← Terug
 • Domein: Huisartsenzorg incl. POH, Verpleegkunde, Fysiotherapie
 • Locatie: Rotterdam

  Overgangsconsulent

  Je organiseert je een eigen spreekuur en geeft vrouwen advies en begeleiding bij klachten gedurende de levensfase van de overgang.

  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 98%!
  • Te volgen in Rotterdam.
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

  Rustig nalezen?

  Download hier de Domeinfolder Verpleegkunde met daarin alle informatie over onze verpleegkunde-scholingen.

  Download de folder  
  • In het kort
   • Introductie

    Als overgangsconsulent ben je werkzaam in een zelfstandige praktijk, in een praktijk van een huisarts of gezondheidscentrum, bij een arbodienst of binnen een menopauzepoli. 

    Onze unieke, praktijkgerichte opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:

    1. Om jouw studiesucces te verhogen en te borgen krijg je als student ondersteuning van een coach en stagebegeleider, ook bij het maken van je portfolio (noodzakelijk bij het competentiegericht leren);
    2. Tijdens de opleiding zijn er 3 intervisiemomenten, uitgaande van de nieuw verworven kennis en de praktijkervaring;
    3. In de opleiding zijn 6 dagdelen training opgenomen in verschillende communicatietechnieken en presentatievaardigheden;
    4. Jij ontvangt een officieel erkend diploma Overgangsconsulent;
    5. Wij werken nauw samen met de Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten (VVOC) en de Dutch Menopause Society (DMS) en met het meest actuele competentieprofiel van de overgangsconsulent voor actueel onderwijs;
    6. Onze docenten zijn specialisten uit het werkveld, zoals ervaren gynaecologen, verpleegkundig specialisten en ervaren overgangsconsulenten.
   • Na de opleiding

    Na afronding van de opleiding ontvang je een erkend diploma van Breederode Hogeschool en beschik je als overgangsconsulent over de juiste kennis en vaardigheden zoals in het competentieprofiel staat beschreven en kun je zelfstandig als vakbekwame zorgprofessional werken.

   • Omschrijving van het beroep

    Binnen de praktijk van de huisartsen, arboartsen en fysiotherapeuten, melden zich regelmatig vrouwen met klachten, die uiteindelijk veroorzaakt blijken door de overgang. Vaak zijn vrouwen zich hiervan niet bewust en duurt het langere tijd (en ziekteverzuim) voordat zij de juiste voorlichting, begeleiding en behandeling hiervoor vinden. De overgangsconsulent speelt hierbij een cruciale rol.

    Alle vrouwen komen in de overgang door het fysiologische proces van veroudering, maar soms is er sprake van onderliggende ziekten (gynaecologisch of oncologisch) waardoor dit proces vervroegd of verstoord in gang wordt gezet.  Ook komen sommige vrouwen al op veel jongere leeftijd in de overgang.

    Sommigen klachten wijzen heel duidelijk naar de overgang (de z.g. opvliegers) maar veel klachten doen dit veel minder (bijv. vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn, stemmingswisselingen). Wat wel steeds duidelijker wordt, is dat vrouwen hier dusdanig veel hinder van ondervinden, dat dit zelfs kan leiden tot langdurige uitval of verzuim van het werk. Immers, door daling van de vrouwelijke hormonen kan er een verhoogd risico ontstaan op andere ziekten (bijv. hart- en vaatziekten, Diabetes Mellitus of osteoporose). 

    Het uitvragen en analyseren van het klachtenpatroon vraagt dan ook een specifieke deskundigheid. Daarom wordt vaak doorverwezen naar een overgangsconsulent. De overgangsconsulent is specifiek opgeleid in alle aspecten van de overgang en mogelijkheden van behandelingen hierin. Zij kijkt uitgebreid naar de problematiek en geeft behandel- en leefstijladviezen, begeleiding en voorlichting bij (vervroegde) overgang.

    De opleiding tot overgangsconsulent bij Breederode Hogeschool helpt jou om op juiste wijze ondersteuning te bieden aan vrouwen met overgangsklachten. Hierdoor ontwikkel jij je tot vakbekwame zorgprofessional in een eigen praktijk, huisartsenpraktijk, arbospreekuur, menopauzepoli of als tweede praktijk bij de verloskunde.

  • Opleiding
   • Inhoud en modulair programma

    De opleiding is gebaseerd op de CanMeds-rollen en telt 25 bijeenkomsten (dit is exclusief toetsing, diplomering en introductie). Het curriculum bestaat uit 10 modules. Je hebt gemiddeld eens per 2 à 3 weken les, uitgezonderd de schoolvakantieweken.

    De modules:

    1. Hormonen en cyclus van de vrouw
    Deze module gaat over de werking van hormonen in het algemeen en specifiek de werking van hormonen bij de vrouw. Er wordt verder ingezoomd op de verschuiving van hormonen in de vruchtbare periode naar de periode van de post-menopauze. Tevens wordt besproken welke gevolgen dit heeft voor de vrouw en welk klachtenpatroon dit kan geven.

    2. Gezondheid van vrouwen in de overgang
    Doordat hormonen veel lichaamsprocessen aansturen zou de gezondheid van de vrouw kunnen veranderen bij het verminderen van de productie van hormonen. Hierdoor kan de vrouw gezondheidsrisico’s lopen op het gebied van de botopbouw, het hart en de bloedvaten, het ontstaan van Diabetes Mellitus of vormen van kanker. 

    3. Verstoorde of vervroegde overgang
    Bij de meeste vrouwen verloopt de overgang volgens het normale proces, maar er kunnen ziekten zijn die de normale cyclus van de vrouw kunnen verstoren of de overgang kunnen vervroegen. Ook behandelingen of operaties (bijv. bij kanker) kunnen de overgang doen versnellen of zelfs abrupt doen ontstaan. Het is belangrijk dat de overgangsconsulent dit kan herkennen en tijdig kan verwijzen naar de arts.

    4. Reguliere en complementaire behandelmethoden
    Zowel een normale als abnormale overgang kunnen klachten geven. Deze klachten kunnen behandeld worden met medicatie, maar ook met complementaire behandelwijzen (voeding , yoga, acupunctuur e.a.) kunnen verlichting geven. Ook de risico’s ten aanzien van verdere gezondheidsklachten vragen om een behandeling. Hier heeft de overgangsconsulent een adviserende, voorlichtende of verwijzende rol in. Dit is maatwerk per cliënt.

    5. Coaching van de vrouw in de overgang
    Overgangsklachten doen zich voor in zowel het fysieke, psychische als sociale domein. Vrouwen kunnen grote problemen hierbij ervaren en soms langdurig uit het arbeidsproces zijn. De overgangsconsulent moet beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden om de juiste problematiek te achterhalen en om de vrouw te kunnen begeleiden naar een volgende levensfase.   

    6. Preventie en zelfmanagement
    Omdat de vrouw door haar dalende hormoonproductie gezondheidsrisico’s loopt moet zij hierin goed worden voorgelicht. Zij leert om haar eigen gezondheid zo goed mogelijk te onderhouden met de juiste levensstijl (zelfmanagement). Soms is hierbij een gedragsverandering nodig. De overgangsconsulent kan hier een motiverende of adviserende rol spelen.

    7. Praktijkvoering en ondernemerschap
    De overgangsconsulent kan een zelfstandige praktijk voeren of een samenwerkende praktijk bij een huisarts, arboarts, of menopauzepoli. Soms kan een overgangsspreekuur gecombineerd worden met een reeds aanwezige praktijk bij de fysiotherapie of naast een praktijk voor verloskunde. Naast vakinhoudelijke kennis moet de overgangsconsulent dus ook beschikken over kennis van beleidsmatige zaken binnen een organisatie of het ondernemen in een eigen bedrijf.

    8. Bewaken van kwaliteit in de praktijk
    Als overgangsconsulent ben je zelf verantwoordelijk voor het uitgevoerde spreekuur en het beleid daar omheen. Dit moet van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de laatste nieuwe inzichten in de hulpverlening. Dit vraagt van de overgangsconsulent om na te denken over het eigen functioneren, het gebruik van kwaliteitssystemen en het zoeken naar antwoorden in wetenschappelijke literatuur.

    9. Methodiek en systematiek
    De overgangsconsulent werkt volgens een vaste methodiek en systematiek om haar werk zo professioneel mogelijk uit te voeren. Zij laat zich hierbij leiden door vaste richtlijnen en standaarden en zij moet van hieruit kunnen analyseren en beredeneren welke problemen zij ziet en welke oplossingen hiervoor wenselijk zijn.

    10. Studievordering en begeleiding
    Bij competentiegericht leren gaat het niet alleen om het verwerven van kennis, maar ook om het toepassen van deze kennis met het juiste gedrag daarbij. Competentiegericht leren is dus onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de praktijk. Vanuit deze module leer je hoe je dit zo goed mogelijk kunt doen, o.a. door te reflecteren op je ervaringen en ook door  te bepalen welke gedrag je moet ontwikkelen en door het maken van praktijkopdrachten. De coach zal je hierbij helpen en uiteraard wordt een volledige inzet van jezelf verwacht.

   • Studiebelasting

    Je hebt gemiddeld een studiebelasting van 4 tot 8 uur per week (dit is exclusief de bijeenkomsten). De opleiding bestaat uit zowel medisch vakinhoudelijke modules als ondersteunende vakinhoudelijke modules (o.a. communicatietraining, kwaliteit in de praktijk, organisatie van de praktijk  en preventie van gezondheid).

   • Beoordeling

    Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma.

    Accreditatie:
    V&VN: 147 punten
   • Onze docenten

    Alle docenten zijn vakbekwaam en vaak werkzaam met vrouwen in de overgang.

    Zij verzorgen hoorcolleges (HC)  en veel colleges zijn interactief van aard. Door middel van vragen zal de docent de kennis bij jullie over brengen (IC). 

   • Onderwijsvisie

    Wij verwachten een actieve leerhouding en deelname aan redeneren, discussie, casuïstiekbespreking en het geven van feedback en peerreview (PR). Wij verwachten eigen initiatief in het uitvoeren van werkgroep opdrachten en presentaties. 

    Omdat de opleiding competentiegericht is, maak je aan de hand van een aantal (praktijk)opdrachten gedurende het gehele studiejaar, een portfolio. De studiebegeleider en de stagebegeleider geven je hier tussentijds feedback op. Dit portfolio is je leidraad bij het voeren van je assessmentgesprek aan het einde van de opleiding. 

   • BIG-registratie

    Voor de opleiding Overgangsconsulent, heb je geen actieve BIG-registratie nodig.

    Je hebt wel een actieve BIG-registratie als overgangsconsulente nodig als je:

    • Lid wil worden bij de VVOC (beroepsvereniging)
    • Zelfstandig een praktijk wil voeren
    • In aanmerking wil komen voor een vergoeding voor de consulten


    Ben je geregistreerd bij het kwaliteitsregister van V&VN? Dan ontvang je accreditatiepunten. Ben jij een hbo- of mbo-verpleegkundige met een actieve BIG-registratie, dan kun je je registratie behouden met minimaal 8 uur patiëntgebonden werk per week binnen je beroep. De uren die je maakt binnen je spreekuur als overgangsconsulent mag je ook tot deze uren rekenen.

    Indien je de BIG-registratie hebt als verloskundige of fysiotherapeut en je wil deze registratie behouden, dan moet je conform de richtlijnen van deze beroepsgroepen werkzaam blijven binnen dit beroep naast de praktijk van overgangsconsulent.   

   • Losse modules

    Het volgen van losse modules behoort ook tot de mogelijkheden. De kosten voor het volgen van losse modules zijn afhankelijk van het aantal dagdelen, de opdrachten, de toetsing en de benodigde literatuur. Neem contact op met de programmaleider om de mogelijkheden te bespreken.
   • SectorplanPlus

    SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

    Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

    Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

   • Maatwerk- en incompanytrajecten

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Toelating
   • Doelgroep en vooropleiding

    Vind je het leuk om naast je baan als BIG-geregistreerde Praktijkverpleegkundige of Arboverpleegkundige een spreekuur op te zetten als overgangsconsulent, dan is dat ook mogelijk. Ook voor de BIG-geregistreerde fysiotherapeut (bijv. bij een bewegingsprogramma na borstkanker bij vrouwen) of als tweede praktijk voor de BIG-geregistreerde verloskundige kan deze opleiding een waardevolle toevoeging zijn. Bij een eerder gevolgde opleiding POH, Arboverpleegkundige, Fysiotherapie of Verloskunde kunnen wij kijken naar mogelijke vrijstellingen voor modules.

    Je kunt starten aan de opleiding tot Overgangsconsulent, als je beschikt over:
    • Een diploma Verpleegkunde: hbo-v, mbo-v, of in-service
    • Een diploma Verloskunde of Fysiotherapie
    • (Bij voorkeur) Actieve BIG-registratie (de opleiding leidt niet op tot herregistratie!)
    • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
    • Affiniteit met de patiëntencategorie


    Relevante basiskennis van anatomie en fysiologie is een pré.

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
    Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

   • Vereiste stageplek

    Deelnemen aan de opleiding vereist een stageplek van 6 maanden in de praktijk met een spreekuur voor vrouwen in de overgang. Tijdens deze stage dien je 5 menopauzeconsulten bij te wonen en 5 consulten zelfstandig uit te voeren. Tijdens de stage maak je praktijkopdrachten voor het portfolio. Hierover ontvang je feedback van de stagebegeleider en coach.

    Indien de eigen praktijk voldoende is toegerust om je bij deze specifieke doelgroep te begeleiden, dan kun je daar de stage volgen. De stagebegeleider zal bereid moeten zijn om 3 keer een begeleidingsgesprek te voeren, een proeve van bekwaamheid af te nemen in de praktijk en een aantal gemaakte opdrachten van feedback te voorzien. Tevens zal iemand vanuit de stageplek worden uitgenodigd om deel te nemen aan het assessmentgesprek aan het einde van de opleiding. Indien de werkplek niet aan bovenstaande eisen kan voldoen, kun je stage lopen bij de beroepsvereniging VVOC en het assessment door hen laten uitvoeren. De stage en het assessment worden dan door hen georganiseerd en uitgevoerd. Hieraan zijn kosten verbonden. 

  • Praktisch
   • Data en omvang

    Rotterdam 4 april 2021

    Omvang 
    25 bijeenkomsten in 1 jaar
   • Tijd

    9.00 - 16.45 uur
   • Leslocatie

    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam
   • Rooster Rotterdam - start 4 april 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    Rooster volgt. 
   • Kosten

    Theoriegedeelte:
    € 5250,-  (excl. literatuurkosten)
    of 5 maandelijkse termijn van € 1050,-

    Praktijkgedeelte:
    Bij begeleiding en assessment door het eigen werkveld liggen de kosten aldaar. Kosten voor het uitvoeren van het assessment door de VVOC  € 150,- 

    De stage en een assessment georganiseerd en uitgevoerd door de VVOC kost € 500,-

   • Betaling en fiscus

    Betaal je je opleiding zelf of betaalt jouw werkgever een deel van de opleiding en jij de rest? Of ben je nog van plan om een nieuwe opleiding te volgen? Dan vertellen we je graag wat meer over de belastingvoordelen waar je als particulier tot 1 januari 2022 gebruik van kunt maken. 

    Belastingvoordeel particulieren (tot 1 januari 2022)
    Indien je (deels) de opleiding zelf betaalt, kun je alleen dit jaar nog tot € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor studiekosten. Dit betreft de opleidingskosten en lesmateriaal, minus een drempel van € 250,- (en de eventuele vergoeding van je werkgever).  Ook als je de opleiding in termijnen betaalt, is het verstandig om dit jaar alles te betalen, want je mag je studiekosten alleen aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald.

    Meer informatie over de huidige regeling kun je vinden via Belastingdienst – Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?.

    Deze regeling stopt op 1 januari 2022! De belastingaftrek van studiekosten vervalt!

    Nieuwe regeling: STAP-budget (vanaf 1 januari 2022)
    Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidspositie. Deze regeling vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Met het STAP-budget kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal € 1.000,- budget per jaar aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en zal uitgevoerd worden door UWV. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. Meer informatie over het STAP-budget kun je vinden via Rijksoverheid – STAP-budget.

    Maak je nog geen gebruik van jouw belastingvoordeel particulieren?
    Vul dan de online aangifte in op Mijn Belastingdienst. Je ziet dan direct hoeveel studiekosten je kunt aftrekken.

   • Maatwerk en incompany

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Joke Stroo
    Joke Stroo
    info@breederode.nl
    010-3042340
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 98%!
  • Te volgen in Rotterdam.
  Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.
  Overgangsconsulent
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.