Ontwikkeltraject hbo-verpleegkundigen naar BN2020 (niveau 6)

Dicht het hiaat naar BN2020 en bekwaam je in Verpleegkundig Leiderschap, Evidence Based Practice, Klinisch Redeneren en Innoveren & Implementeren in het kader van kwaliteit in de zorg.
Geef je nu op voor de informatiebijeenkomst op zaterdag 29 juni in Rotterdam!
Meer informatie

Direct inschrijven voor deze opleiding:

Rotterdam Startdatum
10 september 2019
Tilburg Startdatum
11 september 2019
Apeldoorn Startdatum
02 september 2019
Amstelveen Startdatum
03 september 2019

Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

Ervaar je als hbo-verpleegkundige ook een hiaat in je kennis en vaardigheden op de volgende BN2020 items: verpleegkundig leiderschap, evidence based practice, klinisch redeneren en innoveren & implementeren in het kader van kwaliteit van zorg?
Met dit 8-daagse "Ontwikkeltraject hbo-verpleegkundigen naar BN2020 (niveau 6)" zorg je ervoor dat jouw kennisniveau weer up-to-date is! 

Vanaf 2016 worden hbo-verpleegkundigen opgeleid op NLQF niveau 6 (V&VN; BN 2020). Dit is een wezenlijke aanpassing t.o.v. de “oude” hbo-v opleiding. Hbo-verpleegkundigen worden steeds meer gezien als sleutelspelers in het complexere speelveld van de gezondheidszorg. Het gaat om zorgvragers met veelal multimorbiditeit, waarvoor goede ketenzorg en multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk zijn. Tevens worden burgers en potentiële zorgvragers steeds mondiger en stellen kwalitatief hoge eisen aan de behandelmogelijkheden, communicatie, afstemming en informatievoorziening. Uiteraard is er ook een grote groep zorgvragers die juist minder mondig is en daarin andere begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Hierdoor zal de vraag naar flexibele professionele zorg stijgen en zijn er in het zorgaanbod verschillende ontwikkelingen te onderscheiden. 

Waar verpleegkundigen voorheen gericht waren op het overnemen van taken van de zorgvrager en daarbij uitgaan van wat de zorgvrager niet meer kon, is de trend om zorgvragers te stimuleren, motiveren en begeleiden bij het verbeteren van het zelfmanagement. Dit vraagt om een verschuiving van het invullen van taken: er dient uitgegaan te worden van wat zorgvragers wel kunnen in plaats van wat zorgvragers niet kunnen. Een andere ontwikkeling die steeds zichtbaarder wordt, is toenemende complexiteit van zorg door toenemende multimorbiditeit en instabiele situaties (snel veranderend) in de gezondheids- en welzijnstoestand van de zorgvrager. Op het sociaal-culturele vlak is de beschikbaarheid en ondersteuning van mantelzorgers een belangrijke ontwikkeling. Ook wordt de inzet van ICT steeds prominenter in de zorg, waardoor langer dan voorheen de regie van het eigen leven met beperkingen en/of ziekte in eigen hand gehouden kan worden, waardoor kwaliteit en veiligheid van zorg verbeteren.

Deze ontwikkelingen vragen om goed verpleegkundig leiderschap (a) en daarmee om verpleegkundigen die hun eigen handelen en dat van teamgenoten kritisch kunnen beoordelen door te toetsen aan wetenschappelijke (internationale) onderzoeksresultaten en standaarden, evidence based practice (b). Van verpleegkundig leiders wordt gevraagd om op juiste wijze klinisch te redeneren (c) volgens verpleegkundige classificatiesystemen met oog voor zelfmanagement en ICT-hulpmiddelen. De verpleegkundig leider deelt kennis en meet en innoveert en implementeert in het kader van kwaliteit van zorg (d).


Opleiding


Inhoud van de opleiding

Dit "Ontwikkeltraject hbo-verpleegkundigen naar BN2020 (Niveau 6)" is vormgegeven rondom de volgende 4 items:
a. Verpleegkundig leiderschap
b. Evidence based practice
c. Klinisch redeneren
d. Meten, innoveren en implementeren

a. Verpleegkundig leiderschap
Verpleegkundig leiderschap vormt de rode draad door de scholing. Je krijgt handvatten aangereikt om verpleegkundig leiderschap te tonen. Je wordt uitgedaagd om kritisch te reflecteren op het eigen handelen en daar de leerpunten op dit vlak te benoemen. Aan deze leerpunten wordt een praktijkgerichte opdracht gekoppeld die je in staat stelt om je deze competentie eigen te maken.

In de scholing ligt de nadruk op het tonen van verpleegkundig leiderschap binnen je eigen team, in samenwerking met de verschillende disciplines en in samenwerking met het management.

b. Evidence based practice
In een journalclub leer je antwoord geven op een praktijkgericht probleem. Dit antwoord haal je vanuit wetenschappelijke (inter)nationale literatuur. Je leert de resultaten van het onderzoeksproces op juiste wijze te beschrijven in de vorm van een Critical Appraisel of a Topic (CAT).

Deze module wordt getoetst aan de hand van een beroepsproduct: een CAT.

c. Klinisch redeneren
In deze module ga je aan de slag met de theorie en vaardigheden rondom het klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces. Er wordt ingegaan op het klinisch redeneren volgens het stappenplan van Bakker, NANDA-NOC-NIC en OMAHA. Binnen de module wordt gebruik gemaakt van eigen casuïstiek zodat de theorie direct toepasbaar is in de eigen verpleegkundige praktijk. Er zal in deze module specifiek aandacht worden besteed aan (ICT-)hulpmiddelen om de zelfzorg van de zorgvrager te bevorderen.

Deze module wordt getoetst aan de hand van een beroepsproduct: een verpleegplan volgens NANDA-NOC-NIC of OMAHA.

d. Meten, innoveren en implementeren
In deze afsluitende module krijg je de theorie en vaardigheden aangereikt rondom het initiëren van vernieuwingen en het invoeren daarvan op planmatige wijze. Voor een praktijkgericht probleem wordt er in de vak- en wetenschappelijke literatuur een oplossing gezocht en gevonden. Op planmatige wijze wordt er nagedacht over het invoeren van die vernieuwing. Op basis van uitgevoerde analyses op de doelgroep, de vernieuwing, de setting en de context wordt er een onderbouwde keuze gemaakt voor in te zetten strategieën. Voor deze aanpak wordt er gebruik gemaakt van het format implementatieplan van ZonMW.

Deze module wordt getoetst aan de hand van een beroepsproduct: een implementatieplan. Deze opdracht kan in een subgroep worden uitgevoerd met maximaal 3 cursisten. Aan de hand van individuele reflectieverslagen over het opstellen van het implementatieplan, zal de cursist onder andere in beeld brengen wat de individuele bijdrage is geweest bij het uitvoeren van de opdracht. 

De beroepsproducten hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij eerst in de praktijk zijn beoordeeld. Hiervoor worden voor de praktijk heldere beoordelingscriteria genoemd.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor hbo-verpleegkundigen werkzaam in een verpleegkundige praktijk. 

Rooster Rotterdam - start 10 september 2019

Dag 1 10-sep-19
Dag 2 24-sep-19
Dag 3 8-okt-19
Dag 4 5-nov-19
Dag 5 19-nov-19
Dag 6 3-dec-19
Dag 7 14-jan-20
Dag 8 28-jan-20

 
Praktisch


Data en omvang

Rotterdam start 10 september 2019
Amstelveen start 3 september 2019
Apeldoorn start 2 september 2019
Tilburg start 11 september 2019

Omvang 8 lesdagen in 5 maanden

Tijd

15.30 - 21.00 uur

Leslocatie

Wijnhaven 42

Beoordeling

Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat.
Accreditatie is aangevraagd bij V&VN.

Docent

Drs. Mirelle Eekhoudt (verpleegkundige, verplegingswetenschapper, kwaliteitsadviseur en verpleegkundig docent)

Investering

€ 2250,- 
of 4 maandelijkse termijnen van € 562,50 
(incl. koffie/thee/broodmaaltijd/toegang tot literatuur)Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Mirelle Eekhoudt
voorlichting@breederode.nl
010 - 3042340

Breederode Hogeschool

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam
010 - 304 23 40
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten