Researchverpleegkundige / Clinical Research Coördinator (post-hbo)

Researchverpleegkundige / Clinical Research Coördinator (post-hbo)

Na de opleiding ben je als Researchverpleegkundige/CRC expert op het gebied van het opzetten en ondersteunen van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

 • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 98%!
 • ECTR e-learning modules als deel van het curriculum
 • Deze opleiding is ingeschaald op NLQF-niveau 6
 • Te volgen in Rotterdam.
Te behalen accreditatiepunten
 • 149 punten bij V&VN
Lees meer

Rustig nalezen? 

Download de folder  
 • In het kort

  • Introductie

   De gezondheidszorg is een innovatieve markt die zich constant ontwikkelt, waarbij de opzet en uitvoering van hoog kwalitatief wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol speelt. Dit klinisch wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in het krachtenveld van de toenemende medische behandelmogelijkheden, de veranderende wet– en regelgeving, de financiële schaarste en de veranderende opvattingen over de zorg en organisatie van de zorg.  Hierdoor is het speelveld van klinisch onderzoek vaak onvoorspelbaar en complex en vraagt om een tactische en strategische benadering, rekening houdend met verschillende belangen.

   De kwaliteit van een onderzoek hangt sterk af van het personeel dat dit onderzoek uitvoert en ondersteunt. De opleiding op NLQF-niveau 6 is ontwikkeld om jou op basis van de 7 CanMEDS-rollen (Canadian Medical Education Directives for Specialists) op te leiden tot de spil in de opzet en uitvoer van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Als research professional ben je in staat om op alle CanMEDs rollen te acteren waarin voortdurend een beroep gedaan wordt op jouw probleemoplossend vermogen en de wetenschappelijke kennis en inzichten. Je bent het aanspreekpunt voor zowel opdrachtgever als onderzoeker, maar ook voor de bevoegde instanties en niet op de laatste plaats de proefpersoon. Je werkt als deskundige zelfstandig, maar ook als lid van een multidisciplinair team. 

  • Hybride onderwijs

   Bij ons volg je een hybride vorm van onderwijs: fysieke bijeenkomsten waar nodig en online waar mogelijk. Daarmee is het onderwijs helemaal van deze tijd. Tijdens de lessen is er veel ruimte voor het toepassen van de theorie in de praktijk. We vragen de cursist actief deel te nemen aan het leerproces.

  • Student aan het woord

   Nicola Westerbeek heeft de opleiding Researchverpleegkundige bij Breederode Hogeschool in 2020 afgerond. Tijdens het volgen van haar opleiding deelde Nicola haar ervaringen:

   “Nadat ik al enige jaren ervaring had als Researchverpleegkundige in een academisch ziekenhuis wilde ik mij graag verder professionaliseren en verdiepen binnen mijn vakgebied. Daarom heb ik gekozen om de opleiding tot Researchverpleegkundige te volgen bij Breederode Hogeschool in Rotterdam.

   Ik heb nu de eerste vier modules afgerond. Het lesmateriaal is up-to-date en het programma is goed opgebouwd. Binnen de opleiding zijn deskundige docenten betrokken. Het aanbod binnen de modules is relevant, leerzaam en direct toepasbaar in de praktijk. Ervaringen en kennis uitwisselen met medestudenten behoort tot één van de pluspunten van deze opleiding.

   Oorspronkelijk zou ik de opleiding modulair volgen, verdeeld over 2 jaar, om zo de opleiding beter te kunnen combineren met mijn gezin en werk. Gaandeweg bleek de combinatie met werk en privé toch goed haalbaar en voelde het prettiger om binnen dezelfde groep te blijven en samen de opleiding af te ronden. Breederode Hogeschool was hierin ook flexibel en vond dit geen enkel probleem. 

   De lesstof van de modules volgt elkaar logisch op waardoor het leerproces optimaal wordt benut. De intervisie- en communicatielessen volg je in kleine groepjes. Om dit proces af te ronden met dezelfde groep is prettiger vanwege de vertrouwdheid en de band die je opbouwt binnen de groep. Dit geeft een betere individuele leercurve. 

   Met deze opleiding kan ik mijn theoretische kader verbreden en met de geboden tools mijn competenties ontwikkelen om mijn loopbaan verder vorm te geven."

 • Opleiding

  • Onderwijs

   De opleiding bij Breederode Hogeschool is gebaseerd op het Expertisegebied Researchprofessional, ontwikkeld in samenwerking met het werkveld en de V&VN Research professionals.

   Modules
   De opleiding bestaat uit de volgende modules: 

   Module 1: Wet- & regelgeving en ethisch handelen
   Module 2: Epidemiologie en haalbaarheid van een klinisch wetenschappelijk onderzoek
   Module 3: De bescherming van de proefpersoon & veiligheidsrapportage
   Module 4: Bouwen van een database & de organisatie rondom dataverwerking
   Module 5: Statistiek & interpreteren van literatuur
   Module 6: Projectmanagement & kwaliteitssysteem

   Je kunt de opleiding ook modulair volgen, bijvoorbeeld 3 modules per jaar. De eerste module (Wet- & regelgeving en ethisch handelen) is voor iedereen verplicht. De kosten voor het volgen van losse modules is afhankelijk van het aantal bijeenkomsten, de opdrachten, de toetsing en de benodigde literatuur. Voor het volgen van de losse modules gelden dezelfde toelatingseisen als voor de opleiding Researchverpleegkunde/Clinical Research Coördinator. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

   Tijdens de opleiding wordt op verschillende momenten het zelfstandig handelen van de professional getoetst.  Door gebruik te maken van actuele praktijkgerichte opdrachten sluit de opleiding naadloos aan op de klinische researchpraktijk. Samen met ervaren research professionals en deskundige (gast)docenten uit het werkveld belichten we de verschillende aspecten van het vakgebied. Na deze opleiding ben je een hoog opgeleide beroepsprofessional, specifiek gericht op het uitvoeren van het vak.

   Je ontwikkelt toepasbare kennis van wet- en regelgeving omtrent patiëntveiligheid en kwaliteit van onderzoek en bent in staat een goede analyse te maken van onvoorspelbare problemen. Onder meer door het toepassen van kennis, probleemoplossende vaardigheden, leer- , ontwikkel- en communicatieve vaardigheden kun je aantonen in staat te zijn om op NLQF-niveau 6 te acteren.

   Je sluit de opleiding af met een eindopdracht waarin alle CanMeds-rollen verwerkt zijn. Daarnaast krijg je eenmalig het Good Clinical Practice (GCP)/WMO examen aangeboden. Dit examen is vergelijkbaar met het examen Basiscursus voor Regelgeving en Organisatie voor Klinisch Onderzoekers (BROK) ontwikkeld door de NFU.  De uitvoering van het examen wordt door Examen Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (EMWO) georganiseerd. Je kunt dit examen volgen vanaf module 4.

  • Competenties

   Na afronding van de opleiding ben je deskundig op het gebied van het:

   1. toepassen en vertalen naar de praktijk van relevante nationale en internationale wetgeving rondom klinisch wetenschappelijk onderzoek
   2. toepassen van gevorderde, gespecialiseerde kennis van, en kritisch inzicht in theorieën en methodes van klinisch en ethisch redeneren
   3. toepassen van kennis en vaardigheden om de veiligheid van de proefpersoon die deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek te bewaken en te garanderen   
   4. toepassen van kennis en begrip voor het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse van een wetenschappelijk onderzoek
   5. identificeren en analyseren van complexe en onvoorspelbare problemen in de beroepspraktijk en lost deze op tactische, strategische en creatieve wijze op
   6. samen acteren in onbekende wisselende werkomgeving, ook internationaal met gelijken, collega’s, specialisten, niet-specialisten, leidinggevenden en relevante derden
   7. inrichten van de logistiek van de onderzoeken om zowel de zorg rondom de proefpersoon als de continuïteit van het onderzoek te waarborgen
   8. integreren van een kwaliteitssysteem voor klinisch wetenschappelijk onderzoek ter voorkoming van bias in de uitkomsten van het onderzoek
   9. toepassen van statistische principes en algemene principes van het verwerken en archiveren van onderzoeksgegevens
   10. toepassen van professionele feedback en zelfreflectie als het gaat om conflicterende situaties en belangen
  • Studiebelasting

   De gemiddelde studiebelasting is 8 uur per week (exclusief bijeenkomsten en stage). De totale studiebelasting is 639 uur (incl. bijeenkomsten, voorbereidings- en transferopdrachten).

   Per week loop je minimaal 16 uur stage als Researchverpleegkundige/ Clinical Research Coordinator (totaal 704 uur). 
  • Accreditatie

   Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma (met waardering op NLQF-niveau 6).

   De opleiding is geaccrediteerd voor:

   • 149 punten bij V&VN
  • Onze docenten

   Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld
  • Wat is het NLQF?   Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is onafhankelijk, wordt ondersteund en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de Europese Commissie (dit in tegenstelling tot CPION) en geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van opleidingen. Het NLQF is afgeleid van het EQF, het Europees Kwalificatieraamwerk. Het ministerie van OC&W streeft ernaar om in de toekomst alle relevante opleidingen van een NLQF-kwalificatie te voorzien.

   Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn.

   Het NLQF telt acht niveaus en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

   Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

   • Reguliere opleidingen: zo zijn bijvoorbeeld havo en mbo-v-opleidingen niveau 4, associate degree-opleidingen zijn niveau 5 en zijn alle hbo-opleidingen ingeschaald op 
    niveau 6.
   • Overige opleidingen: NLQF-niveau 5 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een associate degree-opleiding. NLQF-niveau 6 is vergelijkbaar met het hbo-niveau van een bacheloropleiding.

   De opleiding Researchverpleegkundige/ Clinical Research Coordinator van Breederode Hogeschool is als enige opleiding in Nederland officieel ingeschaald op niveau 6. NLQF-niveau 6 is vergelijkbaar met het hbo-niveau van een bacheloropleiding.

   Heb je je Researchverpleegkundige/ CRC-diploma al behaald, maar wil je een diploma met NLQF-waardering? Kijk dan bij de Bijscholing naar NLQF-niveau 6 voor Researchverp[leegkundigen/ Clinical Research Coordinators.

   Meer informatie over NLQF en de betekenis van de kwalificatie kun je vinden op www.nlqf.nl of bekijk de NLQF-animatie op Youtube.
 • Toelating

  • Doelgroep en vereiste vooropleiding

   Je kunt starten met deze opleiding als je beschikt over een:

   • Hbo-diploma Gezondheidszorg
   • Post-mbo-diploma Researchmedewerker, waarbij je cum laude bent afgestudeerd


   Heb je een A-inservice-diploma? Dan kun je bij ons een aanvullend assessment doen om te bepalen of je kunt instromen. Neem daarvoor contact met ons op. 

   Heb je een mbo-diploma Verpleegkunde A of B? Dan ben je direct toelaatbaar tot de opleiding Researchmedewerker

   Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
   Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

  • Vereiste stageplek/werkplek

   Deelnemen aan de opleiding vereist een werkplek voor minimaal twee dagen per week als Researchverpleegkundige/ Clinical Research Coordinator. Deze werkplek wordt door de student zelf georganiseerd. 
 • Praktisch

  • Data en omvang

   Rotterdam start 29 september 2023 (Les op vrijdag)

   Omvang
    23 bijeenkomsten in 1 jaar

  • Tijd

   09.15 uur – 16.30 uur
  • Leslocatie

   Rotterdam:
   Wijnhaven 36
   3011 WS, Rotterdam
  • Kosten

   € 5.295,- (incl. 1 landelijk GCP/WMO-examen, excl. literatuur ca. €200) of 10 maandelijkse termijnen van € 529,50 

   Wil je meer weten over het STAP-budget? Kijk dan bij STAP-budget.
   Wil je weten van welke overige regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Subsidieregelingen studenten

  • Maatwerk en incompany

   Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool, OPPstap en Latona bieden deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Vragen?

   Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

   Cecilia Huisman
   Cecilia Huisman
   info@breederode.nl
   010 3042340
 • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 98%!
 • ECTR e-learning modules als deel van het curriculum
 • Deze opleiding is ingeschaald op NLQF-niveau 6
 • Te volgen in Rotterdam.
Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.

Cookies op deze website

Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
Meer informatie

Cookies zelf instellen

Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.