Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Als POH-GGZ kan je allerlei patiƫnten, met psychische, psychosomatische of psychosociale problematiek in de huisartsenpraktijk begeleiden, kortdurend behandelen en/of casemanagement bieden.

Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

Na afloop beschikt de POH-GGZ over de juiste kennis en vaardigheden, om in samenwerking met de huisarts binnen de praktijk, maar ook met belangrijke partners rondom de praktijk, vorm te geven aan een spreekuur voor patiënten met psychische en psychiatrische problematiek. Hierdoor is de POH-GGZ uitstekend toegerust om als POH-GGZ in de huisartsenpraktijk aan de slag te gaan.

Opleiding


Doelgroep

De opleiding is toegankelijk voor o.a. verpleegkundigen, psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ, Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH) en Maatschappelijk Werkenden (MW) die in de huisartsenpraktijk in nauwe samenwerking met de huisarts willen werken.

Programma

De competenties zijn binnen het opleidingsprogramma in zes modules uitgewerkt. Hieronder ziet u per module de belangrijkste programmaonderdelen: 

Module 1: De functie van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk (3 dagdelen) 

 • De verkenning van de competenties en het werkveld 
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ 
 • Patiënt en niet-patiëntgebonden taken 
 • Samenwerking met huisarts/wijkteam/ggz 

Module 2: Probleemverheldering, verwijzing en begeleide zelfhulp (4 dagdelen) 

 • Probleemverheldering, screening en rapportage
 • Geprotocolleerd werken, stepped care en verwijzen
 • Zelfmanagement en eHealth 

Module 3: Veel voorkomende klachten en interventies (5 dagdelen) 

 • Angst / Stemming / Suïcide 
 • Rouw / Verlies / Scheiding 
 • Overspanning / Slaapproblemen / Solk 
 • Chronische psychiatrie / Persoonlijkheid problematiek / Psychose 
 • Verslaving / Polifarmacie 

Module 4: Methodieken (9 dagdelen) 

 • KOP-model 
 • Motiverende gespreksvoering 
 • Lichaamsgericht begeleiden 
 • Oplossingsgerichte therapie 
 • CGT 

Module 5: Specifieke doelgroepen (4 dagdelen) 

Preventie en voorlichting toegepast op verschillende doelgroepen: 

 • Kind, jeugd en gezin 
 • Anderen culturen 
 • Ouderen 
 • Verstandelijke beperkten 

Module 6: Het toepassen van kennis en kwaliteitszorg in de praktijk (3 dagdelen) 

 Wetenschappelijk onderzoek 

 • Actualiteit van de zorgprogrammering 
 • Toepassen op kwaliteitscyclus op eigen werkproces 
 • Ethiek
 • Eindopdracht 

Aan de hand van leerlijnen (theorie, vaardigheden, praktijk en reflectie) worden deze modules ingevuld, volgens de principes van ‘evidence based practice’.

Door gebruik te maken van actuele praktijkgerichte opdrachten sluit de studie naadloos aan op de praktijk. Inspirerende gastcolleges en samenwerking met professionals uit de praktijk belichten de verschillende aspecten van het vakgebied, waardoor u uitstekend opgeleid wordt om in de praktijk op de juiste wijze uw beroep uit oefenen. 

Breederode Hogeschool hecht eraan om te werken met actuele kennis en vaardigheden en om met uitstekend materiaal te werken, volgens de nieuwste richtlijnen. De studenten krijgen allen toegang tot een digitale leeromgeving, waar ze de presentaties van de docenten kunnen vinden en kunnen werken aan hun digitale portfolio.

Competenties

De opleiding is competentiegericht en - in samenwerking met het werkveld –ontwikkeld. In de opleiding is gebruik gemaakt van de CanMEDS-systematiek.  Er wordt onderscheid gemaakt in functioneren van de POH-GGZ volgens de volgende 7 competenties:

 1. De POH-GGZ als samenwerkingspartner  
 2. De POH-GGZ als organisator  
 3. De POH-GGZ als zorgverlener   
 4. De POH-GGZ als communicator   
 5. De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar   
 6. De POH-GGZ als reflectieve  professional   
 7. De POH-GGZ als professional  en  kwaliteitsbevorderaar   

 

Vereiste vooropleiding / Werkplek

Je beschikt over een van de volgende vooropleidingen;

 • Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, HBO-Verpleegkunde (+ GGZ-uitstroomprofiel of 2 jaar relevante werkervaring)
 • Psychologen (universitair + hbo opgeleid) met 2 jaar relevante werkervaring
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH) met 2 jaar relevante werkervaring
 • Maatschappelijk Werkenden (MW) met 2 jaar relevante werkervaring
 • Voor B inservice verpleegkundigen is er voorafgaand een hbo-assessment nodig, neem hiervoor contact op met Breederode Hogeschool

Rooster Rotterdam

1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding word je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

DATUM TIJD
29-mrt-19 09.15 - 16.30 uur Introductie
5-apr-19 09.15 - 16.30 uur
19-apr-19 09.15 - 16.30 uur
MEIVAKANTIE 
10-mei-19 09.15 - 16.30 uur
24-mei-19 09.15 - 16.30 uur
7-jun-19 09.15 - 16.30 uur
21-jun-19 09.15 - 16.30 uur
5-jul-19 09.15 - 16.30 uur
ZOMERVAKANTIE
6-sep-19 09.15 - 16.30 uur
20-sep-19 09.15 - 16.30 uur
4-okt-19 09.15 - 16.30 uur
HERFSTVAKANTIE   
1-nov-19 09.15 - 16.30 uur
15-nov-19 09.15 - 16.30 uur
29-nov-19 09.15 - 16.30 uur
13-dec-19 09.15 - 16.30 uur
KERSTVAKANTIE 
10-jan-20 09.15 - 16.30 uur
24-jan-20 09.15 - 16.30 uur
7-feb-20 09.15 - 16.30 uur
VOORJAARSVAKANTIE 
6-mrt-20 09.15 - 16.30 uur Presentatiedag
20-mrt-20 09.15 - 16.30 uur Diplomering

Vergoedingen stagiair en praktijkbegeleider

Ben je een stagiair in een huisartsenpraktijk of –post? Of begeleid je een stagiair? Dan zijn er verschillende vergoedingen die je kunt aanvragen.

Vergoeding praktijkbegeleiding van SSFH
Een huisarts die een stagiair begeleidt kan hiervoor een vergoeding praktijkbegeleiding aanvragen. De vergoeding is:

 • € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek
 • € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

De huisarts kan in één keer zowel de stagevergoeding als vergoeding praktijkbegeleiding voor de stagiair aanvragen. Dit kan de stagiair niet zelf doen. De huisarts ontvangt van SSFH, naast de vergoeding praktijkbegeleiding, de bruto stagevergoeding. De stagebieder verloont deze en maakt deze vervolgens netto over aan de stagiair.


Stagevergoeding van SSFH
Een stagiair in een huisartsenpraktijk of –post heeft, conform de cao SSFH, recht op een stagevergoeding van:

 • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek
 • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

De stagebieder (de huisartsenpost of -praktijk waar de stagiair stage loopt) kan via SSFH deze stagevergoeding aanvragen, gelijk met de vergoeding praktijkbegeleiding. SSFH maakt het brutobedrag van de stagevergoeding over aan de stagebieder en hij of zij keert deze vervolgens netto aan de stagiair uit. U tekent met de stagiair een stageovereenkomst, dit is een verplicht format vastgelegd in de cao SSFH. 

Zie: https://www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider/

In de Pers

De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en (G)GZ- werkervaring. Met de toename van POH’s-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2014 wordt aangestuurd op wel standaard een POH-GGZ opleiding voor startende POH-GGZ. Mede gesteund vanuit de ziektekostenverzekeraars. 

De landelijke vereniging POH-GGZ heeft een kwaliteitskader vastgesteld voor de opleidingen en ontwikkelt de LV POH-GGZ een kwaliteitsregister waarin POH’s-GGZ zich kunnen registreren. 

Breederode monitort voortdurend de snelle ontwikkelingen in de zorg en zorgt daardoor ook dat het juiste opleidingsaanbod, in overleg met het werkveld, wordt aangeboden. 

Studiebelasting en Praktijkplaats

De opleiding omvat 16 uur studiebelasting uren per week (inclusief contacttijd, zelfstudie en het uitvoeren van leeropdrachten in de praktijk), georganiseerd in 20 lesdagen en vereist minimaal 8 praktijkleeruren (stage) per week in de huisartsenpraktijk.

Deze praktijkplaats wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage aanvraag, eventueel in samenspraak met Breederode Hogeschool. 

Betaling en Fiscus

Betaling:
€ 4.450,00 (exlusief literatuur € 148,75)
of 10-maandelijkse termijnen van € 445,-

Particulier:
Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Heeft u een WW-uitkering en bent u 50 jaar of ouder, dan komt u wellicht in aanmerking voor een scholingsvoucher (max. € 1000,-) van het UWV.

Zakelijk:
Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.
Praktisch


Data en omvang

Rotterdam start 29 maart 2019
Omvang 20 lesdagen in 1 jaar

Tijd

Om de week op vrijdag van 09.15 – 16.30 uur 

Leslocatie

Wijnhaven 36 te Rotterdam

Studiebelasting

16 uur studiebelasting uren per week 

Beoordeling

De POH-GGZ opleiding is geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van POH-GGZ en het Kwaliteitsregister V&VN en Registerplein (voorheen BAMw) en vertegenwoordigt een waarde van 120 PE-punten.

Docent

Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld

Deelnemers

Maximaal 24 

Investering

€ 4.450,00 (excl. literatuur € 148,75) 
of 10-maandelijkse termijnen van € 445,-Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Nicoline Schwartz
Nicoline Schwartz
nschwartz@breederode.nl
010 3042340

Breederode Hogeschool

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam

T: 010 - 3042340
E: info@breederode.nl
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten