← Terug
 • Domein: Ouderenzorg
 • Locatie: Rotterdam

  Leergang integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Onbegrepen gedrag’

  Deze leergang richt zich op een interdisciplinaire, integrale benadering van de verschillende psychogeriatrische en psychiatrische problemen bij kwetsbare ouderen en de belasting van mantelzorgers.

  • Te volgen in Rotterdam.

  Deze leergang is gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso en NIP 2018.

  In een groot onderzoek is wetenschappelijk aangetoond dat psychotherapeutische interventie, aangepast aan het niveau van cognitief functioneren/ dementie, tot wel 100 % meerwaarde heeft (Bakker e.a. 2010/11). Om matige tot ernstige stemmings- en gedragsproblemen effectief aan te pakken is het van groot belang dat de zorgprofessionals hierin op de juiste wijze zijn opgeleid en geen handelingsverlegenheid ervaren.

  Deze leergang richt zich op een interdisciplinaire, integrale benadering van de verschillende psychogeriatrische en psychiatrische problemen (‘Onbegrepen gedrag’) bij kwetsbare ouderen en de belasting van de mantelzorgers. De aandacht is gericht op zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de individuele persoon.

  Rustig nalezen? 

  Download hier de Domeinfolder Ouderenzorg met daarin alle informatie over onze ouderenzorg-scholingen.

  Download de folder  
  • In het kort
   • Doel van de opleiding

    Aan het einde van de opleiding zijn de volgende doelen bereikt:

    1. Het ontwikkelen en versterken van de eigen professionele vaardigheden ten aanzien van interdisciplinaire (psycho) geriatrische ‘Stepped Care’ behandeling en zorg van probleemgedrag en (neuro-) psychiatrische syndromen volgens de richtlijn van Verenso/NIP 2018: in klinische en ambulante setting.
    2. Inzicht hebben in de verschillen en overeenkomsten van STA OP, GRIP en IRR en het verschil met doelsymptoom interventies op probleemgedrag.
    3. Inzicht hebben in het onderscheid en de onderlinge wisselwerking wat betreft (probleem)gedrag en psychopathologische syndromen.
    4. In staat zijn de opgedane kennis en kunde te implementeren in eigen professionele werkomgeving.
    5. Het hanteren van een bio-psycho-sociaal, cyclische klinisch redeneerproces met betrekking tot ziekte(n) en functiekenmerken, individugericht en interdisciplinair werken, waarvan het gebruik maken van kennisverschillen tussen de disciplines deel uit maakt. 
    6. Het optimaliseren van een interventie gerichte attitude vanuit respect voor en gelijkwaardigheid aan de cliënt met (psycho) geriatrische problematiek en mantelzorger waarbij de problemen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt en zijn systeem leidend zijn.
    7. Het kunnen vertalen van de opgedane kennis naar preventie en maatschappelijke ontwikkelingen.
    8. Het ruimte bieden om vanuit persoonlijke motieven gekoppeld aan positie en deskundigheid een eigen professionele bijdrage te leveren aan de leergang.

    De deelnemer formuleert eigen leerdoelen en werkt hier gedurende de cursus aan op basis van eigen casuïstiek.

   • Waarom kiezen voor deze opleiding?

    Deze Interdisciplinaire Leergang is de essentie van geïntegreerd werken in de geriatrische psychiatrie:

    • Alle stappen van het klinisch redeneren bij probleemgedrag komen aan bod
    • Sterk praktijkgericht met een stevige theoretische basis
    • Psychotherapeutische invalshoek (meest werkzaam)
    • Past naadloos binnen de richtlijn Probleemgedrag van Verenso/NIP; en gaat verder
    • Bewust worden van de eigen lacunes ofwel je eigen leer-agenda voor de toekomst
    • Groot aantal accreditatiepunten
  • Opleiding
   • Inhoud/Curriculum

    Deze leergang gaat uit van een ‘Stepped Care’ aanpak. Met name in de laatste 2 stappen, belevingsgerichte zorg en psychotherapeutische interventies, wordt de meerwaarde zichtbaar ten opzichte van  andere zorgaanbieders. Het gaat hierbij om het echt begrijpen van de problemen van de persoon met dementie en de mantelzorger. De leergang is opgebouwd aan de hand van de CanMeds rollen.

    De leergang is ontwikkeld in samenwerking met stichting  Psy-Ger-On, een onderdeel van St. Wetenschap Balans www.swbalans.nl

   • Programma en toetsing

    De leergang bestaat uit 18 dagdelen en de volgende onderwerpen staan hierin centraal:

    1. Introductie / start begeleide intervisie / intro eindopdracht / Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie
    2. Introductie integrale bio-psycho-sociale analyse
    3. 'Stepped Care': psychotherapeutisch behandelproces en therapeutische relatie
    4. Sociale levensgeschiedenis: systeemfactoren en sociotherapeutisch klimaat
    5. Seksualiteit (intimiteit en seksualiteit bij ouderen in de psychogeriatrie)
    6. Cognitieve functiestoornissen / dementie
    7. Depressie - Apathie, Angst en Paniek
    8. Agressie en psychose
    9. Tussenevaluatie intervisie en eindopdracht
    10. Somatisch-symptoom stoornissen
    11. Delier en andere somatische factoren
    12. Paramedische vaktherapie
    13. Belevingsgerichte zorg
    14. Psychotherapie en mantelzorger (systeemtherapie)
    15. Persoonlijkheidsstoornissen
    16. Personalised psychofarmaca i.c.m. psychiatrische benadering
    17. Intervisie terugkomdag / presentatie eindopdracht
    18. Afsluiting, evaluatie en diplomering

    De toetsing bestaat uit twee onderdelen:

    1. Bij aanvang van de leergang beschrijft de deelnemer een casus van een client, welke de basis vormt voor de uitwerking van een klinisch redenatie op basis van een interdisciplinaire DSA – analyse en ‘Stepped Care’ aanpak.
    2. De deelnemer werkt voor de eigen werkcontext een implementatie jaarplan uit.
   • Studiebelasting

    260 uur
   • Beoordeling

    Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma. 

    Accreditatie Bureau Cluster 1: 40 punten
    FGzPt: 40 punten
    Verpleegkundig Specialistenregister: 54 punten
    V&VN: 54 punten
    NIP: 48 punten

   • Onze docenten

    Dr. Ton Bakker, lector en directeur Stichting Wetenschap Balans
    Marjo de Bot
    Docenten van SW Balans 
   • SectorplanPlus

    SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

    Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

    Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

   • Maatwerk- en incompanytrajecten

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Toelating
   • Doelgroep en vereiste vooropleiding

    De leergang is op Academisch en hbo-niveau en is speciaal opgezet voor medisch specialisten in de ouderenzorg, maar ook voor overige specialisten en hulpverleners in de ouderenzorg zoals Specialist ouderengeneeskunde/ Verpleegkundig specialisten/Physician Assistants/ HBOV-ers// SPH ers/ Ergo-/ Fysiotherapeuten/ Vak therapeuten/ Logopedisten/ Maatschappelijk werkenden/ Wijkverpleegkundigen/  Casemanagers/ Psychologen.

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
    Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

  • Praktisch
   • Data en omvang

    Rotterdam start 10 mei 2021

    9 bijeenkomsten in 4 maanden
   • Tijd

    Om de week van 14.00 tot 21.00 uur.
   • Leslocatie

    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam
   • Kosten

    € 2.750 (excl. literatuur ca. €100)  
    of 6 maandelijkse termijnen van € 458,33
   • Betaling en fiscus

    Particulier
    Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

    Zakelijk
    Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. 
   • Rooster Rotterdam

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.


    DATUM TIJD
    10-mei-21 14.00 - 21.00 uur Introductiedag
    07-jun-21 14.00 - 21.00 uur
    28-jun-21 14.00 - 21.00 uur
    ZOMERVAKANTIE  
    30-aug-21 14.00 - 21.00 uur
    27-sept-21 14.00 - 21.00 uur
    HERFSTVAKANTIE  
    25-okt-21 14.00 - 21.00 uur
    22-nov-21 14.00 - 21.00 uur
    20-dec-21 14.00 - 21.00 uur
    KERSTVAKANTIE  
    24-jan-22 14.00 - 21.00 uur Diplomering
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Irma van der Velden
    Irma van der Velden
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • Te volgen in Rotterdam.

  Schrijf je vandaag nog in voor deze scholing!

  Inschrijven
  Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
  Melding sluiten