(Basic) Teacher of Education Care & Welfare (NLQF-niveau 5 en 6)

(Basic) Teacher of Education Care & Welfare (NLQF-niveau 5 en 6)

Deze opleiding is zeer geschikt voor aankomende docenten die het werken in de praktijk willen combineren met het onderwijs, de hybride docent.

 • Te volgen in Houten.

Rustig nalezen?

Download de folder  
 • In het kort

  • Introductie

   Deze opleiding wordt aangeboden en uitgevoerd door onze mbo-opleidingspartner OPPstap Zorg en Welzijn.

  • Wat doe je als (Basic) Teacher of Education Care & Welfare?

   Als Basic Teacher of Education Care and Welfare, NLQF-niveau 5 ben jij na het volgen van deze opleiding start-bekwaam om als docent in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) voor de sector zorg en welzijn werkzaam te zijn. De BTE wordt via niveau NLQF 5 opgeleid als beginnend docent Zorg en Welzijn om in het MBO studenten op te leiden tot zelfbewuste beginnende beroepsbeoefenaren die hun plek in de samenleving weten te vinden en hun leerbehoeftes naar boven kunnen krijgen. Een belangrijk onderdeel van de BTE is het begeleiden en coachen van studenten; zowel individueel, als in groepen. Dit gebeurt vanuit het beroepsperspectief, het stimuleren van professioneel handelen en door hun vaardigheden aan te leren.

   De doelgroep waar je les aan gaat geven bestaat uit studenten die een MBO- opleiding volgen binnen het Domein Zorg en Welzijn van niveau 1 tot en met 4, in de levensfase van adolescent tot en met volwassene.

   Als Teacher Education of Care and Welfare, NLQF-niveau 6 word jij na het volgen van deze opleiding expert in het opleiden van studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) voor de sector zorg en welzijn. De TE wordt via niveau NLQF 6 opgeleid als beginnend docent Zorg en Welzijn om in het MBO studenten op te leiden tot zelfbewuste beginnende beroepsbeoefenaren die hun plek in de samenleving weten te vinden en hun leerbehoeftes naar boven kunnen krijgen. Tevens is de TE na het volgen van de opleiding in staat zich te presenteren als onderzoeker, ontwikkelaar en coach.

   Een belangrijk onderdeel van de TE is het begeleiden en coachen van de studenten, zowel individueel als in groepen, alsook (beginnende) collega's begeleiden en coachen. Dit gebeurt vanuit het beroepsperspectief, het stimuleren van professioneel handelen en het aanleren van vaardigheden. Na het volgen van de TE opleiding ben je een expert in het primaire proces, kun je teams coachen en aansturen, onderwijsontwikkeling en vernieuwing realiseren, projecten aansturen en eindverantwoordelijke zijn voor het organiseren van opleidingstrajecten. Je hebt contact met de beroepspraktijk en coördineert een aantal groepen. Je kunt het curriculum ontwikkelen en actief deelnemen aan examencommissies en deze eventueel aansturen.   
  • Waarom kiezen voor deze opleiding?

   • de opleiding is uitermate geschikt voor docenten, die opgeleid willen worden tot een hybride docent in zorg en welzijn, de combinatie tussen het werken in de praktijk en het onderwijs
   • belangrijke uitgangspunten van de opleiding zijn:
    - optimale integratie tussen theorie en praktijk, de hybride docent
    - drie leerlijnen: vakdidactiek/pedagogiek, professionele positie van de docent in de onderwijsorganisatie
    - persoonlijke en professionele ontwikkeling
   • relatief korte opleidingsduur en flexibele en maatwerkmogelijkheden
   • de praktijkexamenopdrachten zijn afgestemd op het werken in de onderwijspraktijk

 • Opleiding

  • Wat kun je verwachten van de opleiding?

   Een docent in het middelbaar beroepsonderwijs draagt bij aan het proces van beroepsontwikkeling van studenten en geeft vorm aan het leren vanuit de beroepspraktijk waarvoor zij opleiden. Dat is de kern van het beroep. Het proces van beroepsontwikkeling krijgt vorm door studenten aan te spreken vanuit het beroepsperspectief, professioneel handelen te stimuleren, vaardigheden aan te leren en studenten wegwijs te maken in het verschil tussen een theoretische benadering of een pragmatische handelswijze in de context van het beroep. De studentenpopulatie bestaat uit jongeren en volwassenen, met een diversiteit in achtergrond en leefwereld. Dit vraagt een breed handelingsrepertoire van de docent. Docenten zijn altijd actief in het primaire proces en dragen daarmee direct bij aan het opleiden van studenten. De rol van docent als begeleider van leertrajecten van zelfstandig lerende en ondernemende studenten wordt, naast het overdragen van (vak)kennis, belangrijker.

   Docenten hebben naast het opleiden voor een beroep nog twee even belangrijke taken: studenten een goede start geven in onze samenleving en toerusten voor een vervolgopleiding. Docenten volgen de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied en in het beroepsdomein. Daarnaast vertalen zij deze ontwikkelingen naar hun onderwijs, zodat studenten opgeleid worden voor de toekomst. Mbo-docenten werken vanuit hun onderwijsteams samen met het werkveld. Doordat de opleiding nauw is verbonden met de beroepspraktijk, vraagt dit ook om mbo-docenten die goede netwerkers zijn. (Beroepsbeeld MBO docent, ontwikkeling van starter tot expert, MBO Raad, 2019).

   Programmainhoud
   De lesbijeenkomsten zijn als volgt verdeeld:

   • Module 1 t/m 5: totaal acht bijeenkomsten, waarvan vier lesbijeenkomsten, drie intervisie-/studieloopbaanbegeleidingsmomenten en een theoretische afsluiting
   • Module 6: totaal tien bijeenkomsten, waarvan zes lesbijeenkomsten, drie intervisie-/studieloopbaanbegeleidingsmomenten en een assessment

   De opleiding bestaat uit de volgende modules:

   • Module 1: Pedagogiek & beroeps- en vakdidactiek
   • Module 2: Beroeps- & vakinhoud
   • Module 3: Studentenbegeleiding & teamontwikkeling
   • Module 4: Organiseren & beleid
   • Module 5: Professionaliseren & ondernemen
   • Module 6: Onderzoeken & ontwerpen
   • Leerlijn Persoonlijke ontwikkeling POP

   De Basic Teacher of Education Care & Welfare NLQF-niveau 5 wordt vooral opgeleid voor het onderwijs op uitvoerend niveau, terwijl in de opleiding van de Teacher of Education Care & Welfare NLQF-niveau 6 naast het uitvoerend niveau ook aandacht besteed wordt aan het mesoniveau (ontwikkeling, innovatie en beleid).

  • Studiebelasting

   De studiebelasting bedraagt gemiddeld 8 tot 12 uur per week (excl. lesdagen en stage).

   De studiebelasting per module kan verschillen, dit is afhankelijk van de voorbereidende activiteiten voorafgaand aan de lesbijeenkomsten, de uitvoering van de praktijkexamenopdrachten en de activiteiten m.b.t. de externe stage.
  • Aantal deelnemers

   Het onderwijs heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent in de praktijk dat de groepen voor deze opleiding bestaan uit maximaal 16 studenten.  
  • Onze docenten

   Onze docenten zijn zeer ervaren lerarenopleiders en lange tijd werkzaam geweest bij de 2e graads lerarenopleiding voortgezet onderwijs en verbonden aan de vakgroepen gezondheidszorg & welzijn en onderwijskunde & pedagogiek. Een aantal van hen is van oorsprong verpleegkundige of persoonlijk begeleider. Tevens wordt voor de modules organisatie & beleid en professioneel handelen een docent ingezet die een jarenlange ervaring heeft als schoolopleider in het voortgezet onderwijs.

  • Diploma

   Na afronding van de gehele opleiding ontvang je, afhankelijk van je instroomniveau, een diploma met waardering op NLQF-niveau 5 of 6. Na afronding van een module ontvang je een certificaat (zonder NLQF-waardering) afgegeven door OPPstap. 

  • Losse modules volgen

   Het volgen van losse modules behoort ook tot de mogelijkheden. Wij bieden de volgende modules aan:
   • Pedagogiek & beroeps- en vakdidactiek
   • Beroeps- & vakinhoud
   • Studentenbegeleiding & teamontwikkeling
   • Organiseren & beleid
   • Professionaliseren & ondernemen
   • Onderzoeken & ontwerpen
   De kosten per losse module bedragen € 1.250,- (excl. literatuur). Neem hiervoor contact met ons op.
  • Maatwerk en incompany

   OPPstap biedt deze opleiding ook aan als incompanytraject. Neem contact op met de programmaleider om de mogelijkheden te bespreken. 
  • Wat is het NLQF?   Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is onafhankelijk, wordt ondersteund en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de Europese Commissie (dit in tegenstelling tot CPION) en geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van opleidingen. Het NLQF is afgeleid van het EQF, het Europees Kwalificatieraamwerk. Het ministerie van OC&W streeft ernaar om in de toekomst alle relevante opleidingen van een NLQF-kwalificatie te voorzien.

   Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn.

   Het NLQF telt acht niveaus en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

   Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

   • Reguliere opleidingen: zo zijn bijvoorbeeld havo en mbo-v-opleidingen niveau 4, associate degree-opleidingen zijn niveau 5 en zijn alle hbo-opleidingen ingeschaald op niveau 6.
   • Overige opleidingen: NLQF-niveau 5 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een associate degree-opleiding. NLQF-niveau 6 is vergelijkbaar met het hbo-niveau van een bacheloropleiding.
   De opleiding Basic Teacher of Education Care & Welfare van OPPstap is officieel ingeschaald op NLQF-niveau 5. NLQF-niveau 5 is vergelijkbaar met het niveau van een associate degree-opleiding. 

   De opleiding Teacher of Education Care & Welfare van OPPstap is officieel ingeschaald op NLQF-niveau 6. NLQF-niveau 6 is vergelijkbaar het hbo-niveau van een bacheloropleiding.
 • Toelating

  • Wanneer kun je starten met de opleiding?

   Deze opleiding wordt aangeboden op NLQF-niveau 5 en NLQF-niveau 6. 

   Je kunt deelnemen aan het traject op NLQF-niveau 5 als je beschikt over:

   • Een diploma op mbo-niveau 4 in Zorg en Welzijn
   • Een diploma op mbo-niveau 4 Dokters-, Apothekers- of Tandartsassistent

   De opleiding op NLQF-niveau 5 is tevens toegankelijk voor dokters-, apothekers- en tandartsassistenten, paramedici, coaches en therapeuten, mits in het bezit van een diploma op mbo-niveau 4.

   Je kunt deelnemen aan het traject op NLQF-niveau 6 als je beschikt over:

   • Een hbo-diploma in Zorg en Welzijn
   • Een diploma Basic Teacher of Education Care & Welfare met waardering op NLQF-niveau 5

   Om te kunnen starten met één van bovenstaande trajecten dien je tevens te voldoen aan de volgende instroomeisen:

   • Minimaal één jaar werkervaring óf 1200 uur werkervaring in het domein Zorg en Welzijn
   • BIG-registratie voor verpleegkundigen (Heb je geen BIG-registratie? Dan is het wel mogelijk om de opleiding te volgen, maar houd er dan rekening mee dat je voor bepaalde verpleegkundige vakken niet inzetbaar bent.) 
   • Voorafgaande aan de opleiding wordt een AMN-test afgenomen; aan de hand daarvan vindt een diepte-interview plaats waarin de aandachtspunten worden besproken die van belang zijn voor de studieloopbaanbegeleiding

   Ben je docent en heb je nog geen didactische opleiding gevolgd, maar wordt dit wel verplicht gesteld door de onderwijsaanbieder waar je lesgeeft? Ook dan kun je deelnemen aan deze opleiding. 

   Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn? Neem dan contact met ons op.

   Voor beide opleidingen geldt dat je de afgelopen vijf jaar (of een gedeelte daarvan) ervaring hebt opgedaan in het vakgebied Zorg en Welzijn. Is dit niet het geval, dan dien je minimaal 8 uur per week stage te lopen of een dienstverband aan te gaan van minimaal 8 uur per week in een zorg- of welzijnsorganisatie. Voor docenten die reeds in het beroepsonderwijs in Zorg & Welzijn werkzaam zijn, geldt het voorgaande niet.

   Werkplek of stageplek
   Deelnemen aan de opleiding vereist een werkplek van minimaal 8 praktijkleeruren per week in het onderwijs in zorg en welzijn. Daarnaast loop je bij een andere onderwijsorganisatie dan je (leer)werkplek extern stage, in totaal 96 uur. Elke cursist heeft een eigen werkbegeleider in de beroepspraktijk. De werkbegeleider is een ervaren docent met een afgeronde didactische opleiding. De beoordeling van de praktijkexamenopdrachten wordt gedaan door een aparte beoordelaar, die aan dezelfde eisen voldoet als de werkbegeleider.

   De werkplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stageaanvraag. Kun je zelf geen werk- of stageplek vinden? Neem dan contact met ons op. Wij worden regelmatig benaderd met het aanbod van stageplekken en wie weet kunnen wij je helpen!

   Wanneer ben je definitief ingeschreven? 
   Heb je van ons de bevestiging gekregen dat je toelaatbaar bent tot de opleiding, dan ontvang je een Onderwijsovereenkomst (OO) en een Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). Pas als deze door alle partijen is ondertekend, is je inschrijving definitief. 
 • Praktisch

  • Data en omvang

   Houten startdatum volgt (lesdag volgt)

   Omvang theoretisch deel: 57 bijeenkomsten in 15 maanden (inclusief schoolvakanties)

   Het op maat en flexibel opleiden is één van de uitgangspunten van deze opleiding. Dit heeft tot gevolg dat je voor het praktische gedeelte van de opleiding zelf bepaalt wanneer je de opleiding afrondt.
  • Tijd

   09.00 – 17.00 uur  
  • Kosten

   • Traject op NLQF-niveau 5: € 6.500,- of 10 maandelijkse termijnen van
    € 650,- (excl. literatuurkosten à € 550,- en kosten voor een AMN-test/interview bij intake à € 200,-)
   • Traject op NLQF-niveau 6: € 6.500,- of 10 maandelijkse termijnen van
    € 650,- (excl. literatuurkosten à € 650,- en kosten voor een AMN-test/interview bij intake à € 200,-)
   De facturatie wordt uitgevoerd door onze opleidingspartner OPPstap. Afhankelijk van de afspraken met de werkgever worden meestal de kosten gedeeltelijk of volledig via de werkgever vergoed. Meer informatie.

   Wil je meer weten over het STAP-budget? Kijk dan bij STAP-budget.
   Wil je weten van welke overige regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Subsidieregelingen studenten
  • Leslocatie

   Houten
   Standerdmolen 10
   3995 AA Houten

  • Vragen?

   Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

   Ronald Günther
   Ronald Günther
   r.gunther@oppstap.nl
   06 - 50 46 95 01
 • Te volgen in Houten.

Cookies op deze website

Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
Meer informatie

Cookies zelf instellen

Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.