← Terug
 • Domein: Fysiotherapie
 • Locatie: Rotterdam, Zwolle

  9-daagse Mastercourse Extended Scope/ Anderhalvelijnszorg

  Binnen deze post-graduate Mastercourse staat het proces van klinisch probleem naar succesvolle aanvraag centraal.

  • Te volgen in Rotterdam & Zwolle.
  In nauwe samenwerking met specialisten van het Erasmus MC Rotterdam en specialisten uit ziekenhuizen in het noorden van het land biedt Breederode Hogeschool deze post-graduate Mastercourse waarbij het proces van klinisch probleem naar succesvolle aanvraag centraal staat (142 PE / 141 KU).
  Na het behalen van je ES-certificaat kun je lid worden van de Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten.
   

  • Opleiding
   • Aanleiding

    Door ontwikkelingen als een hogere levensverwachting, de extramuralisering in de ouderenzorg en het afstoten van taken uit de tweede- en derde lijnzorg neemt de druk op de eerste lijn toe. Deze toename van zowel het aantal (potentiële) zorgaanvragers als van taken en verantwoordelijkheden leiden in toenemende mate tot een groeiende behoefte taken te herschikken. Recent zijn hierdoor nieuwe zorgberoepen als de ‘praktijkondersteuner huisarts (POH)’ en de ‘physician assistent’ ontstaan. Internationaal zijn er vooral in de Angelo-Saksiche landen ontwikkelingen van deze aard in de fysiotherapie zichtbaar die vooralsnog worden samengevat onder de term ‘Extended Scope’ (ES). Onderzoek daar heeft aangetoond dat fysiotherapeuten in de gevorderde rol van ES-specialist positief bijdragen aan de doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.

    Ook in Nederland bestaat bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en het KNGF steeds meer interesse voor deze nieuwe expertrol voor fysiotherapeuten in het kader van (her)allocatie van zorgdiensten bij beweging gerelateerde klachten. Onder auspiciën van het NVMT is recent een onderzoek gestart naar de kosteneffectiviteit van de implementatie van de Extended Scope in de diagnostiek van lage rugklachten gestart. Deelnemende master manueeltherapeuten en sportfysiotherapeuten kunnen na de mastercourse uitgenodigd worden om deel te nemen aan de pilot.

   • Inhoud en programma

    Breederode Hogeschool heeft als voorbereiding op een mogelijk in de toekomst te implementeren ‘Extended scope’ binnen de anderhalvelijns zorg een 9-daagse Mastercourse voor fysiotherapeuten ontwikkeld. De opleiding is gericht op het trainen van de nieuwe mastercompetenties, ‘het aanvragen van aanvullende medische beeldvormende en laboratoriumdiagnostiek’ en ‘het verwijzen naar de tweede lijn zorg’. Fysiotherapeuten overwegen dagelijks of verwijzing of aanvragen zinvol is. De competenties om dergelijke beslissingen onderbouwd te kunnen maken worden doorgaans niet in de basisopleiding fysiotherapie of aanvullende vervolg(master)opleidingen verworven waardoor concrete behoefte aan de ontwikkeling van scholing op dit terrein bestaat. Deze mastercourse biedt master manueel- en/of sportfysiotherapeuten de gelegenheid die leemte in kennis en vaardigheden in te vullen.

    Om beargumenteerd een goede indicatie tot aanvraag te stellen is terdege kennis van de competenties en de werkwijzen van medische specialisten voorwaardelijk. Medisch specialisten, allen experts op hun werkterrein en dagelijks werkzaam binnen het neuro-musculo-sleletale  (NMSK) domein, participeren aan het onderwijsprogramma en delen hun denk- en werkwereld met de cursisten. Het onderwijsprogramma dekt de totale range van aandoeningen binnen het NMSK-domein, van ‘bekende’ veelvoorkomende tot onbekende ‘relatief’ zeldzame maar potentieel ernstige aandoeningen. De opleiding zet in op de ‘harde’ klinische aspecten van de orthopedie, traumatologie, reumatologie, neurologie, neurochirurgie en interne geneeskunde.

    Het verder bekwamen van master manueel- en/of sportfysiotherapeuten in triage diagnostiek en de hierop volgende besluitvorming in de klinische praktijk is de belangrijkste insteek van deze opleiding. Ook kan de cursist verantwoord omgaan met de spanning tussen wensen en verwachtingen van patiënten en de noodzaak tot kostenbeheersing in de Nederlandse gezondheidszorg. Uiteindelijk komt de specialistisch fysiotherapeut tot het hoogst mogelijke level van diagnostische accuratesse haalbaar binnen de eerstelijnszorg en een zo optimaal mogelijk gewogen besluit betreffende de individuele zorgplanning voor haar patiënten. 

    Het curriculum in hoofdlijnen: orthopedie, neurologie/chirurgie, reumatologie, interne geneeskunde, medische besliskunde, snijzaalonderwijs, MSK-radiologie, gezondheidseconomie

   • Beoordeling

    Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma.

    Accreditatie:
    142 PE bij KNGF register algemeen, sport en manueel
    141 KU bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie
    Claudicationet geaccrediteerd. 

   • Na afronding van de opleiding

    Na het behalen van je ES-diploma kun je lid worden van de Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten en je inschrijven in het kwaliteitsregister. Meer informatie over het kwaliteitsregister is te vinden via Kwaliteitsregister NVES.
   • Onze docenten

    Prof. Dr. Wilco Peul (Neurochirurg - LUMC) 
    Dr. Jan-Jaap Visser (Musculo-skeletaal Radioloog, Epidemioloog, Gezondheidseconoom - Erasmus MC) 
    Dr. Duncan Meuffels (Orthopedisch Chirurg - Erasmus MC) 
    Dr. Roos. Padmos ( Reumatoloog - Erasmus MC)
    Dr. Maarten H.  Coppes (Neurochirurg - UMCG)
    Mustafa Dönmes (Internist-endocrinoloog - St. Jansdag Ziekenhuis)
    Patricia MacLean (Reumatoloog - Maasstadziekenhuis)
    Christel Deugd (Master Physican Assistent Reumatologie en Klinische Immunologie - Maasstadziekenhuis)
   • In de Pers

    Lees hier het artikel over deze opleiding in FysioPraxis maart 2016 (PDF).
   • Incompanytraject

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Toelating
   • Vereiste vooropleiding

    Deze opleiding is toegankelijk voor master manueel- en/of sportfysiotherapeuten. 
  • Praktisch
   • Data en omvang

    Zwolle start 18 juni 2020
    Rotterdam start 17 september 2020

    Omvang 9 dagen 

   • Leslocatie

    • Rotterdam: Wijnhaven 42, 3011 WS Rotterdam
    • Zwolle: locatie volgt
   • Investering

    € 2950,-  inclusief koffie/thee/lunch
   • Betaling en fiscus

    Particulier
    Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

    Zakelijk
    Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. 
   • Rooster Zwolle - start 18 juni 2020

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in regio Noord-Nederland.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen. 

    DATUM TIJD
    18-jun-20 14.30 - 21.30 uur
    19-jun-20 13.30 - 21.30 uur
    26-jun-20 09.00 - 16.30 uur
    ZOMERVAKANTIE  
    10-sep-20 09.00 - 16.00 uur
    11-sep-20 09.00 - 17.00 uur
    02-okt-20 19.00 - 22.00 uur
    03-okt-20 09.00 - 12.00 uur
    HERFSTVAKANTIE  
    07-nov-20 09.00 - 16.00 uur
    25-nov-20 12.00 - 17.00 uur Toets
   • Rooster Rotterdam - 17 september 2020

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in regio Midden-Nederland.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen. 

    Rooster volgt. 
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

    Suzanne van Ballegooijen
    Suzanne van Ballegooijen
    voorlichting@breederode.nl
    010-3042340
  • Te volgen in Rotterdam & Zwolle.

  Schrijf je vandaag nog in voor deze opleiding!

  Inschrijven
  Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
  Melding sluiten