMO zich tot andere wetten binnen het sociale domein? Hoe doe je een goed onderzoek en bepaal je of iemand wel of geen toegang heeft tot een maatwerkvoorziening? Welke factoren binnen de leefwereld van cliënten zijn werkelijk van invloed op hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie? Wat kan iemand zelf of met hulp van het netwerk? Welke voorliggende of WMO-voorzieningen sluiten hierbij aan? Na het volgen van deze opleiding zijn bovenstaande vragen gedegen te beantwoorden en in de praktijk effectief toe te passen

Competentieprofiel WMO Consulent

Het onderwijs is opgebouwd aan de hand van het competentieprofiel WMO consulent.

Het competentieprofiel van de WMO consulent is tot stand gekomen in samenwerking met deskundigen uit het werkveld en Breederode Hogeschool. Het profiel is opgebouwd aan de hand van 5 competentiegebieden en de daarbij behorende kerncompetenties. Alle competenties (leerdoelen) komen terug in het onderwijs.

1. Inhoudelijk deskundige

Als WMO consulent ben je gedreven om kennis toe te passen en over te dragen. Je streeft naar een doelmatige en efficiënte uitvoering van het vak met oog voor de menselijke kant. 

2. Communicator

De WMO consulent legt en onderhoudt op doelmatige en zorgvuldige wijze een relatie met cliënten, diens betrokkenen, collegae en andere hulpverleners.

3. Organisator

Als organisator zorgt de WMO consulent voor een georganiseerde en adequate uitvoering van het (eigen) werk en onderhoudt contacten met interne en externe relaties.

4. Samenwerker

De WMO consulent is resultaatgericht, werkt constructief en doeltreffend samen met anderen tijdens de uitoefening van het beroep.

5. Professional

De WMO consulent streeft naar een doelmatige en efficiënte uitvoering van het vak. De WMO consulent is daarbij autonoom en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren.

Programma

De cursus behandelt alle relevante thema’s voor jou als WMO consulent. De cursus is opgebouwd uit 5 basismodules en 3 specialistische modules:

Module

 

Modulenaam

Onderwerpen van de module

0

Kick-off module

Introductie opleiding
Kennismaking
Bespreking wederzijdse verwachtingen
Bespreken van competentieprofiel
Uitleg onderwijs
Uitleg stagelopen
Voorbereiding eerste lesmodule

1

 Algemeen

Sociaal domein
Zorgstelsel
Vak van WMO-consulent
WMO
Wet- en regelgeving
Doelgroepen binnen de WMO
Het proces van melding tot beschikking
Juridisch kader
Leveranciers en zorgaanbieders

2

Methodisch onderzoek doen

‘Goed onderzoek’ doen
Onderzoeksmethodiek
Doelen en resultaten
ICD / ICF
Aanvullend (medisch onderzoek)
Zelfredzaamheid-Matrix
Eigen kracht
Sociaal netwerk
Voorliggende oplossingen
Wel/geen maatwerkvoorziening
ZIN en PGB
Eigen bijdrage

3

Rapporteren

Criteria ‘goed verslag’
Gespreksverslag, adviesrapportage en beschikking
Schrijven van een rapportage
Afweging en conclusie

4

Gespreksvoering

Rol van toegangsbepaler
De cliënt en het netwerk als gesprekspartner
Contact met hulpverleners, behandelaren, wijkteam en gemeentelijke afdelingen
Het keukentafelgesprek
Omgaan met adviserende instanties
Doelen van een gesprek
Structuur van een gesprek
Gespreksattitude
Gespreksvaardigheden voor open dialoog
Motiverende gespreksvoering

5

Doelgroepen

Meest voorkomende ziektebeelden per doelgroep (psychiatrie, verstandelijke beperking, psychogeriatrie, somatische/lichamelijke handicap (incl SOLK, niet aangeboren hersenletsel en zintuiglijke handicap)
Wat is ziekte, wat is gezondheid?
Diagnostisering en DSM V
Meest voorkomende stoornissen, beperkingen en mogelijke participatieproblemen
Specifieke/kenmerkende participatieproblemen en ondersteuningsvragen per doelgroep

6 Verdieping/specialisatie modules

 

6.1

Hulp bij het Huishouden

Huishoudelijke activiteiten
Specifieke onderzoeksvragen en resultaten
Gebruikelijke hulp
Sociaal netwerk
Algemeen gebruikelijke oplossingen
Algemene voorzieningen
Afbakening andere wetgeving
Normtijden

6.2

Begeleiding

Dagbesteding

Kortdurend Verblijf

Beschermd Wonen

Te behalen resultaten
Toepassen ZRM en specifieke onderzoeksvragen
Behandeling
Gebruikelijke hulp
Algemene voorzieningen
Afbakening met andere wetgeving
Omvang vaststellen in frequentie en hoeveelheid
Vormen van begeleiding
Vormen van dagbesteding en vervoer
Criteria Kortdurend Verblijf
Criteria Beschermd Wonen

6.3

Woonvoorzieningen

Rolstoelen

Vervoersvoorzieningen

Specifieke onderzoeksvragen
Te behalen resultaten
Eigen kracht
Sociaal netwerk
Algemeen gebruikelijke oplossingen
Algemene voorzieningen
Afbakening andere wetgeving
Soorten woonvoorzieningen
Soorten rolstoelen
Soorten vervoersvoorzieningen

In het onderwijs is 3 keer groepscoaching ingeroosterd, waarbij er op een intervisie-achtige manier zaken besproken worden, zoals: hoe gaat het in de stage? Hoe gaat het met je leerproces? En waar liggen je uitdagingen? De groepscoach begeleidt dit onderdeel. Op deze wijze behoudt de coach goed zicht op hoe het met de individuele deelnemer gaat en wat er in de groep gebeurt en kan op tijd ingrijpen indien nodig.

Docenten

Samen met een deskundig en ervaren team van ontwikkelaars is Breederode Hogeschool erop gefocust om een kwalitatief hoogwaardige opleiding neer te zetten, aansluitend op de eisen van het werkveld. De ontwikkelaars van het competentieprofiel en van de inhoud van het onderwijs komen allen uit de praktijk, waarvan een gedeelte nog praktiserend is als WMO consulent in de praktijk en als docent.

Doelgroep, vereiste vooropleiding en stage

Doelgroep
Ben je (binnenkort) werkzaam in het sociaal domein, bijvoorbeeld in een sociaal wijkteam en betrokken bij de uitvoering van de WMO? Wil je theoretische verdieping én je kennis en vaardigheden ten aanzien van je vakgebied vergroten? Of ben je nog niet werkzaam, maar wel geïnteresseerd in het vak van WMO consulent? Dan is deze opleiding WMO Consulent passend voor jou. Wij zorgen voor de noodzakelijke verdieping van jouw kennis om als WMO consulent goed je werk te kunnen doen.

LET OP: deze opleiding is alléén beschikbaar als incompany traject. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Vereiste vooropleiding
Een afgeronde passende hbo- en/of wo-opleiding (bijvoorbeeld Ergotherapie, Bewegingswetenschappen, Fysiotherapie, Verpleegkunde, SPH, Social Work) of aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau.

Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn? Neem dan contact met ons op! Wij kijken dan op basis van je cv en vooropleiding of je in aanmerking komt voor een assessment. 

Stage
Deelnemen aan de opleiding vereist een passende stageplek van minimaal 8 praktijkleeruren per week. Deze stageplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage-aanvraag. Je kunt ook zonder stage aan de opleiding beginnen. Wij zorgen dan voor twee meeloopdagen waarbinnen je de opdrachten kunt maken. 

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

Betaling en Fiscus

Particulier: Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Zakelijk: bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.
Praktisch


Data en omvang

Incompany mogelijk, met flexibele startdatum

Leslocatie

Wijnhaven 42 te Rotterdam

Studiebelasting

164 uur waarvan 68 contacturen, 84 stageuren en 32 studieuren.
Mogelijke studieverdeling: 10,5 lesdagen in 14 weken

Beoordeling

Na afronding van deze opleiding ontvang je een diploma. 

Docent

De modules worden gedoceerd en begeleid door verschillende docenten. Allen zijn specialist in het werkveld.

Deelnemers

Maximaal 24 deelnemers

Investering

€ 3075,- (exclusief literatuur) Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Florian Visser
Florian Visser
voorlichting@breederode.nl
010 3042340

Breederode Hogeschool

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam
010 - 304 23 40
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten