← Terug
 • Domein: Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg
 • Locatie: Amstelveen, Rotterdam, Apeldoorn, Tilburg

  Aandachtsvelder Dementie

  Dankzij de nieuwe opleiding Aandachtsvelder Dementie krijgt de mbo-verpleegkundige uitstekende kennis en handvatten aangereikt om als mede-deskundige in de ketenzorg van dementie te functioneren.

  • is uniek en is alléén te volgen bij Breederode Hogeschool
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 86%!
  • Te volgen in Rotterdam, Apeldoorn, Amstelveen, Online & Tilburg.

  Rustig nalezen? 

  Download hier de Domeinfolder Ouderenzorg met daarin alle informatie over onze ouderenzorg-scholingen. 

  Download de folder  
  • In het kort
   • Introductie

    De Aandachtsvelder Dementie (AvD):

    • biedt de cliënt met dementie én de mantelzorg de juiste zorg en begeleiding
    • ondersteunt de casemanager dementie in de dagelijkse uitvoering
    • is een gelijkwaardige sparring partner in de ketenzorg


    Door het continue afstemmen van de juiste zorg tijdens het transitieproces draagt de Aandachtsvelder Dementie bij aan een optimale kwaliteit van leven van de cliënt met dementie. Ook kunnen er op deze wijze goede interventies worden ingezet om crisissituaties te voorkomen.

    Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan het werken met mensen met dementie: transitiezorg, ketenzorg, rouwverwerking en belevingsgerichte zorg vanuit de verschillende multiculturele invloeden. Op deze manier kan de Aandachtsvelder Dementie na het volgen van de opleiding de professionele begeleiding en ondersteuning bieden bij het vormgeven aan het dagelijks leven, voorlichting en advies geven en tevens de juiste initiatieven nemen om de continuïteit van de zorg te regelen en te waarborgen.

    Tenslotte is deze nieuwe professional een belangrijke, goed opgeleide samenwerkingspartner voor de casemanager dementie.

     

   • Doel van de opleiding

    De inhoud van de opleiding is sterk afgeleid van de opleiding voor Casemanagement Dementie. Tevens is het curriculum van de mbo-verpleegkundige sterk gericht op dementiezorg. Beiden aspecten zijn verwerkt in het expertiseprofiel Dementie en vormen de rode draad in de opleiding.

    In de opleiding Aandachtsvelder Dementie staan de volgende competenties centraal:

    • een juiste inschatting maken van de zorgbehoeften van de cliënt met dementie en zijn/haar mantelzorger
    • zelfmanagement van de cliënt stimuleren
    • zorgarrangementen kunnen op- en bijstellen, uitgaande van de specifieke ziektebeelden en problematiek van de cliënt
    • screeningsmethoden kunnen toepassen en interpreteren
    • de zorg en begeleiding van tijd tot tijd te evalueren en bij te stellen
    • de mantelzorger ondersteunen
    • in te spelen op maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van dementiezorg in de breedste zin van het woord
    • samenwerkingspartner in de ketenzorg
    • samenwerking met casemanager afstemmen om de kwaliteit van zorg te bevorderen
   • Omschrijving van het beroep

    Gezien de turbulente ontwikkelingen binnen de dementiezorg en de toenemende behoefte aan kwaliteitszorg hierbij, neemt Breederode Hogeschool actief deel aan de landelijke vakgroep dementie. Het belangrijkste doel is het op de voet volgen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de dementiezorg, zodat we deze behoeften en ontwikkelingen op de juiste wijze kunnen vertalen in onze opleiding Casemanagement Dementie (CMD) en Aandachtsvelder Dementie (AvD).

    Daarnaast bespreekt Breederode Hogeschool met grote regelmaat de behoefte aan zorg met onze regionale zorgorganisaties en horen we steeds meer geluiden dat het werk van een casemanager dementie onder druk staat door een te hoge case load en een schaarste van HBO-professionals op de arbeidsmarkt. Tevens klinkt al meer dan een jaar de roep van de mbo-verpleegkundige die de extra kennis over dementie nodig heeft. Deze mbo-verpleegkundige speelt ook een zeer belangrijke rol in de zorg bij dementie maar kan – tot op heden – de opleiding CMD niet volgen, ook al werkt de mbo-verpleegkundige vaak wel al jarenlang als zodanig in de ketenzorg. Kortom: er is een enorme grote behoefte aan kennis over dementie bij de mbo-verpleegkundige.

    Om een goede keten weg te zetten is het belangrijk dat alle betrokken ketenpartners open en transparant zijn en dat zij voldoende kennis en informatie hebben over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de anatomie, ziektebeelden en de juiste behandelings- en  begeleidingsmethodes voor mensen met dementie en hun naasten.

    Bovenstaande ontwikkelingen én de grote vraag uit de praktijk van mbo-verpleegkundigen om ondersteuning in kennis bij het begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten, hebben als resultaat dat Breederode Hogeschool in januari 2019 een opleiding voor mbo 4-verpleegkundigen start. De mbo 4-verpleegkundige kan zich ontwikkelen als Aandachtsvelder Dementie (AD), waarbij deze nieuwe professional uitstekend uitgerust wordt om als deskundige in de ketenzorg van dementie te functioneren. De Aandachtsvelder Dementie (AvD):

    • biedt de cliënt met dementie én de mantelzorg de juiste zorg en begeleiding
    • ondersteunt de casemanager dementie in de dagelijkse uitvoering
    • is een gelijkwaardige sparring partner in de ketenzorg
  • Opleiding
   • Opbouw van de opleiding

    • 12 dagen inclusief introductiedag
    • 10 dagen zijn gezamenlijk met de opleiding Casemanager Dementie, zodat beide professionals elkaar ook goed kunnen positioneren en van elkaar weten wat ze van elkaar kunnen verwachten
    • De praktijkopdrachten voor de Aandachtsvelder Dementie zijn meer gericht op de uitvoering en begeleiding van laag- tot middencomplexe zorg
    • De aandacht voor de casemanager is meer gericht op het voeren van regie en coördinatie van zorg
    • De opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN
   • Studiebelasting

    Per week minimaal 16 praktijkleeruren in de dementiezorg en een gemiddelde studiebelasting van 3 tot 4 uur per week (dit is exclusief de bijeenkomsten).

    Totaal: 270 uur

   • Beoordeling

    Na afronding van deze opleiding ontvang je een diploma.
    Accreditatiepunten: 68 punten bij V&VN

   • Onze docenten

    Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld.
  • Toelating
   • Doelgroep en vereiste vooropleiding

    Je hebt een afgeronde opleiding mbo 4-verpleegkundige met daarbij 5 jaar relevante werkervaring in de dementiezorg/ouderenzorg. 

    Heb je een hbo-diploma Gezondheidszorg (hbo-v) of MW-SD of een diploma A- inservice opleiding? Dan kunt u deelnemen aan de opleiding Casemanagement Dementie voor hbo-verpleegkundigen en Social Workers.  

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
    Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

   • Vereiste stageplek/werkplek

    Je werkt minimaal 16 uur per week in de praktijk, waarbij je direct contact hebt met mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Praktisch
   • Data en omvang

    Online start 3 februari 2022
    Rotterdam start 10 februari 2022
    Amstelveen start 10 maart 2022
    Apeldoorn start 24 maart 2022
    Tilburg start 24 maart 2022

    Omvang 12 bijeenkomsten in 1 jaar

    Let op! Houd er rekening mee dat, indien je de online variant volgt (startdatum 3 februari 2022) je drie lesdagen fysiek onderwijs volgt. Dit is van belang om het scholingsniveau te kunnen waarborgen. Op welke lesdagen het fysieke onderwijs gepland is, vind je indien dit reeds bekend is, in het rooster.  
   • Tijd

    09.15 - 16.30 uur 
   • Leslocatie

    Amstelveen:
    Wijkcentrum De Bolder
    Groenhof 140
    1186 EX, Amstelveen

    Rotterdam:
    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam

    Apeldoorn: 
    STOOM
    Vlijtseweg 114 
    7317 AG, Apeldoorn

    Tilburg: 
    Wijkcentrum Nieuwe Stede
    Capucijnenstraat 156
    5025 LK, Tilburg
   • Kosten

    € 3325,-
    of 6 maandelijkse termijnen van € 554,17 
    (incl. koffie/thee en excl. literatuurkosten)

    Wil je weten van welke fiscale regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Fiscale regelingen.
   • Rooster Online variant - start 3 februari 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    3-feb-22 09.15 - 16.30 uur Introductie
    VOORJAARSVAKANTIE  
    31-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    21-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    9-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    30-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    7-jul-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    15-sep-22 09.15 - 16.30 uur  
    13-okt-22 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    10-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    15-dec-22 09.15 - 16.30 uur  

   • Rooster Rotterdam - start 10 februari 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    10-feb-22 09.15 - 16.30 uur Introductie
    VOORJAARSVAKANTIE    
    31-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    14-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    2-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    30-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    1-sep-22 09.15 - 16.30 uur  
    13-okt-22 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    3-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    24-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    15-dec-22 09.15 - 16.30 uur  
   • Rooster Amstelveen - start 10 maart 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    Rooster volgt. 

   • Rooster Apeldoorn - start 24 maart 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    24-mrt-22 09.15 - 16.30 uur Introductie
    7-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    2-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    23-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    7-jul-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    8-sep-22 09.15 - 16.30 uur  
    13-okt-22 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    10-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    8-dec-22 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    12-jan-23 09.15 - 16.30 uur  

   • Rooster Tilburg - start 24 maart 2022

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    24-mrt-22 09.15 - 16.30 uur Introductie
    14-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    23-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    8-sep-22 09.15 - 16.30 uur  
    6-okt-22 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    24-nov-22 09.15 - 16.30 uur  
    8-dec-22 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    19-jan-23 09.15 - 16.30 uur  
    9-feb-23 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    9-mrt-23 09.15 - 16.30 uur  
   • Maatwerk en incompany

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Angela van Dongen
    Angela van Dongen
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • is uniek en is alléén te volgen bij Breederode Hogeschool
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 86%!
  • Te volgen in Rotterdam, Apeldoorn, Amstelveen, Online & Tilburg.
  Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.
  Aandachtsvelder Dementie
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.