← Terug
 • Domein: Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg, Ziekenhuis en Acute Zorg
 • Locatie: Alphen aan den Rijn

  Verpleegkundige - niveau 4 (BBL)Van VIG naar Verpleegkundige

  Met deze opleiding leer jij een verpleegkundige te worden met een hoge mate van deskundigheid op het gebied van patiëntenzorg, familiebegeleiding en team coaching.

  • Te volgen in Alphen a/d Rijn.
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!
  • In het kort
   • Introductie

    Deze opleiding wordt aangeboden en uitgevoerd door onze mbo-opleidingspartner OPPstap Zorg en Welzijn.    Tijdens de opleiding doe je kennis op over anatomie, fysiologie, pathologie en verpleegtechnische vaardigheden. Ook leer je patiënten en hun naasten te begeleiden in moeilijke fases van hun leven. Je leert in acute situaties te handelen en samen te werken in teams waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, zoals die van arts, psycholoog of bijvoorbeeld fysiotherapeut. Je leert kwaliteit van zorg te verbeteren op afdelings-, locatie- en organisatieniveau. Je leert tevens een deskundigheidsbevordering van jezelf en het team bewerkstelligen.

   • Wat doe je als Verpleegkundige niveau 4?

    Als beginnend verpleegkundige word je opgeleid om in alle branches van de verpleging en verzorging te werken: verpleeghuizen en thuiszorg (VT), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ), in een ziekenhuis (ZH) of kraamzorg (KZ). Je bent werkzaam binnen wisselende settings en bent breed inzetbaar. Je werkt nauw samen in multidisciplinaire, inter- en intradisciplinaire teams. De doelgroep waaraan je zorg verleent, is zeer divers. Daarbij kan er sprake zijn van multiproblematiek.

    De situatie en de zorg- en ondersteuningsbehoefte kunnen snel veranderen. Je ziet erop toe dat de benodigde zorg en ondersteuning wordt geboden in de situaties waarin de zorgvrager complexe professionele zorg nodig heeft en/of geen eigen regie meer kan voeren. De zorg en ondersteuning is gericht op de wensen van de zorgvrager waarbij preventie, herstel, behoud en het bevorderen van gezondheid centraal staat. Je maakt hierbij gebruik van technologie om het zelfmanagement van de zorgvrager te stimuleren en de zorg en ondersteuning te verbeteren. Je bent verantwoordelijk voor de zorgverlening op de afdeling waar je werkt, maar ook vaak eindverantwoordelijke voor alle patiëntenzorg op de locatie en wordt bij calamiteiten ingezet. 
   • Waarom kiezen voor deze opleiding?

    • Theorie en praktijk gaan hand in hand
    • Onze docenten zijn expert in hun vakgebied en kennen het werkveld goed waardoor onderwijs afwisselend is
    • Je krijgt les in kleine groepen met een persoonlijke benadering
    • Er is een goede afwisseling tussen fysiek en online les
  • Opleiding
   • Wat kun je verwachten van de opleiding?

    Na afronding van de opleiding kun je teams coördineren en coachen en heb je:

    • brede kennis van anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie relevant voor werkveld en doelgroep
    • brede kennis van gezondheidsrisico's behorend bij de doelgroep
    • kennis, vaardigheden en de juiste attitude om verpleegtechnische vaardigheden uit te voeren zoals: injecteren, katheteriseren, infuus inbrengen en toedienen, sonde inbrengen, trachea canule en stoma verzorgen
    • vaardigheden om met gedragsproblemen om te gaan
    • brede kennis van algemene begrippen en theorieën van gedragswetenschappen relevant voor beroepsuitoefening
    • specialistische kennis van werkvelden en doelgroepen in relatie tot de beroepsuitoefening
    • branchespecifieke kennis volgens de aanvullende informatie in de verantwoordingsinformatie
    • specialistische kennis van branchespecifieke methodieken
    • brede kennis van verschillende visies op gezondheid
    • specialistische kennis van protocollen, professionele richtlijnen, beroepscode en standaarden


    De opleiding bestaat gedeeltelijk uit keuzedelen. Denk hierbij aan:

    • Wijkgericht werken
    • Verdieping palliatieve zorg
    • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
    • Gerontopsychiatrie
    • Complementaire zorg
    • Verdieping in blijvend fit, veilig en gezond werken
    • Doorstroom naar hbo Gezondheidszorg


    Kwalificatiedossier

    Bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding staat het landelijke Kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige centraal.

   • Studiebelasting

    De studiebelasting bedraagt gemiddeld 6 uur per week (excl. lesdagen en stage).

   • Aantal deelnemers

    Het onderwijs heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent in de praktijk dat de groepen bestaan uit maximaal 20 studenten.  
   • Onze docenten

    Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld. Per onderdeel worden specialistische docenten ingezet; bij diabetes bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige, bij acute situaties een ambulanceverpleegkundige. De studieloopbaanbegeleiders zijn verpleegkundig docenten met jaren werkervaring als verpleegkundige en in het onderwijs. 
   • Beoordeling

    Na afronding van de opleiding tot Verpleegkundige - niveau 4 ontvang je een landelijk erkend diploma.

    Deze opleiding is geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs (BRIN 30VM) en geregistreerd in het CRKBO.

    OPPstap Zorg en Welzijn is lid van de NRTO en hanteert, net als Breederode Hogeschool, de door de NRTO opgestelde algemene voorwaarden
   • Maatwerk en incompany

    OPPstap biedt deze opleiding ook aan als incompanytraject. Neem contact op met de programmaleider om de mogelijkheden te bespreken. 
  • Toelating
   • Wanneer kun je starten met de opleiding?

    Deze opleiding is op mbo-niveau 4. 

    Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je beschikt over:

    • Een diploma Verzorgende Individuele Gezondheidszorg – mbo-niveau 3 (VIG)
    • Een diploma Sociaal Pedagogisch Werk of Sociaal Pedagogische Hulpverlening – mbo-niveau 4
    • Een diploma Doktersassistente - niveau 4


    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn? Neem dan contact met ons op.

    Deelnemen aan de opleiding vereist een werkplek van minimaal 16 praktijkleeruren per week bij een verpleeghuis, thuiszorg, ziekenhuis, psychiatrie of een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Elke student heeft een eigen praktijkbegeleider in de beroepspraktijk. De praktijkbegeleider is een ervaren verpleegkundige of een werkbegeleider die tevens werkzaam is als verpleegkundige.

    De werkplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stageaanvraag. Kun je zelf geen werk- of stageplek vinden? Neem dan contact met ons op. Wij worden regelmatig benaderd met het aanbod van stageplekken en wie weet kunnen wij je helpen!

    Wanneer ben je definitief ingeschreven? 
    Heb je van ons de bevestiging gekregen dat je toelaatbaar bent tot de opleiding, dan ontvang je een Onderwijsovereenkomst (OO) en een Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). Pas als deze door alle partijen is ondertekend, is je inschrijving definitief. 
  • Praktisch
   • Data en omvang

    Rotterdam start 7 april 2022

    Omvang 80 dagen in 2 jaar

   • Tijd

    09.00 – 17.00 uur
   • Leslocatie

    Leidse Schouw 2 E7
    2408AE Alphen aan den Rijn

   • Kosten

    € 9750,- of (incl. koffie/thee/literatuurkosten, examens) indien gewenst te betalen in 4 termijnen:
    1e termijn: € 4.875,- vooraf te voldoen, hierna volgen 3 termijnen van € 1.625,-

    De facturatie wordt uitgevoerd door onze opleidingspartner OPPstap. De kosten worden meestal volledig via de werkgever vergoed. Meer informatie.

    Wil je weten van welke fiscale regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Fiscale regelingen.

   • Rooster Alphen aan den Rijn - start 7 april 2022

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in regio Midden-Nederland.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen. 

    DATUM TIJD
    7-apr-22 09.00 - 17.00 uur
    14-apr-22 09.00 - 17.00 uur
    21-apr-22 09.00 - 17.00 uur
    28-apr-22 09.00 - 17.00 uur
    MEIVAKANTIE   
    12-mei-22 09.00 - 17.00 uur
    19-mei-22 09.00 - 17.00 uur
    2-jun-22 09.00 - 17.00 uur
    9-jun-22 09.00 - 17.00 uur
    16-jun-22 09.00 - 17.00 uur
    23-jun-22 09.00 - 17.00 uur
    30-jun-22 09.00 - 17.00 uur
    7-jul-22 09.00 - 17.00 uur
    ZOMERVAKANTIE  
    25-aug-22 09.00 - 17.00 uur
    1-sep-22 09.00 - 17.00 uur
    8-sep-22 09.00 - 17.00 uur
    15-sep-22 09.00 - 17.00 uur
    22-sep-22 09.00 - 17.00 uur
    29-sep-22 09.00 - 17.00 uur
    6-okt-22 09.00 - 17.00 uur
    13-okt-22 09.00 - 17.00 uur
    20-okt-22 09.00 - 17.00 uur
    HERFSTVAKANTIE    
    3-nov-22 09.00 - 17.00 uur
    10-nov-22 09.00 - 17.00 uur
    17-nov-22 09.00 - 17.00 uur
    24-nov-22 09.00 - 17.00 uur
    1-dec-22 09.00 - 17.00 uur
    8-dec-22 09.00 - 17.00 uur
    15-dec-22 09.00 - 17.00 uur
    22-dec-22 09.00 - 17.00 uur
    KERSTVAKANTIE  
    12-jan-23 09.00 - 17.00 uur
    19-jan-23 09.00 - 17.00 uur
    26-jan-23 09.00 - 17.00 uur
    2-feb-23 09.00 - 17.00 uur
    9-feb-23 09.00 - 17.00 uur
    16-feb-23 09.00 - 17.00 uur
    23-feb-23 09.00 - 17.00 uur
    VOORJAARSVAKANTIE 
    9-mrt-23 09.00 - 17.00 uur
    16-mrt-23 09.00 - 17.00 uur
    23-mrt-23 09.00 - 17.00 uur
    30-mrt-23 09.00 - 17.00 uur
    6-apr-23 09.00 - 17.00 uur
    13-apr-23 09.00 - 17.00 uur
    20-apr-23 09.00 - 17.00 uur
    MEIVAKANTIE   
    11-mei-23 09.00 - 17.00 uur
    25-mei-23 09.00 - 17.00 uur
    1-jun-23 09.00 - 17.00 uur
    8-jun-23 09.00 - 17.00 uur
    15-jun-23 09.00 - 17.00 uur
    22-jun-23 09.00 - 17.00 uur
    29-jun-23 09.00 - 17.00 uur
    6-jul-23 09.00 - 17.00 uur
    ZOMERVAKANTIE  
    24-aug-23 09.00 - 17.00 uur
    31-aug-23 09.00 - 17.00 uur
    7-sep-23 09.00 - 17.00 uur
    14-sep-23 09.00 - 17.00 uur
    21-sep-23 09.00 - 17.00 uur
    28-sep-23 09.00 - 17.00 uur
    5-okt-23 09.00 - 17.00 uur
    12-okt-23 09.00 - 17.00 uur
    HERFSTVAKANTIE    
    26-okt-23 09.00 - 17.00 uur
    2-nov-23 09.00 - 17.00 uur
    9-nov-23 09.00 - 17.00 uur
    16-nov-23 09.00 - 17.00 uur
    23-nov-23 09.00 - 17.00 uur
    30-nov-23 09.00 - 17.00 uur
    7-dec-23 09.00 - 17.00 uur
    14-dec-23 09.00 - 17.00 uur
    21-dec-23 09.00 - 17.00 uur
    KERSTVAKANTIE  
    11-jan-24 09.00 - 17.00 uur
    18-jan-24 09.00 - 17.00 uur
    25-jan-24 09.00 - 17.00 uur
    1-feb-24 09.00 - 17.00 uur
    8-feb-24 09.00 - 17.00 uur
    15-feb-24 09.00 - 17.00 uur
    VOORJAARSVAKANTIE 
    29-feb-24 09.00 - 17.00 uur
    7-mrt-24 09.00 - 17.00 uur
    14-mrt-24 09.00 - 17.00 uur
    21-mrt-24 09.00 - 17.00 uur
    28-mrt-24 09.00 - 17.00 uur
    4-apr-24 09.00 - 17.00 uur
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Miranda Kerkvliet
    Miranda Kerkvliet
    m.kerkvliet@oppstap.nl
    06 - 18443886
  • Te volgen in Alphen a/d Rijn.
  Verpleegkundige - niveau 4 (BBL)
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.