← Terug
 • Domein: Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg
 • Locatie: Alphen aan den Rijn

  Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) - niveau 3 (BBL)

  Tijdens de opleiding doe je de kennis, vaardigheden en attitude op om een professionele VIG-er te worden waar iedere zorgvrager zorg van wil krijgen en een verrijking is voor elk team.

  • Te volgen in Alphen a/d Rijn.
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!
  • In het kort
   • Introductie

    Deze opleiding wordt aangeboden en uitgevoerd door onze mbo-opleidingspartner OPPstap Zorg en Welzijn.    Tijdens de opleiding doe je kennis op over anatomie, fysiologie, pathologie en verpleegtechnische vaardigheden. Ook leer je middencomplexe patiënten en hun naasten te begeleiden in moeilijke fases van hun leven. Je leert in acute situaties te handelen en samen te werken in teams waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, zoals die van arts, psycholoog of bijvoorbeeld fysiotherapeut. Je leert aandacht te hebben voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en je kunt tevens een deskundigheidsbevordering van jezelf en het team bewerkstelligen. Je kunt dag- en avondverantwoordelijke zijn voor je eigen afdeling.

   • Wat doe je als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)?

    Als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) kun je werkzaam zijn binnen alle branches van de verpleging en verzorging: verpleeghuizen en thuiszorg (VT), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ), kraamzorg (KZ) of ziekenhuis (ZH). Je bent werkzaam binnen verschillende settings. Je werkt nauw samen met multidisciplinaire en/of interdisciplinaire teams. De doelgroep waaraan je zorg verleent, is zeer divers. Daarbij kan sprake zijn van multiproblematiek.

    De situatie en de zorg-/ondersteuningsbehoefte kunnen snel veranderen. Je ziet erop toe dat de benodigde zorg en ondersteuning wordt geboden in de situaties waarin de zorgvrager professionele zorg nodig heeft en/of geen eigen regie meer kan voeren. De zorg en ondersteuning is gericht op de wensen van de zorgvrager waarbij preventie, herstel, behoud en het bevorderen van het functioneren centraal staat. Je kijkt bij de zorgvraag ook nadrukkelijk naar de leefomgeving van de zorgvrager en betrekt de omgeving bij de behoefte aan zorg en ondersteuning van de zorgvrager. Je maakt gebruik van technologie om de zorg en ondersteuning te verbeteren. 
   • Waarom kiezen voor deze opleiding?

    • Theorie en praktijk gaan hand in hand
    • Onze docenten zijn expert in hun vakgebied en kennen het werkveld goed waardoor onderwijs afwisselend is
    • Je krijgt les in kleine groepen met een persoonlijke benadering
    • Er is een goede afwisseling tussen fysiek en online les
  • Opleiding
   • Wat kun je verwachten van de opleiding?

    Tijdens de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg – niveau 3 leer je naast ziektebeelden, omgaan met onbegrepen gedrag en klinisch redeneren. Je leert door klinisch redeneren hoe je in acute situaties weloverwogen kunt reageren. Naast goede cliëntenzorg leer je het gehele zorgproces uit te voeren waaronder:

    • opname/intake gesprek van nieuwe cliënten
    • familiebegeleiding
    • multidisciplinaire bespreking met cliënt en familie waarin zorgplan wordt besproken
    • evaluatie van zorg
    • artsenvisite lopen
    • palliatieve zorg begeleiden en geven
    • samenwerken in een team
    • begeleiden van leerlingen en stagiaires


    Daarnaast kun je ook je eigen deskundigheid bevorderen als kwaliteitsverbetering op de afdeling bewerkstelligen.  

    De opleiding bestaat gedeeltelijk uit keuzedelen. Denk hierbij aan:

    • Wijkgericht werken
    • Verdieping palliatieve zorg
    • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
    • Gerontopsychiatrie
    • Complementaire zorg
    • Verdieping in blijvend fit, veilig en gezond werken


    Kwalificatiedossier

    Bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding staat het landelijke Kwalificatiedossier Verzorgende IG centraal.

   • Studiebelasting

    De studiebelasting bedraagt gemiddeld 5 uur per week (excl. lesdagen en stage).

   • Aantal deelnemers

    Het onderwijs heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent in de praktijk dat de groepen bestaan uit maximaal 20 studenten.  
   • Onze docenten

    Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld. Per onderdeel worden specialistische docenten ingezet; bij diabetes bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige, bij acute situaties een ambulanceverpleegkundige.  
   • Beoordeling

    Na afronding van de opleiding tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) – niveau 3 ontvang je een landelijk erkend diploma.

    Deze opleiding is geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs (BRIN 30VM) en geregistreerd in het CRKBO.

    OPPstap Zorg en Welzijn is lid van de NRTO en hanteert, net als Breederode Hogeschool, de door de NRTO opgestelde algemene voorwaarden
   • Maatwerk en incompany

    OPPstap biedt deze opleiding ook aan als incompanytraject. Neem contact op met de programmaleider om de mogelijkheden te bespreken. 
  • Toelating
   • Wanneer kun je starten met de opleiding?

    Deze opleiding is op mbo-niveau 3.

    Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je beschikt over:

    • Een diploma Helpende Zorg en Welzijn - niveau 2
    • een mavo-diploma, vmbo-k-diploma (kader) of vmbo-tl-diploma (theoretische leerweg)
    • Een succesvol afgeronde TOA-toets voor de vakken Nederlands en Rekenen - neem hiervoor contact met ons op


    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn? Neem dan contact met ons op.

    Deelnemen aan de opleiding vereist een werkplek van minimaal 16 praktijkleeruren per week bij een verpleeghuis, thuiszorg, psychiatrie, instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Elke student heeft een eigen praktijkbegeleider in de beroepspraktijk. De praktijkbegeleider is een ervaren begeleider of een werkbegeleider die tevens werkzaam is als VIG-er.

    De werkplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stageaanvraag. Kun je zelf geen werk- of stageplek vinden? Neem dan contact met ons op. Wij worden regelmatig benaderd met het aanbod van stageplekken en wie weet kunnen wij je helpen!

    Wanneer ben je definitief ingeschreven? 
    Heb je van ons de bevestiging gekregen dat je toelaatbaar bent tot de opleiding, dan ontvang je een Onderwijsovereenkomst (OO) en een Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). Pas als deze door alle partijen is ondertekend, is je inschrijving definitief. 
  • Praktisch
   • Data en omvang

    Alphen aan den Rijn start 5 april 2022

    Omvang 41 dagen in 18 maanden

   • Tijd

    09.00 – 17.00 uur

   • Leslocatie

    Leidse Schouw 2 E7
    2408AE Alphen aan den Rijn

   • Kosten

    € 5.950,- (incl. koffie/thee/literatuurkosten, examens) indien gewenst te betalen in 4 termijnen: 
    1e termijn: € 2.980,- vooraf te voldoen, hierna volgen 3 termijnen van € 990,-

    De facturatie wordt uitgevoerd door onze opleidingspartner OPPstap. De kosten worden meestal volledig via de werkgever vergoed. Meer informatie.

   • Belastingvoordeel Particulieren 2021 (tot 1 januari 2022)

    Betaal je je opleiding zelf of betaalt jouw werkgever een deel van de opleiding en jij de rest? Of ben je nog van plan om een nieuwe opleiding te volgen? Dan vertellen we je graag wat meer over de belastingvoordelen waar je als particulier tot 1 januari 2022 gebruik van kunt maken. 

    Belastingvoordeel particulieren (tot 1 januari 2022)
    Indien je (deels) de opleiding zelf betaalt, kun je alleen dit jaar nog tot € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor studiekosten. Dit betreft de opleidingskosten en lesmateriaal, minus een drempel van € 250,- (en de eventuele vergoeding van je werkgever).  Ook als je de opleiding in termijnen betaalt, is het verstandig om dit jaar alles te betalen, want je mag je studiekosten alleen aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald.

    Meer informatie over de huidige regeling kun je vinden via Belastingdienst – Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?.

    Deze regeling stopt op 1 januari 2022! De belastingaftrek van studiekosten vervalt!

    Nieuwe regeling: STAP-budget (vanaf 1 januari 2022)
    Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidspositie. Deze regeling vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Met het STAP-budget kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal € 1.000,- budget per jaar aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en zal uitgevoerd worden door UWV. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. Meer informatie over het STAP-budget kun je vinden via Rijksoverheid – STAP-budget.

    Maak je nog geen gebruik van jouw belastingvoordeel particulieren? Vul dan de online aangifte in op Mijn Belastingdienst. Je ziet dan direct hoeveel studiekosten je kunt aftrekken.


    Let op: wil jij gebruik maken van de regeling Belastingvoordeel Particulieren 2021?

    1. Zorg ervoor dat je je uiterlijk op 20 december 2021 inschrijft voor de scholing van jouw keuze.
    2. Geef bij inschrijving in het opmerkingenveld duidelijk aan dat je de factuur in 2021 wilt betalen.
    3. Zorg dat de factuur uiterlijk 27 december 2021 voldaan is.

    Alleen dan kunnen wij garanderen dat wij de verwerking hiervan op tijd in orde kunnen maken.   

   • Rooster Alphen aan den Rijn - start 5 april 2022

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in regio Midden-Nederland. 
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen. 

    DATUM TIJD
    5-apr-22 09.00 - 17.00 uur
    12-apr-22 09.00 - 17.00 uur
    19-apr-22 09.00 - 17.00 uur
    MEIVAKANTIE   
    10-mei-22 09.00 - 17.00 uur
    17-mei-22 09.00 - 17.00 uur
    24-mei-22 09.00 - 17.00 uur
    7-jun-22 09.00 - 17.00 uur
    14-jun-22 09.00 - 17.00 uur
    21-jun-22 09.00 - 17.00 uur
    28-jun-22 09.00 - 17.00 uur
    ZOMERVAKANTIE  
    30-aug-22 09.00 - 17.00 uur
    6-sep-22 09.00 - 17.00 uur
    13-sep-22 09.00 - 17.00 uur
    27-sep-22 09.00 - 17.00 uur
    11-okt-22 09.00 - 17.00 uur
    HERFSTVAKANTIE    
    1-nov-22 09.00 - 17.00 uur
    8-nov-22 09.00 - 17.00 uur
    15-nov-22 09.00 - 17.00 uur
    29-nov-22 09.00 - 17.00 uur
    13-dec-22 09.00 - 17.00 uur
    KERSTVAKANTIE  
    10-jan-23 09.00 - 17.00 uur
    17-jan-23 09.00 - 17.00 uur
    31-jan-23 09.00 - 17.00 uur
    7-feb-23 09.00 - 17.00 uur
    14-feb-23 09.00 - 17.00 uur
    21-feb-23 09.00 - 17.00 uur
    VOORJAARSVAKANTIE 
    21-mrt-23 09.00 - 17.00 uur
    4-apr-23 09.00 - 17.00 uur
    11-apr-23 09.00 - 17.00 uur
    18-apr-23 09.00 - 17.00 uur
    MEIVAKANTIE   
    9-mei-23 09.00 - 17.00 uur
    16-mei-23 09.00 - 17.00 uur
    30-mei-23 09.00 - 17.00 uur
    6-jun-23 09.00 - 17.00 uur
    13-jun-23 09.00 - 17.00 uur
    27-jun-23 09.00 - 17.00 uur
    4-jul-23 09.00 - 17.00 uur
    ZOMERVAKANTIE  
    7-sep-23 09.00 - 17.00 uur
    14-sep-23 09.00 - 17.00 uur
    21-sep-23 09.00 - 17.00 uur
    28-sep-23 09.00 - 17.00 uur

   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Miranda Kerkvliet
    Miranda Kerkvliet
    m.kerkvliet@oppstap.nl
    06 - 18443886
  • Te volgen in Alphen a/d Rijn.
  Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) - niveau 3 (BBL)
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.