Aandachtsvelder Dementie

Dankzij de nieuwe opleiding Aandachtsvelder Dementie krijgt de MBO-verpleegkundige uitstekende kennis en handvatten aangereikt om als mede-deskundige in de ketenzorg van dementie te functioneren.

Schrijf je nu in:

Rotterdam Startdatum
23 mei 2019
Apeldoorn Startdatum
05 maart 2019
Amstelveen Startdatum
21 maart 2019

Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

De Aandachtsvelder Dementie (AvD):

 • biedt de cliënt met dementie én de mantelzorg de juiste zorg en begeleiding
 • ondersteunt de casemanager dementie in de dagelijkse uitvoering
 • is een gelijkwaardige sparring partner in de ketenzorg

Door het continue afstemmen van de juiste zorg tijdens het transitieproces draagt de Aandachtsvelder Dementie bij aan een optimale kwaliteit van leven van de cliënt met dementie. Ook kunnen er op deze wijze goede interventies worden ingezet om crisissituaties te voorkomen.

Tijdens de les wordt er veel aandacht besteed aan het werken met mensen met dementie: transitiezorg, ketenzorg, rouwverwerking en belevingsgerichte zorg vanuit de verschillende multiculturele invloeden. Op deze manier kan de Aandachtsvelder Dementie na het volgen van de opleiding de professionele begeleiding en ondersteuning bieden bij het vormgeven aan het dagelijks leven, voorlichting en advies geven en tevens de juiste initiatieven nemen om de continuïteit van de zorg te regelen en te waarborgen.

Tenslotte is deze nieuwe professional een belangrijke, goed opgeleide samenwerkingspartner voor de casemanager dementie.


Opleiding


Omschrijving van het beroep

Gezien de turbulente ontwikkelingen binnen de dementiezorg en de toenemende behoefte aan kwaliteitszorg hierbij, neemt Breederode Hogeschool actief deel aan de landelijke vakgroep dementie. Het belangrijkste doel is het op de voet volgen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de dementiezorg, zodat we deze behoeften en ontwikkelingen op de juiste wijze kunnen vertalen in onze opleiding Casemanagement Dementie (CMD) en Aandachtsvelder Dementie (AvD).

Daarnaast bespreekt Breederode Hogeschool met grote regelmaat de behoefte aan zorg met onze regionale zorgorganisaties en horen we steeds meer geluiden dat het werk van een casemanager dementie onder druk staat door een te hoge case load en een schaarste van HBO-professionals op de arbeidsmarkt. Tevens klinkt al meer dan een jaar de roep van de MBO-verpleegkundige die de extra kennis over dementie nodig heeft. Deze MBO-verpleegkundige speelt ook een zeer belangrijke rol in de zorg bij dementie maar kan – tot op heden – de opleiding CMD niet volgen, ook al werkt de MBO-verpleegkundige vaak wel al jarenlang als zodanig in de ketenzorg. Kortom: er is een enorme grote behoefte aan kennis over dementie bij de MBO-verpleegkundige.

Om een goede keten weg te zetten is het belangrijk dat alle betrokken ketenpartners open en transparant zijn en dat zij voldoende kennis en informatie hebben over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de anatomie, ziektebeelden en de juiste behandelings- en  begeleidingsmethodes voor mensen met dementie en hun naasten.

Bovenstaande ontwikkelingen én de grote vraag uit de praktijk van MBO-verpleegkundigen om ondersteuning in kennis bij het begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten, hebben als resultaat dat Breederode Hogeschool in januari 2019 een opleiding voor MBO 4-verpleegkundigen start. De MBO 4-verpleegkundige kan zich ontwikkelen als Aandachtsvelder Dementie (AD), waarbij deze nieuwe professional uitstekend uitgerust wordt om als deskundige in de ketenzorg van dementie te functioneren. De Aandachtsvelder Dementie (AvD):

 • biedt de cliënt met dementie én de mantelzorg de juiste zorg en begeleiding
 • ondersteunt de casemanager dementie in de dagelijkse uitvoering
 • is een gelijkwaardige sparring partner in de ketenzorg

Doel van de opleiding

De inhoud van de opleiding is sterk afgeleid van de opleiding voor Casemanagement Dementie. Tevens is het curriculum van de MBO-verpleegkundige sterk gericht op dementiezorg. Beiden aspecten zijn verwerkt in het expertiseprofiel Dementie en vormen de rode draad in de opleiding.

In de opleiding Aandachtsvelder Dementie  staan de volgende competenties centraal:

- een juiste inschatting maken van de zorgbehoeften van de cliënt met dementie en zijn/haar mantelzorger
- zelfmanagement van de cliënt stimuleren
- zorgarrangementen kunnen op- en bijstellen, uitgaande van de specifieke ziektebeelden en problematiek van de cliënt
- screeningsmethoden kunnen toepassen en interpreteren 
- de zorg en begeleiding van tijd tot tijd te evalueren en bij te stellen
- de mantelzorger ondersteunen
- in te spelen op maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van dementiezorg in de breedste zin van het woord 
- samenwerkingspartner in de ketenzorg
- samenwerking met casemanager afstemmen om de kwaliteit van zorg te bevorderen

Opbouw van de opleiding

 • 12 dagen inclusief introductiedag
 • 10 dagen zijn gezamenlijk met de opleiding Casemanager Dementie, zodat beide professionals elkaar ook goed kunnen positioneren en van elkaar weten wat ze van elkaar kunnen verwachten
 • De praktijkopdrachten voor de Aandachtsvelder Dementie zijn meer gericht op de uitvoering en begeleiding van laag- tot middencomplexe zorg
 • De aandacht voor de casemanager is meer gericht op het voeren van regie en coördinatie van zorg
 • De opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN

Na het volgen van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Aandachtsvelder Dementie’.

Vereiste vooropleiding / werkplek

Je hebt een afgeronde opleiding MBO 4-verpleegkundige met daarbij 5 jaar relevante werkervaring in de dementiezorg/ouderenzorg. 

Je werkt minimaal 16 uur per week in de praktijk, waarbij je direct contact hebt met mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Heb je een HBO-diploma Gezondheidszorg (HBO-V) of MW-SD of een diploma A- inservice opleiding? Dan kunt u deelnemen aan de opleiding Casemanagement bij Dementie/ Specialisatie voor wijkverpleegkundige en Social Work.  

Rooster Amstelveen - start 21 maart 2019

1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
DATUM TIJD
21-mrt-19 09.15 - 16.30 uur Introductie
4-apr-19 09.15 - 16.30 uur
18-apr-19 09.15 - 16.30 uur
MEIVAKANTIE 
E-learning (zelfstudie)  
23-mei-19 09.15 - 16.30 uur
20-jun-19 09.15 - 16.30 uur
ZOMERVAKANTIE 
5-sep-19 09.15 - 16.30 uur
3-okt-19 09.15 - 16.30 uur
HERFSTVAKANTIE  
7-nov-19 09.15 - 16.30 uur
22-nov-19 09.15 - 16.30 uur
19-dec-19 09.15 - 16.30 uur 
KERSTVAKANTIE
16-jan-20 09.15 - 16.30 uur Presentatiedag 
24-jan-20 15.00 - 17.00 uur Certificaatuitreiking

Rooster Tilburg - start 10 januari 2019

1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

DATUM TIJD
10-jan-19 09.15 - 16.30 uur Introductie
24-jan-19 09.15 - 16.30 uur
21-feb-19 09.15 - 16.30 uur
VOORJAARSVAKANTIE
28-feb-19 09.15 - 16.30 uur
21-mrt-19 09.15 - 16.30 uur
11-apr-19 09.15 - 16.30 uur
25-apr-19 09.15 - 16.30 uur
MEIVAKANTIE
23-mei-19 09.15 - 16.30 uur
20-jun-19 09.15 - 16.30 uur
ZOMERVAKANTIE
5-sep-19 09.15 - 16.30 uur
24-okt-19 09.15 - 16.30 uur
HERFSTVAKANTIE
21-nov-19 09.15 - 16.30 uur Presentatiedag
29-nov-19 09.15 - 16.30 uur Certificaatuitreiking

Rooster Apeldoorn - start 5 maart 2019

1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
DATUM TIJD
5-mrt-19 09.15 - 16.30 uur Introductie
19-mrt-19 09.15 - 16.30 uur
9-apr-19 09.15 - 16.30 uur
MEIVAKANTIE  
E-learning (zelfstudie)  
14-mei-19 09.15 - 16.30 uur
11-jun-19 09.15 - 16.30 uur
9-jul-19 09.15 - 16.30 uur
ZOMERVAKANTIE
10-sep-19 09.15 - 16.30 uur
8-okt-19 09.15 - 16.30 uur
HERFSTVAKANTIE
5-nov-19 09.15 - 16.30 uur
10-dec-19 09.15 - 16.30 uur
KERSTVAKANTIE
14-jan-20 09.15 - 16.30 uur Presentatiedag
31-jan-20 15.00 - 17.00 uur Certificaat-uitreiking

Rooster Rotterdam - start 14 februari 2019

1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

DATUM TIJD
14-feb-19 09.15 - 16.30 Introductie
21-feb-19 09.15 - 16.30
VOORJAARSVAKANTIE
14-mrt-19 09.15 - 16.30
28-mrt-19 09.15 - 16.30
25-apr-19 09.15 - 16.30 
MEIVAKANTIE
23-mei-19 09.15 - 16.30
27-jun-19 09.15 - 16.30
4-jul-19 09.15-16.30
ZOMERVAKANTIE
12-sep-19 09.15 - 16.30
10-okt-19 09.15 - 15.15 
HERFSTVAKANTIE
14-nov-19 09.15 - 16.30
5-dec-19 09.15 - 16.30 Presentatiedag 
13-dec-19 15.00 - 17.00 Certificaatuitreiking

Betaling en fiscus

Betaling:
€ 3325,- (incl. koffie/thee en excl. literatuurkosten)
of 6 maandelijkse termijnen van € 554,17

Particulier:
Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Zakelijk:
Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Heeft u liever maatwerk voor uw bedrijf? Breederode biedt de opleiding tot Aandachtsvelder Dementie ook aan als een incompany traject. Neemt contact op met de programmaleider om de mogelijkheden te bespreken.Praktisch


Data en omvang

Amstelveen start 21 maart 2019
Apeldoorn start 5 maart 2019
Rotterdam start 23 mei 2019
Tilburg datum volgt

Omvang: 12 lesdagen

Tijd

09.15 - 16.30 uur 

Leslocatie

Amstelveen: Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, 
1186 EX Amstelveen
Rotterdam: Wijnhaven 42, 3011 WS, Rotterdam
Apeldoorn: Beatrijsgaarde 1, 7329 BK, Apeldoorn
Tilburg: Behandelcentrum De Wever, locatie De Hazelaar,
Dr. Eijgenraamstraat 3, 5042 SE Tilburg

Studiebelasting

Per week minimaal 16 praktijkleeruren in de dementiezorg en een gemiddelde studiebelasting van 3 tot 4 uur per week (dit is exclusief de lesdagen).

Beoordeling

Accreditatie aangevraagd bij V&VN.Verwachte aantal punten 70-80. Na afronding van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Aandachtsvelder Dementie’.

Docent

Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld.

Deelnemers

Maximaal 20

Investering

€ 3325,-
of 6 maandelijkse termijnen van € 554,17 
(incl. koffie/thee en excl. literatuurkosten)Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Angela van Dongen
Angela van Dongen
avandongen@breederode.nl
010 3042340

Breederode Hogeschool

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam

T: 010 - 3042340
E: info@breederode.nl
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten