Aandachtsvelder Dementie

Dankzij de nieuwe opleiding Aandachtsvelder Dementie krijgt de mbo-verpleegkundige uitstekende kennis en handvatten aangereikt om als mede-deskundige in de ketenzorg van dementie te functioneren.

 • is uniek en is alléén te volgen bij Breederode Hogeschool
 • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 86%!
 • Te volgen in: Rotterdam, Drachten, Amstelveen, Apeldoorn & Tilburg.

De Aandachtsvelder Dementie (AvD):

 • biedt de cliënt met dementie én de mantelzorg de juiste zorg en begeleiding
 • ondersteunt de casemanager dementie in de dagelijkse uitvoering
 • is een gelijkwaardige sparring partner in de ketenzorg

Door het continue afstemmen van de juiste zorg tijdens het transitieproces draagt de Aandachtsvelder Dementie bij aan een optimale kwaliteit van leven van de cliënt met dementie. Ook kunnen er op deze wijze goede interventies worden ingezet om crisissituaties te voorkomen.

Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan het werken met mensen met dementie: transitiezorg, ketenzorg, rouwverwerking en belevingsgerichte zorg vanuit de verschillende multiculturele invloeden. Op deze manier kan de Aandachtsvelder Dementie na het volgen van de opleiding de professionele begeleiding en ondersteuning bieden bij het vormgeven aan het dagelijks leven, voorlichting en advies geven en tevens de juiste initiatieven nemen om de continuïteit van de zorg te regelen en te waarborgen.

Tenslotte is deze nieuwe professional een belangrijke, goed opgeleide samenwerkingspartner voor de casemanager dementie.

 

 • In het kort
  • Doel van de opleiding

   De inhoud van de opleiding is sterk afgeleid van de opleiding voor Casemanagement Dementie. Tevens is het curriculum van de mbo-verpleegkundige sterk gericht op dementiezorg. Beiden aspecten zijn verwerkt in het expertiseprofiel Dementie en vormen de rode draad in de opleiding.

   In de opleiding Aandachtsvelder Dementie staan de volgende competenties centraal:

   • een juiste inschatting maken van de zorgbehoeften van de cliënt met dementie en zijn/haar mantelzorger
   • zelfmanagement van de cliënt stimuleren
   • zorgarrangementen kunnen op- en bijstellen, uitgaande van de specifieke ziektebeelden en problematiek van de cliënt
   • screeningsmethoden kunnen toepassen en interpreteren
   • de zorg en begeleiding van tijd tot tijd te evalueren en bij te stellen
   • de mantelzorger ondersteunen
   • in te spelen op maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van dementiezorg in de breedste zin van het woord
   • samenwerkingspartner in de ketenzorg
   • samenwerking met casemanager afstemmen om de kwaliteit van zorg te bevorderen
  • Omschrijving van het beroep

   Gezien de turbulente ontwikkelingen binnen de dementiezorg en de toenemende behoefte aan kwaliteitszorg hierbij, neemt Breederode Hogeschool actief deel aan de landelijke vakgroep dementie. Het belangrijkste doel is het op de voet volgen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de dementiezorg, zodat we deze behoeften en ontwikkelingen op de juiste wijze kunnen vertalen in onze opleiding Casemanagement Dementie (CMD) en Aandachtsvelder Dementie (AvD).

   Daarnaast bespreekt Breederode Hogeschool met grote regelmaat de behoefte aan zorg met onze regionale zorgorganisaties en horen we steeds meer geluiden dat het werk van een casemanager dementie onder druk staat door een te hoge case load en een schaarste van HBO-professionals op de arbeidsmarkt. Tevens klinkt al meer dan een jaar de roep van de mbo-verpleegkundige die de extra kennis over dementie nodig heeft. Deze mbo-verpleegkundige speelt ook een zeer belangrijke rol in de zorg bij dementie maar kan – tot op heden – de opleiding CMD niet volgen, ook al werkt de mbo-verpleegkundige vaak wel al jarenlang als zodanig in de ketenzorg. Kortom: er is een enorme grote behoefte aan kennis over dementie bij de mbo-verpleegkundige.

   Om een goede keten weg te zetten is het belangrijk dat alle betrokken ketenpartners open en transparant zijn en dat zij voldoende kennis en informatie hebben over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de anatomie, ziektebeelden en de juiste behandelings- en  begeleidingsmethodes voor mensen met dementie en hun naasten.

   Bovenstaande ontwikkelingen én de grote vraag uit de praktijk van mbo-verpleegkundigen om ondersteuning in kennis bij het begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten, hebben als resultaat dat Breederode Hogeschool in januari 2019 een opleiding voor mbo 4-verpleegkundigen start. De mbo 4-verpleegkundige kan zich ontwikkelen als Aandachtsvelder Dementie (AD), waarbij deze nieuwe professional uitstekend uitgerust wordt om als deskundige in de ketenzorg van dementie te functioneren. De Aandachtsvelder Dementie (AvD):

   • biedt de cliënt met dementie én de mantelzorg de juiste zorg en begeleiding
   • ondersteunt de casemanager dementie in de dagelijkse uitvoering
   • is een gelijkwaardige sparring partner in de ketenzorg
 • Opleiding
  • Opbouw van de opleiding

   • 12 dagen inclusief introductiedag
   • 10 dagen zijn gezamenlijk met de opleiding Casemanager Dementie, zodat beide professionals elkaar ook goed kunnen positioneren en van elkaar weten wat ze van elkaar kunnen verwachten
   • De praktijkopdrachten voor de Aandachtsvelder Dementie zijn meer gericht op de uitvoering en begeleiding van laag- tot middencomplexe zorg
   • De aandacht voor de casemanager is meer gericht op het voeren van regie en coördinatie van zorg
   • De opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN
  • Studiebelasting

   Per week minimaal 16 praktijkleeruren in de dementiezorg en een gemiddelde studiebelasting van 3 tot 4 uur per week (dit is exclusief de lesdagen).

  • Beoordeling

   Na afronding van deze opleiding ontvang je een diploma.
   Accreditatiepunten: 68 punten bij V&VN

  • Onze docenten

   Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld.
  • Incompanytraject

   Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Incompanytraject

   Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Toelating
  • Doelgroep en vereiste vooropleiding

   Je hebt een afgeronde opleiding mbo 4-verpleegkundige met daarbij 5 jaar relevante werkervaring in de dementiezorg/ouderenzorg. 

   Heb je een hbo-diploma Gezondheidszorg (hbo-v) of MW-SD of een diploma A- inservice opleiding? Dan kunt u deelnemen aan de opleiding Casemanagement Dementie voor hbo-verpleegkundigen en Social Workers.  

  • Vereiste stageplek/werkplek

   Je werkt minimaal 16 uur per week in de praktijk, waarbij je direct contact hebt met mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Praktisch
  • Data en omvang

   Rotterdam start 20 februari 2020
   Tilburg start 27 februari 2020
   Drachten start 26 maart 2020
   Amstelveen start 10 september 2020
   Apeldoorn start 17 september 2020


   Omvang 12 lesdagen in 1 jaar
  • Tijd

   09.15 - 16.30 uur 
  • Leslocatie

   Amstelveen: Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, 
   1186 EX Amstelveen
   Rotterdam: Wijnhaven 42, 3011 WS, Rotterdam
   Apeldoorn: Beatrijsgaarde 1, 7329 BK, Apeldoorn
   Tilburg: Wijkcentrum Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156, 5025 LK Tilburg
  • Investering

   € 3325,-
   of 6 maandelijkse termijnen van € 554,17 
   (incl. koffie/thee en excl. literatuurkosten)
  • Betaling en fiscus

   Particulier
   Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

   Zakelijk
   Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. 

    

  • Rooster Rotterdam - start 20 februari 2020

   1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
   2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
   3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

   DATUM TIJD
   20-febr-20 09.15 - 16.30 uur
   VOORJAARSVAKANTIE
   5-mrt-20 09.15 - 16.30 uur
   2-apr-20 09.15 - 16.30 uur
   MEIVAKANTIE  
   7-mei-20 09.15 - 16.30 uur
   4-jun-20 09.15 - 16.30 uur
   2-jul-20 09.15 - 16.30 uur
   ZOMERVAKANTIE
   3-sept-20 09.15 - 16.30 uur
   1-okt-20 09.15 - 16.30 uur
   15-okt-20 09.15 - 16.30 uur
   HERFSTVAKANTIE
   5-nov-20 09.15 - 16.30 uur
   26-nov-20 09.15 - 16.30 uur
   4-dec-20 15.00 - 17.00 uur
  • Rooster Amstelveen - start 10 september 2020

   1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
   2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
   3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

   DATUM TIJD
   10-sept-20 09.15 - 16.30 uur
   1-okt-20 09.15 - 16.30 uur
   15-okt-20 0915 - 16.30 uur
   HERFSTVAKANTIE  
   5-nov-20 09.15 - 16.30 uur
   3-dec-20 09.15 - 16.30 uur
   KERSTVAKANTIE  
   7-jan-21 09.15 - 16.30 uur
   4-febr-21 09.15 - 16.30 uur
   VOORJAARSVAKANTIE  
   4-mrt-21 09.15 - 16.30 uur
   1-apr-21 09.15 - 16.30 uur
   MEIVAKANTIE  
   20-mei-21 09.15 - 16.30 uur
   17-jun-21 09.15 - 16.30 uur
   25-jun-21 15.00 - 17.00 uur
  • Rooster Apeldoorn - start 17 september 2020

   1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
   2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
   3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

   DATUM TIJD
   17-sept-20 09.15 - 16.30 uur
   8-okt-20 09.15 - 16.30 uur
   15-okt-20 09.15 - 16.30 uur
   HERFSTVAKANTIE  
   12-nov-20 09.15 - 16.30 uur
   10-dec-20 09.15 - 16.30 uur
   KERSTVAKANTIE  
   14-jan-21 09.15 - 16.30 uur
   11-febr-21 09.15 - 16.30 uur
   VOORJAARSVAKANTIE  
   11-mrt-21 09.15 - 16.30 uur
   8-apr-21 09.15 - 16.30 uur
   MEIVAKANTIE  
   20-mei-21 09.15 - 16.30 uur
   24-jun-21 09.15 - 16.30 uur
   2-jul-21 15.00 - 17.00 uur
  • Rooster Tilburg - start 27 februari 2020

   1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
   2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
   3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

   DATUM TIJD
   27-febr-20 09.15 - 16.30 uur
   12-mrt-20 09.15 - 16.30 uur
   9-apr-20 09.15 - 16.30 uur
   MEIVAKANTIE
   28-mei-20 09.15 - 16.30 uur
   25-jun-20 09.15 - 16.30 uur
   ZOMERVAKANTIE
   10-sept-20 09.15 - 16.30 uur
   8-okt-20 09.15 - 16.30 uur
   15-okt-20 09.15 - 16.30 uur
   HERFSTVAKANTIE
   12-nov-20 09.15 - 16.30 uur
   10-dec-20 09.15 - 16.30 uur
   KERSTVAKANTIE
   14-jan-21 09.15 - 16.30 uur
   22-jan-21 15.00 - 17.00 uur
  • Rooster Drachten - start 26 maart 2020

   1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
   2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
   3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

   DATUM TIJD
   26-mrt-20 09.15 - 16.30 uur
   9-apr-20 09.15 - 16.30 uur
   MEIVAKANTIE  
   14-mei-20 09.15 - 16.30 uur
   11-jun-20 09.15 - 16.30 uur
   2-jul-20 09.15 - 16.30 uur
   ZOMERVAKANTIE
   10-sept-20 09.15 - 16.30 uur
   8-okt-20 09.15 - 16.30 uur
   15-okt-20 09.15 - 16.30 uur
   HERFSTVAKANTIE
   5-nov-20 09.15 - 16.30 uur
   26-nov-20 09.15 - 16.30 uur
   10-dec-20 09.15 - 16.30 uur
   18-dec-20 15.00 - 17.00 uur
  • Vragen?

   Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

   Angela van Dongen
   Angela van Dongen
   voorlichting@breederode.nl
   010 3042340
 • is uniek en is alléén te volgen bij Breederode Hogeschool
 • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 86%!
 • Te volgen in: Rotterdam, Drachten, Amstelveen, Apeldoorn & Tilburg.

Schrijf je vandaag nog in voor deze opleiding!

Inschrijven
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten