← Terug
 • Domein: Praktijkondersteuning incl. POH, Arbeid en Gezondheid
 • Locatie: Rotterdam, Utrecht

  Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)

  Als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts bied je ondersteuning bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.

  • Te volgen in Rotterdam/Utrecht.
  Geef je nu op voor de (online) informatiebijeenkomst!

  Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) is een nieuw beroep in arbodienstverlening. Wil jij de bedrijfsarts ondersteunen op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid? En tevens vanuit je eigen expertise hieraan een bijdrage leveren? Volg dan deze één-jarige opleiding Praktijkondersteuner Bedrijfsarts.

  Rustig nalezen? 

  Download hier de Folder Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) met daarin alle informatie over deze opleiding. 

  Download de folder  
  • Opleiding
   • Wat je leert

    De eenjarige opleiding Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is op hbo-niveau. Hij is ontworpen en vormgegeven door Breederode Hogeschool in samenwerking met de NSPOH. Ook de NVAB is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van het 'functie- en competentieprofiel POB' voor deze opleiding.   

    Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts NSPOH

    De opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts sluit aan op maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, de focus van gezond werken ligt steeds meer op preventie, conform de nieuwe Arbowet. Daardoor is er steeds meer capaciteit nodig om bedrijfsartsen bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid te ondersteunen en faciliteren. Als praktijkondersteuner bedrijfsarts werk je vanuit taakdelegatie nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan zich daardoor meer richten op zijn/haar kerntaken. Vanuit jouw eigen expertise lever je een zelfstandige bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, het vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

    Er bestaan zeer uiteenlopende beelden en verwachtingen over taakdelegatie door de bedrijfsarts. De verschillende partijen in de praktijk hebben er soms moeite mee om deze vorm van samenwerken goed te regelen. De vereisten en richtlijnen voor taakdelegatie zijn vastgelegd in de wet BIG, in het standpunt Taakdelegatie en in de leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB). De bedrijfsarts draagt zorg voor een verantwoorde manier van taakdelegatie door te handelen conform deze richtlijnen en spelregels. De Werkwijzer Taakdelegatie biedt alle partijen een handreiking om dat in de praktijk ook te toetsen.

    In deze Werkwijzer Taakdelegatie onderschrijft het ministerie het standpunt dat het vaststellen van de bekwaamheid van de functionaris centraal staat. Het hebben van een BIG-registratie is hierbij niet leidend. Voor het deelnemen aan de opleiding is derhalve alleen een hbo-niveau nodig.  

    Download hier de Werkwijzer Taakdelegatie, de Folder Taakdelegatie binnen de bedrijfsgezondheidszorg voor werkgevers en de Folder Taakdelegatie binnen de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers

    De opleiding Praktijkondersteuner bedrijfsarts bestaat uit 20 bijeenkomsten. De opzet en structuur van de POB-opleiding is ontleend aan de opleiding Praktijkondersteuner huisarts (POH). De inhoud van de opleiding is nadrukkelijk bedrijfsgeneeskundig. Het programma volgt de dagelijkse praktijk van de POB. De eerste 10-12 weken is er cursorisch onderwijs (een dag per week, inclusief online openboektoets en masterclass verzuimgespreksvoering). Daarna is er onder begeleiding van een bedrijfsarts 6 maanden een praktijkleerperiode (minimaal een dag per week werken in taakdelegatie van een bedrijfsarts), waarbij 1x per 2-3 weken een terugkomdag is.

    De onderwerpen die aan bod komen in het onderwijs zijn o.a.:

    • Consultvoering verzuim en re-integratie.
    • Schriftelijke (terug)rapportage en dossiervorming.
    • NVAB-richtlijnen Psychische problemen, rugklachten en klachten arm, nek, schouder (KANS). Alsmede enkele STECR-richtlijnen.
    • Motiverende gespreksvoering
    • Wettelijk kader (taakdelegatie, WvP, WIA, Arbowet, privacywetgeving, conflicthantering).
    • Preventie en signalering (PMO, beroepsziekten, arbospreekuur, werkplekbezoek).
    • Professionaliteit.


    Na afloop van deze eenjarige opleiding:

    • Kun je de bedrijfsarts ondersteunen en faciliteren op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.
    • Kun je vanuit je eigen expertise een zelfstandige bijdrage leveren aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de werkende bevolking.

   • Studiebelasting

    De studiebelasting per bijeenkomst is +/- 10 uur waarvan 7 contacturen. De opdrachten in het tweede deel hebben samen een studiebelasting van +/- 20 uur. In het tweede deel van de opleiding gaat men de praktijk in, minimaal één bijeenkomst per week gedurende zes maanden. De studiebelasting is afhankelijk van in hoeverre men al dan niet bij een arbodienstverlener werkzaam is. 

   • Beoordeling

    Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma. 

    Kwaliteitsregister POB
    Na succesvolle afronding ligt de weg open naar registratie in het register voor POB’s. Aanmelden hiervoor kan via www.nvpob.nl

    Deze opleiding is geaccrediteerd door:

    • Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals voor 120 punten

    Studenten die met de opleiding zijn gestart met een hbo-v-achtergrond ontvangen na afronding van de opleiding accreditatiepunten. 
   • Onze docenten

    Het onderwijs wordt verzorgd door deskundigen uit het werkveld. 
   • SectorplanPlus

    SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

    Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

    Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

   • Incompanytraject?

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Toelating
   • Vereiste vooropleiding/werkplek

    Je krijgt coaching van een daarvoor opgeleide praktijkbegeleider. Dit zijn geregistreerde bedrijfsartsen.

    Hbo-werk-en-denkniveau en een relevante werkplek onder begeleiding van een geregistreerde bedrijfsarts. Je dient hiervoor zelf een werkplek van minimaal 1 dag per week  te organiseren na afronding van de online toets. De bedrijfsarts dient bereid te zijn een dagdeel gratis bijscholing te volgen over coaching van de POB (3 accreditatiepunten ABSG) en 1-2 uur per week vrij te maken voor casuïstiekbespreking met de POB en 6-7 coachingsgesprekken te voeren met de POB.

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
    Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

  • Praktisch
   • Inschrijven

    Je kunt je inschrijven via de website. Wij nemen na het verwerken van de aanmelding contact met je op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien.

    Inschrijven kan ook via de website van de NSPOH.

    Heb je liever maatwerk? Breederode biedt deze opleiding ook aan als een incompany traject. Neem hiervoor contact met ons op. 

   • Data en omvang

    Startdatum 1 maart 2021

    Omvang 20 bijeenkomsten

    De opleidingsdagen vinden afwisselend via afstandsonderwijs en meetings in Rotterdam plaats. 

    Lesdagen zijn op maandag en woensdag.
   • Tijd

    9.30 - 16.15 uur
   • Leslocatie

    De opleidingsdagen vinden afwisselend via afstandsonderwijs en meetings in Rotterdam plaats.

    Rotterdam:

    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam

    Utrecht:

    NSPOH
    Churchilllaan 11, 10e etage
    3527 GV, Utrecht
   • Kosten

    € 6430,00 
    Of 8 maandelijkse termijnen van € 803,75
   • Betaling en fiscus

    Particulier
    Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

    Zakelijk
    Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. 

     

   • Rooster start 1 maart 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    Rooster volgt. 
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider.

    Rob Kaasschieter
    Rob Kaasschieter
    voorlichting@breederode.nl
    010 3042340
  • Te volgen in Rotterdam/Utrecht.

  Schrijf je vandaag nog in voor deze scholing!

  Inschrijven
  Geef je nu op voor de (online) informatiebijeenkomst!
  Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
  Melding sluiten