← Terug
 • Domein: Fysiotherapie, Kinderfysiotherapie
 • Locatie: Rotterdam
  Master

  Kinderfysiotherapie (deeltijd)

  Tijdens de opleiding leer je all-round, praktisch en evidence based kinderen onderzoeken en behandelen. Je staat midden in het werkveld van de kinderfysiotherapiepraktijk.

  • Beste aanbod van Nederland: € 16.500,-
  • Inclusief scholingsvoucher t.w.v. € 1.500,-
  • Te volgen in Rotterdam.
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!
  Als kinderfysiotherapeut ben je een creatieve expert in het motorisch functioneren van kinderen. Je onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en zorgt dat kinderen en jongeren met plezier deel kunnen nemen aan alle (bewegings)activiteiten die zij willen. Je gebruikt de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen om je handelen vorm te geven. Als kinderfysiotherapeut werk je nauw samen met de ouders/verzorgers van de kinderen en jongeren, en met verwijzers, leerkrachten en collega-paramedici. Door jouw actuele kennis en inzichten over aandoeningen bij kinderen en jongeren ben je uitstekend in staat om op de juiste wijze hulpvraaggericht te onderzoeken en de behandelingen te richten op activiteiten en participatie. 

  Deze opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:
  1. Opbouw van de modules en thema’s volgt de ontwikkeling van het kind (zoals het vak in de praktijk is)
  2. Kleinschalig onderwijs gebaseerd op het meest actuele Beroepsprofiel Kinderfysiotherapeut (NVFK), competenties zijn geordend volgens de 7 competentiegebieden van het CanMEDS-model
  3. Om de week een bijeenkomst met theorie (verdieping) en praktijk: terug naar de basis, het professioneel handelen
  4. Directe link met het werkveld, stage neemt een belangrijke plaats in het leerproces in
  5. Het leren door, van en met elkaar heeft een grote rol binnen deze opleiding
  6. Praktische workshops op locatie onder begeleiding van ervaren kinderfysiotherapeuten
  7. Twee verdiepende modules als uitstroom
  8. Alle docenten hebben minimaal een Master Degree of zijn gepromoveerd en specialist in hun vakgebied: motorische schrijfproblemen, chronische pijn en vermoeidheid, SOLK, zuigelingen, sport en kinderen, orthopedische aandoeningen

  Rustig nalezen?

  Laat ons je de Domeinfolder Kinderfysiotherapie per mail toesturen met daarin alle informatie over onze kinderfysiotherapie-scholingen.  Download de folder  
  • Opleiding
   • Scholingsvoucher t.w.v. € 1.500

    Schrijf je in voor de Master Kinderfysiotherapie (start 7 september 2021) en ontvang een scholingsvoucher t.w.v. € 1.500 te besteden bij Breederode Hogeschool. Zo kun je ter verdieping of verbreding van je studie nog andere (fysiotherapie)scholingen volgen!

    Klik hier voor de algemene voorwaarden van dit aanbod.
   • Wat kun je verwachten van de opleiding?

    Tijdens de Master Kinderfysiotherapie leer je kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar evidence based onderzoeken en behandelen rondom het bewegend functioneren. Je verwerft actuele kennis over de ontwikkeling van kinderen en jongeren en leert specifieke aandoeningen per leeftijdscategorie herkennen, onderzoeken en behandelen. Tijdens de opleiding leer je het werkveld van de kinderfysiotherapeut uitstekend kennen en ontwikkel je de juiste competenties om met de kinderen en jongeren, hun ouders/verzorgers en alle andere betrokkenen te communiceren. Kinderfysiotherapie is een vak in ontwikkeling, je leert tijdens de opleiding wetenschappelijke artikelen lezen, op waarde te schatten, de link met de praktijk te leggen en zelf relevant onderzoek doen. Je legt de basis voor een traject van life-long-learning!

    Competentieprofiel
    De Master Kinderfysiotherapie is competentiegericht en voldoet volledig aan het meest recente Beroepsprofiel Kinderfysiotherapeut. Alle competenties zijn geordend volgens de zeven competentiegebieden van het CanMEDS-model: Kinderfysiotherapeutisch handelen, Communiceren, Samenwerken, Kennis delen en wetenschap beoefenen, Maatschappelijk handelen, Organiseren en Professioneel handelen. Dit beroepsprofiel kun je terugvinden via Beroepsprofiel Kinderfysiotherapeut

    Programma inhoud
    De samenhang van het programma is gebaseerd op vier leerlijnen en op inhoudelijke thema’s. Samen geven deze het onderwijs richting en focus en staat het aanleren van alle competenties uit het beroepsprofiel centraal. De leerlijnen lopen parallel aan elkaar en ondersteunen elkaar bij de competentieontwikkeling van de student. Het curriculum kent een logische en evenwichtige opbouw over de drie studiejaren.

    De leerlijnen zijn als volgt benoemd:

    1. Klinische leerlijn                            
    2. Praktijkleerlijn
    3. Wetenschappelijke leerlijn
    4. Professionele leerlijn
    Leerlijnen

    In de klinische leerlijn
    staat de dagelijkse beroepspraktijk van een kinderfysiotherapeut centraal. Deze praktijk wordt gekarakteriseerd door het contact met kinderen en jongeren die belemmeringen ervaren bij het bewegend functioneren. Masteropgeleide kinderfysiotherapeuten bieden hierbij verantwoorde en effectieve hulp bij deze problemen. De opleiding hanteert in deze leerlijn de Body Of Knowledge (BOK) die is opgesteld door de NVFK. De bijbehorende vaardigheden worden uitgebreid geoefend.


    In de praktijkleerlijn
    staan het zelfsturend leren, studieloopbaancoaching (SLC) en stage centraal. Je stelt voor jezelf doelen voor de korte en lange termijn waardoor op die manier zelf de regie over je studieloopbaan kunt houden. Er wordt van jou gedurende de studie een steeds grotere mate van zelfstandigheid verwacht. Aan het einde van de opleiding heb je een portfolio opgebouwd waarmee aangetoond wordt dat aan alle competenties van het beroepsprofiel wordt voldaan. Mede dankzij de reflectie hierop moeten je de vaardigheden op geautomatiseerde wijze adequaat kunnen toepassen in klinische situaties. Ten behoeve van het ontwikkelen van de praktijkvaardigheden dien je ook stage te lopen. Stage dient plaats te vinden bij een ervaren master kinderfysiotherapeut. Stagebegeleiders krijgen een geaccrediteerde Teach the Teacher Training aangeboden.

    In de wetenschappelijke leerlijn ontwikkel je competenties die je in staat stellen de bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op waarde te schatten, maar ook op beperkingen voor de praktijk te toetsen. Je leert deze bevindingen te integreren met eigen ervaringen samen met de waarden en wensen van patiënten om aldus te komen tot optimale evidence based zorg. Daarnaast ontwikkelt je de juiste wetenschappelijke competenties om te kunnen participeren in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken zijn het kritisch beoordelen van wetenschappelijke bevindingen en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding in het hele curriculum geïntegreerd om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Op deze wijze beschikken masteropgeleide kinderfysiotherapeuten over de essentiële bouwstenen om kritisch op hun praktijk te reflecteren, innovaties te bedenken en implementatietrajecten te kunnen beoordelen.

    In de professionele leerlijn wordt je gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen professionele ontwikkeling. Naast het inhoudelijke onderwijs (professionalisering, adviseurschap, kwaliteitszorg en projectmanagement) gebeurt dit ook tijdens de coaching onder leiding van de docent/coach. Hierdoor leer je na te denken over kansen en mogelijkheden om jezelf als kinderfysiotherapeut te profileren en met je eigen specifieke meerwaarde verbeteringen in de huidige zorg voor kinderen en jongeren met bewegingsgerelateerde gezondheidsproblemen tot stand te brengen. Ook de positie van de kinderfysiotherapeut komt uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen, maar ook hoe bouw en onderhoud je je netwerken en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen?

   • Modules

    De opleiding is per studiejaar opgedeeld in modules. In totaal bestaat de opleiding uit 9 modules:

    Module 1 (jaar 1)

    Normale ontwikkeling en motorisch leren (motorisch, sociaal-emotioneel, spraak-taal, groei)

    Onderwerpen:

    1. Motometrie
    2. Motoscopie
    3. Motorisch leren
    4. Rode vlaggen
    5. Feedback geven
    6. Communicatie met kind/ouders
    7. Kinderfysiotherapie binnen de gezondheidszorg
    8. Reflecteren
    9. Didactisch handelen
    10. Wetenschap: Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

    Module 2 (jaar 1)
    0 jaar – loslopen

    Onderwerpen:

    1. Normale ontwikkeling
    2. Motorisch leren
    3. Communicatie
    4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen: motorische ontwikkelingsachterstand (o.a. prematuriteit, hypermobiliteit, meervoudig gehandicapte kinderen, syndromen, onrustige baby’s, billenschuiven), orthopedische aandoeningen (o.a. voorkeurshouding, scoliose, heupdysplasie, klompvoeten, aangeboren afwijkingen), neurologische aandoeningen (o.a. cerebrale parese, spina bifida, plexus brachialis laesie, syndromen), pulmonale aandoeningen.
    5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen.
    6. Klinisch redeneren
    7. Wetenschap: Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

    Module 3 (jaar 1)
    2 – 4 jaar

    Onderwerpen:

    1. Normale ontwikkeling
    2. Motorisch leren
    3. Communicatie
    4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen: motorische ontwikkelingsachterstand (o.a. hypermobiliteit, mentale retardatie, billenschuiven), orthopedische aandoeningen (o.a. voetafwijkingen, tenenlopen, veel vallen, afwijkend looppatroon, reumatische aandoeningen), neurologische aandoeningen (o.a. cerebrale parese, spina bifida, plexus brachialis laesie)
    5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
    6. Klinisch redeneren
    7. Wetenschap: Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

    Module 4 (jaar 1)
    Basisschoolleeftijd 4 – 6 jaar

    Onderwerpen:

    1. Normale ontwikkeling
    2. Motorisch leren
    3. Communicatie
    4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen: motorische ontwikkelingsachterstand (o.a. fijne en grove motoriek, mentale retardatie, Developmental Coordination Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Autisme Spectrum Stoornissen), orthopedische aandoeningen (o.a. loopafwijkingen, scoliose), neurologische aandoeningen (o.a. niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire aandoeningen), functionele aandoeningen (o.a.chronische buikpijn)
    5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
    6. Klinisch redeneren
    7. Wetenschap: Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

    Module 5 (jaar 2)
    Basisschoolleeftijd 7 – 11 jaar

    Onderwerpen:

    1. Normale ontwikkeling
    2. Motorisch leren
    3. Communicatie
    4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen: motorische ontwikkelingsachterstand (o.a. fijne en grove motoriek, mentale retardatie, Developmental Coordination Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Autisme Spectrum Stoornissen), orthopedische aandoeningen (o.a. sportblessures, scoliose, houdingsafwijkingen, hypermobiliteit, standsafwijkingen, oncologische aandoeningen, training kracht en inspanningstolerantie) neurologische aandoeningen (o.a. niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire aandoeningen, cerebrale parese, plexus brachialis laesie), functionele aandoeningen (o.a. chronische buikpijn en chronische hoofdpijn)
    5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
    6. Klinisch redeneren
    7. Wetenschap: statistiek

    Module 6 (jaar 2)
    Voortgezet onderwijs leeftijd 12 – 14 jaar

    Onderwerpen:

    1. Normale ontwikkeling
    2. Motorisch leren
    3. Communicatie
    4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen: motorische ontwikkelingsachterstand (o.a. mentale retardatie, Developmental Coordination Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Autisme Spectrum Stoornissen), orthopedische aandoeningen (o.a. sportblessures, hypermobiliteit, standsafwijkingen, houdingsafwijkingen training kracht en inspanningstolerantie) neurologische aandoeningen (o.a. niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire aandoeningen), functionele aandoeningen (o.a. chronische buikpijn, chronische hoofdpijn, chronische pijn aan houdings- en bewegingsapparaat, hyperventilatie, Chronisch Vermoeidheid Syndroom, SOLK, conversie)
    5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
    6. Klinisch redeneren
    7. Wetenschap: statistiek, begin thesis en onderzoek voorbereiden

    Module 7 (jaar 2)
    Voortgezet onderwijs leeftijd 15 – 18 jaar

    Onderwerpen:

    1. Normale ontwikkeling
    2. Motorisch leren
    3. Communicatie
    4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen: motorische ontwikkelingsachterstand (o.a. mentale retardatie, Developmental Coordination Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Autisme Spectrum Stoornissen), orthopedische aandoeningen (o.a. sportblessures, hypermobiliteit, standsafwijkingen, houdingsafwijkingen, training kracht en inspanningstolerantie) neurologische aandoeningen (o.a. niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire aandoeningen, cerebrale parese), functionele aandoeningen (o.a. chronische buikpijn, chronische hoofdpijn, chronische pijn aan houdings- en bewegingsapparaat, hyperventilatie, Chronisch Vermoeidheid Syndroom, SOLK, conversie)
    5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
    6. Klinisch redeneren
    7. Wetenschap: begin thesis en onderzoek voorbereiden

    Module 8 - verdiepingsmodule 1 (jaar 3)
    In deze module wordt een onderwerp naar keuze wordt gevolgd, waardoor er inhoudelijk op kennis en vaardigheden een verdieping ontstaat, die uitstijgt boven het niveau van de reguliere modules.

    • Keuze-onderwerpen:
    1. Psychosomatische aandoeningen
    2. Sport en kinderen
    3. Zuigelingen
    4. Revalidatie
    5. Ziekenhuis
    • Wetenschap: onderzoek uitvoeren en thesis schrijven


    Module 9 - verdiepingsmodule 2 (jaar 3)
    In deze module wordt een onderwerp naar keuze wordt gevolgd, waardoor er inhoudelijk op kennis en vaardigheden een verdieping ontstaat, die uitstijgt boven het niveau van de reguliere modules.

    • Keuze-onderwerpen:
    1. Psychosomatische aandoeningen
    2. Sport en kinderen
    3. Zuigelingen
    4. Revalidatie
    5. Ziekenhuis
    • Wetenschap: onderzoek uitvoeren en thesis schrijven
   • Onderwijsvisie, didactisch model en modulair onderwijs

    De vormgeving van het programma draagt bij aan de realisatie van de beoogde leerresultaten. Breederode Hogeschool streeft voor al haar opleidingen naar kleinschalig, laagdrempelig, actueel en kwaliteitsgericht onderwijs. Van studenten wordt vanaf de eerste bijeenkomst verwacht dat zij een actieve rol nemen in de vormgeving van hun eigen leerproces. Het verwerven van competenties is een ontwikkelingsproces waarbij nieuwe ervaringen bewust worden gerelateerd aan eerder opgedane ervaringen, zodat er bewuste keuzes worden gemaakt voor het verdere verloop van de studie. Op deze manier construeert de student eigen kennis: bij dit proces wordt actief geleerd, wat mogelijk gemaakt wordt door een krachtige leeromgeving. Het didactische model sluit hierop aan doordat de volgende uitgangspunten centraal staan:

    1. Binnen de didactiek staat ‘actief zelfstandig leren’ centraal. Het geven van feedback door stagebegeleiders, docenten en medestudenten speelt hierbij een cruciale rol.
    2. Een deeltijdopleiding betekent leren en werken tegelijk. Er wordt geleerd op de hogeschool, op de eigen werkplek én op de stageplek. Door het werken met opdrachten die therapeuten uit hun eigen praktijk meenemen, ontstaat er een authentieke leercontext en een inspirerende leeromgeving.
    3. Toenemende zelfstandigheid in het leerproces van de student. Tijdens de groepscoaching wordt de student op diverse aspecten van de studie begeleid in diens ontwikkeling. Reden om in het begin meer sturing te geven is omdat de student in aanraking komt met veelal nieuwe kennisgebieden zoals wetenschap en de vaardigheden waarbij intensieve docentbegeleiding in het begin gepast is.
    4. Het onderwijs wordt aangeboden in modules. Leerstof, opdrachten en toetsing zijn binnen de modules helder beschreven. De praktijkopdrachten vormen een vertaling van het competentieprofiel naar concrete activiteiten, die kenmerkend zijn voor het karakter van het beroep. Door het uitvoeren van deze professionele activiteiten ontwikkelt de student zich tot kinderfysiotherapeut op masterniveau. Studenten en docenten werken samen aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt deze learning community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert.
   • Onderzoeksagenda Wetenschappelijke leerlijn

    Studenten die de Master Kinderfysiotherapie volgen bij Breederode Hogeschool doen tijdens hun opleiding wetenschappelijk onderzoek en schrijven een masterthesis.

    Alle onderzoeken en projecten waar Breederode Hogeschool aan meewerkt staan ten dienste van het kind en de kinderfysiotherapie. Naast onderzoeksvragen gericht op kinderfysiotherapeutische zorg, meetinstrumenten en patiëntgroepen wil Breederode Hogeschool een bijdrage leveren aan het fundament van het vak kinderfysiotherapie. Dit vak bestaat voor een groot deel uit de motorische ontwikkeling en het motorisch leren. De visie op motorische ontwikkeling en motorisch leren bepaalt in grote mate de visie op het kinderfysiotherapeutische onderzoek en de behandeling van een kind met een hulpvraag. Hierin is de Master Kinderfysiotherapie van Breederode Hogeschool onderscheidend.

    Voor de onderzoeksprojecten werken we samen met het RadboudMC (motorisch leren) en het Follow You Project van Hogeschool Amsterdam (onderzoek bij kinderen met een chronische (bindweefsel)aandoening). Daarnaast lopen er projecten als onderzoek naar de motorische ontwikkeling van kinderen met heupdysplasie in het Erasmus MC en LUMC. Nieuwe ontwikkelingen zoals e-health kunnen zomaar tot een nieuw onderzoeksproject leiden.

   • Portfolio en toetsing

    De toetsing van het behalen van competenties wordt gedaan aan de hand van leeractiviteiten. De leeractiviteiten die de studenten uitvoeren, worden verzameld in hun digitale portfolio. Iedere student heeft een eigen coach. Deze coach houdt de studieresultaten in de gaten en monitort de geüploade opdrachten in het portfolio. Deze zijn onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkel- en ActiviteitenPlan (POP/PAP). De voortgang hiervan wordt besproken tijdens de groepscoaching. De groep studenten komt met hun coach, in het eerste half jaar 3 keer bijeen en daarna 1 keer per half jaar.

    Uitgangspunten bij de coaching:

    • De student heeft een zelfstandige rol in het sturen van zijn leerproces en is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces;
    • De student schrijft ieder jaar een (aangevulde) POP;
    • De coach beoordeelt uiteindelijk de voortgang en de kwaliteit van het portfolio van de student a.d.h.v. vastgestelde criteria.

    Toetsing
    Er wordt op verschillende wijzen getoetst op kennis en vaardigheden.

    Wanneer ben je geslaagd?

    1. Alle moduletoetsen en module opdrachten zijn met een voldoende afgerond
    2. Alle stages zijn met voldaan afgesloten
    3. Alle praktijkopdrachten zijn afgerond
    4. Masterthesis positief afgerond, beschreven en gepresenteerd

   • Studiebelasting

    Gemiddelde studiebelasting van 15-20 uur per week (inclusief bijeenkomsten en stage)
    Jaar 1: 25 bijeenkomsten, 21 stagedagen
    Jaar 2: 24 bijeenkomsten, 21 stagedagen
    Jaar 3: 17 bijeenkomsten, 14 stagedagen
   • Beoordeling

    • Na afronding van deze opleiding ontvang je een erkend diploma.
    • NVAO geaccrediteerd. 
   • Na afronding van de opleiding

    Na accreditatie en afronding van deze opleiding ontvang je het diploma:

    Master KinderfysioTherapeut - Master of  Science (MSc.).

    Hiermee is registratie mogelijk in

    • het deelregister Kinderfysiotherapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) van het KNGF
    • het register van Keurmerk Fysiotherapie (KF)
   • Onze docenten

    Breederode Hogeschool heeft hoog gekwalificeerde docenten welke minimaal een Master Degree hebben en waarvan een groot aantal is gepromoveerd. Vaardigheidsdocenten zijn geselecteerd op hun excellente vaardigheidsniveau en verzorgen en begeleiden het vaardigheidsonderwijs. Iedere docent excelleert in zijn vakgebied, heeft een gedegen klinische ervaring en is werkzaam als kinderfysiotherapeut, medisch specialist of hoogleraar. Coaches zijn tevens docenten en zijn werkzaam in de praktijk. De relatie met de dagelijkse beroepspraktijk is de rode draad door het gehele curriculum.

    Binnen deze opleiding wordt o.a. les gegeven door:

    Gert Dedel
    master Kinderfysiotherapeut

    Ivonne Duiser
    Kinderfysiotherapeut, Bewegingswetenschapper, Promovendus aan Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (onderzoek naar motorische schrijfproblemen)

   • Maatwerk- en incompanytrajecten

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

  • Toelating
   • Wanneer kun je starten met de opleiding?

    Deze opleiding is op master-niveau.

    Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je beschikt over:
    - een bachelordiploma Fysiotherapie

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn? Neem dan contact met ons op.

   • Toelatingseisen en intakegesprek

    Conform landelijke afspraken kun je starten met de opleiding als je: 

    • beschikt over een door de Nederlandse overheid erkend bachelor diploma fysiotherapie;
    • de Nederlandse en Engelse taal beheerst om vakliteratuur te kunnen lezen

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn? Neem dan contact met ons op.

    Vereiste stageplek/ werkplek
    Vanaf module 2 is het verplicht, gedurende jaar 1 en 2 van de opleiding, om 21 dagen per jaar stage te lopen onder begeleiding van een geregistreerd (master) kinderfysiotherapeut. In jaar 3 loop je in totaal 14 dagen stage. Elke student heeft een eigen praktijkbegeleider in de beroepspraktijk. De praktijkbegeleider is een ervaren (master) kinderfysiotherapeut.

    De stageplek wordt door de student zelf georganiseerd middels sollicitatie of stageaanvraag. Kun je zelf geen stageplek vinden? Neem dan contact met ons op. Breederode Hogeschool wordt regelmatig benaderd met het aanbod van stageplekken en wie weet kunnen wij je helpen!

  • Praktisch
   • Data en omvang

    Rotterdam start dinsdag 7 september 2021

    Omvang 3 jaar (90 EC), gemiddeld om de week les op dinsdagochtend en -middag
   • Tijd

    09.00 - 16.00 uur 
   • Leslocatie

    Wijnhaven 36, 3011 WS, Rotterdam
   • Kosten

    € 16.500,- (incl. lesgeld, inschrijfgeld, examengelden, reprorechten, koffie/thee) of 5 halfjaarijkse termijnen van € 3.300,-

    LET OP: loop je tijdens het volgen van de Master Kinderfysiotherapie bij Breederode Hogeschool studievertraging op en is dit niet meer dan zes maanden? Dan brengen wij geen extra kosten in rekening. 
   • Foreign students in the Netherlands

    Funding your study
    At some point, most students in the Netherlands encounter the Dienst Uitvoering Onderwijs, commonly known as DUO. This organisation is mostly known for providing students with student finance and the student travel product. Depending on residency status, course registration and age, international students can also get funding from DUO. You can find all information about the requirements and the amounts on DUO’s website for international students.
   • Levenlanglerenkrediet

    Voor het bekostigen van een opleiding kan iedereen tot 55 jaar gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website van DUO bij Levenlanglerenkrediet.
   • Betaling en fiscus

    Particulier
    Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

    Zakelijk
    Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. 
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Ivonne Duiser
    Ivonne Duiser
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • Beste aanbod van Nederland: € 16.500,-
  • Inclusief scholingsvoucher t.w.v. € 1.500,-
  • Te volgen in Rotterdam.

  Schrijf je vandaag nog in voor deze scholing!

  Inschrijven
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!
  Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
  Melding sluiten