Leergang integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Onbegrepen gedrag’

Deze leergang richt zich op een interdisciplinaire, integrale benadering van de verschillende psychogeriatrische en psychiatrische problemen bij kwetsbare ouderen en de belasting van mantelzorgers.

Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

Deze leergang is gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso en NIP 2018.

In een groot onderzoek is wetenschappelijk aangetoond dat psychotherapeutische interventie, aangepast aan het niveau van cognitief functioneren/ dementie, tot wel 100 % meerwaarde heeft (Bakker e.a. 2010/11). Om matige tot ernstige stemmings- en gedragsproblemen effectief aan te pakken is het van groot belang dat de zorgprofessionals hierin op de juiste wijze zijn opgeleid en geen handelingsverlegenheid ervaren.

Deze leergang richt zich op een interdisciplinaire, integrale benadering van de verschillende psychogeriatrische en psychiatrische problemen (‘Onbegrepen gedrag’) bij kwetsbare ouderen en de belasting van de mantelzorgers. De aandacht is gericht op zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de individuele persoon.


Opleiding


Doel van de opleiding

Aan het einde van de opleiding zijn de volgende doelen bereikt:

 1. Het ontwikkelen en versterken van de eigen professionele vaardigheden ten aanzien van interdisciplinaire (psycho) geriatrische ‘Stepped Care’ behandeling en zorg van probleemgedrag en (neuro-) psychiatrische syndromen volgens de richtlijn van Verenso/NIP 2018: in klinische en ambulante setting.
 2. Inzicht hebben in de verschillen en overeenkomsten van STA OP, GRIP en IRR en het verschil met doelsymptoom interventies op probleemgedrag.
 3. Inzicht hebben in het onderscheid en de onderlinge wisselwerking wat betreft (probleem)gedrag en psychopathologische syndromen.
 4. In staat zijn de opgedane kennis en kunde te implementeren in eigen professionele werkomgeving.
 5. Het hanteren van een bio-psycho-sociaal, cyclische klinisch redeneerproces met betrekking tot ziekte(n) en functiekenmerken, individugericht en interdisciplinair werken, waarvan het gebruik maken van kennisverschillen tussen de disciplines deel uit maakt. 
 6. Het optimaliseren van een interventie gerichte attitude vanuit respect voor en gelijkwaardigheid aan de cliënt met (psycho) geriatrische problematiek en mantelzorger waarbij de problemen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt en zijn systeem leidend zijn.
 7. Het kunnen vertalen van de opgedane kennis naar preventie en maatschappelijke ontwikkelingen.
 8. Het ruimte bieden om vanuit persoonlijke motieven gekoppeld aan positie en deskundigheid een eigen professionele bijdrage te leveren aan de leergang.

De deelnemer formuleert eigen leerdoelen en werkt hier gedurende de cursus aan op basis van eigen casuïstiek.

Doelgroep

Deze interdisciplinaire leergang is speciaal opgezet voor medisch specialisten in de ouderenzorg, maar ook voor overige specialisten en hulpverleners in de ouderenzorg zoals Specialist ouderengeneeskunde/ Verpleegkundig specialisten/Physician Assistants/ HBOV-ers// SPH ers/ Ergo-/ Fysiotherapeuten/ Vak therapeuten/ Logopedisten/ Maatschappelijk werkenden/ Wijkverpleegkundigen/  Casemanagers/ Psychologen.

Inhoud/Curriculum

Deze leergang gaat uit van een ‘Stepped Care’ aanpak. Met name in de laatste 2 stappen, belevingsgerichte zorg en psychotherapeutische interventies, wordt de meerwaarde zichtbaar ten opzichte van  andere zorgaanbieders. Het gaat hierbij om het echt begrijpen van de problemen van de persoon met dementie en de mantelzorger. De leergang is opgebouwd aan de hand van de CanMeds rollen.

De leergang is ontwikkeld in samenwerking met stichting  Psy-Ger-On, een onderdeel van St. Wetenschap Balans www.swbalans.nl

Waarom kiezen voor deze opleiding?

Deze Interdisciplinaire Leergang is de essentie van geïntegreerd werken in de geriatrische psychiatrie:

 • Alle stappen van het klinisch redeneren bij probleemgedrag komen aan bod
 • Sterk praktijkgericht met een stevige theoretische basis
 • Psychotherapeutische invalshoek (meest werkzaam)
 • Past naadloos binnen de richtlijn Probleemgedrag van Verenso/NIP; en gaat verder
 • Bewust worden van de eigen lacunes ofwel je eigen leer-agenda voor de toekomst
 • Groot aantal accreditatiepunten

Programma en toetsing

De leergang bestaat uit 18 dagdelen en de volgende onderwerpen staan hierin centraal:

 1. Introductie / start begeleide intervisie / intro eindopdracht / Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie
 2. Introductie integrale bio-psycho-sociale analyse
 3. 'Stepped Care': psychotherapeutisch behandelproces en therapeutische relatie
 4. Sociale levensgeschiedenis: systeemfactoren en sociotherapeutisch klimaat
 5. Seksualiteit (intimiteit en seksualiteit bij ouderen in de psychogeriatrie)
 6. Cognitieve functiestoornissen / dementie
 7. Depressie - Apathie, Angst en Paniek
 8. Agressie en psychose
 9. Tussenevaluatie intervisie en eindopdracht
 10. Somatisch-symptoom stoornissen
 11. Delier en andere somatische factoren
 12. Paramedische vaktherapie
 13. Belevingsgerichte zorg
 14. Psychotherapie en mantelzorger (systeemtherapie)
 15. Persoonlijkheidsstoornissen
 16. Personalised psychofarmaca i.c.m. psychiatrische benadering
 17. Intervisie terugkomdag / presentatie eindopdracht
 18. Afsluiting, evaluatie en diplomering

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:

 1. Bij aanvang van de leergang beschrijft de deelnemer een casus van een client, welke de basis vormt voor de uitwerking van een klinisch redenatie op basis van een interdisciplinaire DSA – analyse en ‘Stepped Care’ aanpak.
 2. De deelnemer werkt voor de eigen werkcontext een implementatie jaarplan uit.

Vereiste vooropleiding/werkplek

De leergang is op Academisch en HBO niveau en na afloop ontvangt de deelnemer een geaccrediteerd certificaat.

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

Rooster Rotterdam

1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, wordt je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

30-sep-19 14.00 - 21.00 uur Introductie
14-okt-19 14.00 - 21.00 uur
28-okt-19 14.00 - 21.00 uur
HERFSTVAKANTIE  
11-nov-19 14.00 - 21.00 uur
25-nov-19 14.00 - 21.00 uur
9-dec-19 14.00 - 21.00 uur
KERSTVAKANTIE  
6-jan-20 14.00 - 21.00 uur
20-jan-20 14.00 - 21.00 uur
3-feb-20 14.00 - 21.00 uur presentaties & diplomering

Betaling en Fiscus

€ 2750,- (exlusief literatuur € 100,-)

of 6 maandelijkse termijnen van € 458,33

Particulier:
Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Heeft u een WW-uitkering en bent u 50 jaar of ouder, dan komt u wellicht in aanmerking voor een scholingsvoucher (max. € 1000,-) van het UWV.

Zakelijk:
Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.


 Praktisch


Data en omvang

Rotterdam 30 september 2019

Omvang 9 lesdagen in 4 maanden

Tijd

Om de week van 14.00 tot 21.00 uur.

Leslocatie

Wijnhaven 42 te Rotterdam

Studiebelasting

260 uur

Beoordeling

Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma. 
Accreditatie is aangevraagd bij GAIA. Verwachte PE punten: 35-40.

Docent

Dr. Ton Bakker, lector en directeur Stichting Wetenschap Balans
Marjo de Bot
Docenten van SW Balans 

Deelnemers

Maximaal 20

Investering

€ 2.750 (excl. literatuur ca. €100)  
of 6 maandelijkse termijnen van € 458,33Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Irma van der Velden
Irma van der Velden
voorlichting@breederode.nl
010 3042340

Breederode Hogeschool

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam
010 - 304 23 40
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten