← Terug
 • Domein: Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg
 • Locatie: Amstelveen, Rotterdam, Apeldoorn, Tilburg

  Casemanagement DementieVoor hbo-verpleegkundigen en Social Workers

  Tijdens deze opleiding leer je hoe je thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers optimaal ondersteunt.

  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 91%!
  • Te volgen in Rotterdam, Apeldoorn, Amstelveen, Online & Tilburg.

  Rustig nalezen?

  Download hier de Domeinfolder Ouderenzorg met daarin alle informatie over onze ouderenzorg-scholingen. 

  Download de folder  
  • In het kort
   • Introductie

    Praktijkervaringen met casemanagement bij ouderen met dementie bewijzen dat extra zorgcoördinatie niet alleen bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven van de oudere met dementie, maar ook worden mantelzorgers een stuk meer ondersteund. Hierdoor wordt de Mantelzorg ondersteunt in de ondersteuningsvraag en kunnen cliënten mogelijk langer in hun vertrouwde omgeving veilig blijven wonen.  Vanuit de meest recent ontwikkelde methodieken en ontwikkelingen binnen dementie zorg van de casemanager dementie heeft Breederode haar opleiding ontwikkeld, zodat deze naadloos aansluit op de competenties van de hbo-verpleegkundigen en sociaal werkers.


    Deze geaccrediteerde opleiding biedt je de kans om de juiste competenties en beroepsattitude te ontwikkelen, die nodig zijn voor een optimale beroepsuitoefening.
     


    Als uitgangspunt voor de opleiding gebruiken we naast het expertiseprofiel Casemanager Dementie van Sociaal Werk Zorg (2018) en het expertise profiel dementie verpleegkundige van de V&VN (2017) en ook de nieuwste zorgstandaard Dementie (2020).

    Het herzieningstraject van deze zorgstandaard uit 2013 is begeleid vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar, in opdracht van het Ministerie van VWS en het Deltaplan Dementie. Dit is tot stand gekomen dankzij de intensieve samenwerking tussen meer dan twintig nationale organisaties van cliënten, mantelzorgers, beroepsgroepen, zorgaanbieders, dementienetwerken en verzekeraars. Uitgangspunt is dat de zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang wordt verleend. De twaalf beschreven kwaliteitsindicatoren worden behandeld in de opleiding met als uitgangspunt dat moderne netwerkzorg transparant moet zijn in haar toegevoegde waarde voor de personen met dementie en mantelzorgers.


  • Opleiding
   • Onderwijs

    De opleiding is competentiegericht en – in samenwerking met het werkveld – ontwikkeld.  Door gebruik te maken van actuele praktijkgerichte opdrachten sluit de studie naadloos aan op de praktijk. Inspirerende gastcolleges en samenwerking met professionals uit de praktijk belichten de verschillende aspecten van het vakgebied, waardoor je uitstekend opgeleid wordt om de juiste zorgcoördinatie, advies en informatie te geven. Intervisiebijeenkomsten maken een belangrijk deel uit van de opleiding. De opleiding brengt je in een actief leerproces waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor het creëren van leermomenten in de praktijk.

   • Competenties

    Het curriculum is opgebouwd aan de hand van de CanMeds. Deze zijn beschreven aan de hand van het expertiseprofiel Casemanager Dementie van Sociaal Werk Zorg (2018), het expertise profiel dementie verpleegkundige van de V&VN (2017) en de nieuwste zorgstandaard Dementie (2020). Tevens is er een persoonlijk ontwikkelingsgerichte leerlijn in de opleiding, waarbij je afstudeert met een casestudy.

    In de opleiding Casemanagement Dementie ontwikkel je je competenties aan de hand van de volgende modules:

    • Werken in een netwerk en positioneren
    • Verlieskunde/ advance care planning
    • Dementie en diagnostiek en wet en regelgeving
    • Omgaan met gedragsproblematieken/ weerstand en ethische dillema's
    • Familiezorg/ genogram/ ondersteuningvraag/ familiegesprek
    • Dementie in andere culturen en zingeving
    • Case study
    • Intervisie

   • Studiebelasting

    Per week minimaal 16 praktijkleeruren in de dementiezorg en een gemiddelde studiebelasting van 6 uur per week (dit is exclusief de bijeenkomsten).

    Totaal: 258 uur
   • Beoordeling

    Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma.
    Accreditatie: 64 punten bij V&VN en Social Work

   • Onze docenten

    Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld.

   • SectorplanPlus

    SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers Zorg & Welzijn om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden www.sectorplanplus.nl.

  • Toelating
   • Doelgroep en vereiste vooropleiding

    Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je in het bezit bent van een:

    • Hbo-diploma Gezondheidszorg (hbo-v) 
    • Hbo-diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening


    Heb je een afgeronde opleiding mbo-v met daarbij 5 jaar relevante werkervaring in de dementiezorg/ouderenzorg? Dan kun je deelnemen aan de opleiding Aandachtsvelder Dementie

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
    Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

   • Vereiste stageplek/werkplek

    Tijdens de opleiding ben je werkzaam als inhoudelijk casemanager bij dementerende ouderen of in de gelegenheid stage te lopen als casemanager voor minimaal 16 uur per week.

  • Praktisch
   • Data en omvang

    Online start 3 februari 2022
    Rotterdam start 10 februari 2022
    Amstelveen start 10 maart 2022
    Apeldoorn start 24 maart 2022

    Tilburg start 24 maart 2022

    Omvang 10 bijeenkomsten in 1 jaar

    Let op! Houd er rekening mee dat, indien je de online variant volgt (startdatum 3 februari 2022) je twee lesdagen fysiek onderwijs volgt. Dit is van belang om het scholingsniveau te kunnen waarborgen. Op welke lesdagen het fysieke onderwijs gepland is, vind je indien dit reeds bekend is, in het rooster. 

   • Tijd

    09.15 uur – 16.30 uur
   • Leslocatie

    Amstelveen:
    Wijkcentrum De Bolder
    Groenhof 140
    1186 EX, Amstelveen

    Rotterdam:
    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam

    Apeldoorn: 
    STOOM
    Vlijtseweg 114 
    7317 AG, Apeldoorn

    Tilburg: 
    Wijkcentrum Nieuwe Stede
    Capucijnenstraat 156
    5025 LK, Tilburg
   • Kosten

    € 2775,-
    of 6 maandelijkse termijnen van € 462,50

    Wil je weten van welke fiscale regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Fiscale regelingen.
   • Rooster Online variant - startdatum 3 februari 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    3-feb-22 09.15 - 16.30 uur Introductie
    VOORJAARSVAKANTIE  
    31-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    21-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    9-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    30-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    7-jul-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    15-sep-22 09.15 - 16.30 uur  
    13-okt-22 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    10-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    15-dec-22 09.15 - 16.30 uur  

   • Rooster Rotterdam - start 10 februari 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    10-feb-22 09.15 - 16.30 uur Introductie
    VOORJAARSVAKANTIE    
    31-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    14-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    2-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    30-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    1-sep-22 09.15 - 16.30 uur  
    13-okt-22 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    3-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    24-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    15-dec-22 09.15 - 16.30 uur  
   • Rooster Amstelveen - start 10 maart 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    Rooster volgt. 


   • Rooster Apeldoorn - start 24 maart 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    24-mrt-22 09.15 - 16.30 uur Introductie
    7-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    2-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    23-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    7-jul-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    8-sep-22 09.15 - 16.30 uur  
    13-okt-22 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    10-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    8-dec-22 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    12-jan-23 09.15 - 16.30 uur  

   • Rooster Tilburg - start 24 maart 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    24-mrt-22 09.15 - 16.30 uur Introductie
    14-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    23-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    8-sep-22 09.15 - 16.30 uur  
    6-okt-22 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    24-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    8-dec-22 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    19-jan-23 09.15 - 16.30 uur  
    9-feb-23 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    9-mrt-23 09.15 - 16.30 uur  

   • Maatwerk en incompany

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Angela van Dongen
    Angela van Dongen
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 91%!
  • Te volgen in Rotterdam, Apeldoorn, Amstelveen, Online & Tilburg.
  Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.
  Casemanagement Dementie
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.