← Terug
 • Domein: Verpleegkunde
 • Locatie: Amstelveen, Rotterdam, Apeldoorn

  Praktijkopleider / Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg & Welzijn

  Als Praktijkopleider/Praktijkbegeleider lever je een belangrijke bijdrage aan het opleidingsbeleid in de stage-organisatie en bij begeleiding en coaching van studenten/leerlingen en werkbegeleiders.

  • Als enige opleiding in nederland op NLQF-niveau 6!
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 90%!
  • Te volgen in Apeldoorn, Amstelveen, Online & Rotterdam.
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

  Rustig nalezen?

  Download hier de Domeinfolder Verpleegkunde met daarin alle informatie over onze verpleegkunde-scholingen.

  Download de folder  
  • In het kort
   • Introductie

    Als praktijkopleider/praktijkbegeleider lever je een belangrijke bijdrage aan het opleidingsbeleid in de stage-organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van dit beleid naar de dagelijkse begeleiding van studenten op de afdelingen. Het werk van de praktijkopleider/praktijkbegeleider vraagt om competenties op verschillende terreinen. De professionals die de opleiding tot praktijkopleider/praktijkbegeleider hebben voltooid zijn hierdoor uitstekend inzetbaar als gekwalificeerde krachten bij begeleiding en coaching van studenten/leerlingen en werkbegeleiders. Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma met waardering op NLQF-niveau 6.  

    Deze geaccrediteerde opleiding biedt je de kans om de juiste competenties en beroepsattitude te ontwikkelen, die nodig zijn voor een optimale beroepsuitoefening.

  • Opleiding
   • Inhoud en programma

    De opleiding is competentiegericht en – in samenwerking met het werkveld – ontwikkeld. Door gebruik te maken van actuele praktijkgerichte opdrachten sluit de studie naadloos aan op de praktijk. Inspirerende lessen en samenwerking met professionals uit de praktijk belichten de verschillende aspecten van het vakgebied, waardoor je uitstekend opgeleid wordt om in de praktijk op de juiste wijze begeleidings- en coachingsvaardigheden toe te passen. Intervisiebijeenkomsten maken een belangrijk deel uit van de opleiding. Hierin worden probleemsituaties in de persoonlijke werkuitvoering besproken. De opleiding brengt je in een actief leerproces waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor het creëren van leermomenten in de praktijk.

   • Competenties en modules

    Bij de ontwikkeling en de uitvoering van de opleiding Praktijkopleider/ Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg & Welzijn staat het competentieprofiel van Praktijkopleider in gezondheidszorg en welzijn centraal. Dit competentie­profiel is door ons speciaal ontwikkeld voor deze opleiding op hbo-niveau op basis van de CanMEDS-rollen (Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner, Reflectieve professional, Gezondheidsbevorderaar, Organisator, Kwaliteitsbevorderaar).

    De modules binnen deze opleiding zijn geclusterd in thema's:

    Thema 1:
    Module Werkbegeleiding
    Binnen de module Werkbegeleiding coördineer, organiseer en evalueer je het leerproces van de student als een continue en integraal proces. Je draagt bij aan een effectieve, multidisciplinaire samenwerking of afstemming in de regio.

    Daarnaast inventariseer en interpreteer je de manieren van werkbegeleiding. Je maakt m.b.v. EBP-instrumenten een analyse van de kwaliteit van de werkbegeleiding. Op basis van deze analyse schrijf je een verbetervoorstel en een implementatieplan. Je draagt er zorg voor dat je minimaal één interventie uit het implementatieplan uitvoert.

    Module BPV
    Binnen de module BPV leer je een BPV-plan op zodanige wijze opstellen dat alle leeraspecten van de leerling/student worden belicht. Je leert een BPV-plan bijstellen gericht op de individuele leervorderingen, gezondheid en gemoedstoestand van de student en levert een bijdrage aan de uitvoering en evaluatie van het BPV-plan als onderdeel van systematische kwaliteitsverbetering.

    Module Positioneren
    In de rol van praktijkopleider toon je een levenslange leerhouding en destilleer je leermogelijkheden uit de eigen beroepspraktijk met behulp van het juiste instrument. Je organiseert en coördineert informatiebijeenkomsten op instellingsniveau en voor de regio. Je werkt effectief en doelmatig binnen de organisatie, de regio en landelijk en handelt binnen de eigen grenzen van wet- en regelgeving binnen het leerbedrijf en vanuit de normen en waarden zoals beschreven in de beroepscode.

    Thema 2:
    Module Pedagogiek
    Binnen de module Pedagogiek ondersteun en bevorder je de beroepsdeskundigheid van de werkbegeleider en de student door te leren coachen op de zelfverantwoordelijkheid en het leerproces van de student. Je leert beslissingen te nemen op basis van het best beschikbare bewijs (Evidence Based Practice).

    Module Didactiek
    Je past interventies toe volgens de professionele standaarden en de ethische normen en het best verkregen bewijs (transparantie) en stelt je communicatie hierop af. Je communiceert op methodische wijze met de student en afgestemd op culturele, levensbeschouwelijke en sociale aspecten en situationele omstandigheden. Je analyseert, bestudeert en toetst (wetenschappelijke nationale en internationale) literatuur op toepasbaarheid binnen de eigen beroepspraktijk.

    Thema 3:
    Module Coachen
    Je leert in de rol van praktijkopleider op methodische wijze communiceren met de student, afgestemd op culturele, levensbeschouwelijke- en sociale aspecten en situationele omstandigheden. Je leert als praktijkopleider de student in staat te stellen de eigen grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden aan te geven met betrekking tot het leerproces. Daarnaast ondersteun en bevorder je veranderingsprocessen bij de student door middel van coaching en begeleiding. 

    Module Intervisie en portfolio
    Binnen de module Intervisie en portfolio lever je een constructieve bijdrage aan het oplossen van knelpunten in de samenwerking en leer je ethische vraagstukken en morele dilemma’s herkennen met betrekking tot beroepsmatig handelen en maak je deze bespreekbaar.

   • Studiebelasting

    Per week minimaal 8 praktijkleeruren als praktijkopleider en een gemiddelde studiebelasting van 8 tot 10 uur per week (dit is exclusief de bijeenkomsten).

    Totale studiebelasting: 452 uur
   • Beoordeling

    Na afronding van deze opleiding ontvang je een diploma (met waardering op NLQF-niveau 6). 

    Accreditatie:
    • 98 punten bij V&VN
    • 98 punten bij LVO (Landelijke Vereniging van Operatieassistenten)
   • Onze docenten

    Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld.
   • Wat is het NLQF?


    Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is onafhankelijk, wordt ondersteund en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de Europese Commissie (dit in tegenstelling tot CPION) en geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van opleidingen. Het NLQF is afgeleid van het EQF, het Europees Kwalificatieraamwerk. Het ministerie van OC&W streeft ernaar om in de toekomst alle relevante opleidingen van een NLQF-kwalificatie te voorzien.

    Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn.

    Het NLQF telt acht niveaus en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

    Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

    • Reguliere opleidingen: zo zijn bijvoorbeeld havo en mbo-v-opleidingen niveau 4, associate degree-opleidingen zijn niveau 5 en zijn alle hbo-opleidingen ingeschaald op
     niveau 6.
    • Overige opleidingen: NLQF-niveau 5 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een associate degree-opleiding. NLQF-niveau 6 is vergelijkbaar met het hbo-niveau van een bacheloropleiding.

    De opleiding Praktijkopleider/ Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg & Welzijn van Breederode Hogeschool is officieel ingeschaald op niveau 6.

    Meer informatie over NLQF en de betekenis van de kwalificatie kun je vinden op www.nlqf.nl of bekijk de NLQF-animatie op Youtube.
   • SectorplanPlus

    SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

    Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

    Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

   • Maatwerk- en incompanytrajecten

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Toelating
   • Doelgroep en vereiste vooropleiding

    Deze opleiding is geschikt voor verpleegkundigen die afkomstig zijn uit ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingshuizen of andere zorginstellingen met een opleidingsfunctie. De opleiding is zeker ook toegankelijk voor andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg en welzijn die hun ervaring op het gebied van begeleiding en coaching van studenten/leerlingen willen vergroten en daarmee hun positie op de arbeidsmarkt willen versterken.

    Je kunt aan de opleiding deelnemen als je beschikt over:
    • een hbo-diploma in de zorg- & welzijnssector
    • een A-inservice diploma in de zorg- & welzijnssector, mits je een hbo-assessment van Breederode Hogeschool met succes hebt afgesloten
    • een mbo4-diploma in de zorg- & welzijnssector, mits je een hbo-assessment van Breederode Hogeschool met succes hebt afgesloten


    Haal je je hbo-assessment niet? Dan heb je de mogelijkheid om je POG-diploma te behalen zonder waardering op NLQF-niveau 6. 


    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
    Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

   • Vereiste stageplek/werkplek

    Bij aanvang van de opleiding dien je werkzaam te zijn als praktijkopleider/praktijkbegeleider of binnen afzienbare tijd als praktijkopleider/praktijkbegeleider aangesteld te worden, zodat je in de gelegenheid bent praktijkopdrachten uit te voeren. Indien je (nog) niet als praktijkopleider/praktijkbegeleider werkzaam bent, dien je een stage regelen voor 8 uur per week als praktijkopleider, om deel te kunnen nemen aan de opleiding.

  • Praktisch
   • Data en omvang

    Amstelveen start 8 november 2021

    Rotterdam start 12 november 2021 (VOL! Geef je op voor de wachtlijst)

    Rotterdam start 23 mei 2022

    Apeldoorn start 18 november 2021

    Online start 17 mei 2022


    Omvang 18 bijeenkomsten in 1 jaar   

   • Tijd

    09.15 uur – 16.30 uur
   • Leslocatie

    Amstelveen:
    Wijkcentrum De Bolder
    Groenhof 140
    1186 EX, Amstelveen

    Rotterdam:
    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam

    Apeldoorn: 
    STOOM
    Vlijtseweg 114 
    7317 AG, Apeldoorn
   • Kosten

    € 3175,-
    of 10 maandelijkse termijnen van € 317,50

    LET OP: in verband met de inschaling van de POG-opleiding op NLQF-niveau 6 omvat het curriculum drie extra lesdagen (18 lesdagen in totaal). Start je na 1 januari 2022 met je opleiding, dan bedragen de kosten € 3.650,-.  
   • Belastingvoordeel particulieren (tot 1 januari 2022)

    Betaal je je opleiding zelf of betaalt jouw werkgever een deel van de opleiding en jij de rest? Of ben je nog van plan om een nieuwe opleiding te volgen? Dan vertellen we je graag wat meer over de belastingvoordelen waar je als particulier tot 1 januari 2022 gebruik van kunt maken. 

    Belastingvoordeel particulieren (tot 1 januari 2022)
    Indien je (deels) de opleiding zelf betaalt, kun je alleen dit jaar nog tot € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor studiekosten. Dit betreft de opleidingskosten en lesmateriaal, minus een drempel van € 250,- (en de eventuele vergoeding van je werkgever).  Ook als je de opleiding in termijnen betaalt, is het verstandig om dit jaar alles te betalen, want je mag je studiekosten alleen aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald.

    Meer informatie over de huidige regeling kun je vinden via Belastingdienst – Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?.

    Deze regeling stopt op 1 januari 2022! De belastingaftrek van studiekosten vervalt!

    Nieuwe regeling: STAP-budget (vanaf 1 januari 2022)
    Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidspositie. Deze regeling vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Met het STAP-budget kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal € 1.000,- budget per jaar aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en zal uitgevoerd worden door UWV. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. Meer informatie over het STAP-budget kun je vinden via Rijksoverheid – STAP-budget.

    Maak je nog geen gebruik van jouw belastingvoordeel particulieren?
    Vul dan de online aangifte in op Mijn Belastingdienst. Je ziet dan direct hoeveel studiekosten je kunt aftrekken.

     

   • Rooster Amstelveen - start 8 november 2021

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding word je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Het aantal lesdagen is 18, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.
    4. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD
    8-nov-21 09.15 - 16.30 uur
    22-nov-21 09.15 - 16.30 uur
    13-dec-21 09.15 - 16.30 uur
    KERSTVAKANTIE
    17-jan-22 09.15 - 16.30 uur
    31-jan-22 09.15 - 16.30 uur
    14-feb-22 09.15 - 16.30 uur
    VOORJAARSVAKANTIE 
    14-mrt-22 09.15 - 16.30 uur
    28-mrt-22 09.15 - 16.30 uur
    11-apr-22 09.15 - 16.30 uur
    25-apr-22 09.15 - 16.30 uur
    MEIVAKANTIE 
    23-mei-22 09.15 - 16.30 uur
    13-jun-22 09.15 - 16.30 uur
    27-jun-22 09.15 - 16.30 uur
    4-jul-22 09.15 - 16.30 uur
    ZOMERVAKANTIE
    5-sep-22 09.15 - 16.30 uur
    12-sep-22 09.15 - 16.30 uur NLQF-6
    19-sep-22 09.15 - 16.30 uur NLQF-6
    26-sep-22 09.15 - 16.30 uur NLQF-6
    3-okt-22 09.15 - 12.30 uur NLQF-6
    10-okt-22 Eindgesprekken
    17-okt-22 Herkansing 
    HERFSTVAKANTIE
    31-okt-22 Diplomering

   • Rooster Rotterdam - start 12 november 2021

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding word je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Het aantal lesdagen is 18, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.
    4. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD
    12-nov-21 09.15 - 16.30 uur
    26-nov-21 09.15 - 16.30 uur
    10-dec-21 09.15 - 16.30 uur
    KERSTVAKANTIE
    14-jan-22 09.15 - 16.30 uur
    28-jan-22 09.15 - 16.30 uur
    11-feb-22 09.15 - 16.30 uur
    VOORJAARSVAKANTIE 
    11-mrt-22 09.15 - 16.30 uur
    25-mrt-22 09.15 - 16.30 uur
    1-apr-22 09.15 - 16.30 uur
    22-apr-22 09.15 - 16.30 uur
    MEIVAKANTIE 
    20-mei-22 09.15 - 16.30 uur
    3-jun-22 09.15 - 16.30 uur
    17-jun-22 09.15 - 16.30 uur
    1-jul-22 09.15 - 16.30 uur
    ZOMERVAKANTIE
    9-sep-22 09.15 - 16.30 uur
    16-sep-22 09.15 - 16.30 uur NLQF-6
    23-sep-22 09.15 - 16.30 uur NLQF-6
    30-sep-22 09.15 - 16.30 uur NLQF-6
    7-okt-22 09.15 - 12.30 uur NLQF-6
    4-nov-22 Eindgesprekken
    11-nov-22 Herkansing 
    HERFSTVAKANTIE
    18-nov-22 Diplomering

   • Rooster Apeldoorn - start 18 november 2021

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding word je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Het aantal lesdagen is 18, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.
    4. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD
    18-nov-21 09.15 - 16.30 uur
    2-dec-21 09.15 - 16.30 uur
    16-dec-21 09.15 - 16.30 uur
    KERSTVAKANTIE
    20-jan-22 09.15 - 16.30 uur
    3-feb-22 09.15 - 16.30 uur
    17-feb-22 09.15 - 16.30 uur
    VOORJAARSVAKANTIE 
    17-mrt-22 09.15 - 16.30 uur
    31-mrt-22 09.15 - 16.30 uur
    7-apr-22 09.15 - 16.30 uur
    21-apr-22 09.15 - 16.30 uur
    MEIVAKANTIE 
    19-mei-22 09.15 - 16.30 uur
    9-jun-22 09.15 - 16.30 uur
    23-jun-22 09.15 - 16.30 uur
    ZOMERVAKANTIE
    1-sep-22 09.15 - 16.30 uur
    15-sep-22 09.15 - 16.30 uur
    29-sep-22 09.15 - 16.30 uur NLQF-6
    6-okt-22 09.15 - 16.30 uur NLQF-6
    20-okt-22 09.15 - 16.30 uur NLQF-6
    3-nov-22 09.15 - 12.30 uur NLQF-6
    10-nov-22 Eindgesprekken
    HERFSTVAKANTIE
    24-nov-22 Herkansing 
    8-dec-22 Diplomering

   • Rooster Online variant - start 17 mei 2022

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding word je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Het aantal lesdagen is 18, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.
    4. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    Rooster volgt. 

   • Rooster Rotterdam - start 23 mei 2022

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding word je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Het aantal lesdagen is 18, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.
    4. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    Rooster volgt. 
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Tjitra Badaltjawdharie
    Tjitra Badaltjawdharie
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • Als enige opleiding in nederland op NLQF-niveau 6!
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 90%!
  • Te volgen in Apeldoorn, Amstelveen, Online & Rotterdam.

  Schrijf je vandaag nog in voor deze scholing!

  Inschrijven
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

  Rustig nalezen?

  Download hier de Domeinfolder Verpleegkunde met daarin alle informatie over onze verpleegkunde-scholingen.

  Download de brochure
  Praktijkopleider / Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg & Welzijn
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.