← Terug
 • Domein: Verpleegkunde, Ouderenzorg
 • Locatie: Amstelveen, Rotterdam, Apeldoorn, Tilburg

  Aandachtsvelder Dementie

  Dankzij de nieuwe opleiding Aandachtsvelder Dementie krijgt de mbo-verpleegkundige uitstekende kennis en handvatten aangereikt om als mede-deskundige in de ketenzorg van dementie te functioneren.

  • is uniek en is alléén te volgen bij Breederode Hogeschool
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 86%!
  • Te volgen in Tilburg, Amstelveen, Apeldoorn, Online & Rotterdam.
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

  De Aandachtsvelder Dementie (AvD):

  • biedt de cliënt met dementie én de mantelzorg de juiste zorg en begeleiding
  • ondersteunt de casemanager dementie in de dagelijkse uitvoering
  • is een gelijkwaardige sparring partner in de ketenzorg

  Door het continue afstemmen van de juiste zorg tijdens het transitieproces draagt de Aandachtsvelder Dementie bij aan een optimale kwaliteit van leven van de cliënt met dementie. Ook kunnen er op deze wijze goede interventies worden ingezet om crisissituaties te voorkomen.

  Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan het werken met mensen met dementie: transitiezorg, ketenzorg, rouwverwerking en belevingsgerichte zorg vanuit de verschillende multiculturele invloeden. Op deze manier kan de Aandachtsvelder Dementie na het volgen van de opleiding de professionele begeleiding en ondersteuning bieden bij het vormgeven aan het dagelijks leven, voorlichting en advies geven en tevens de juiste initiatieven nemen om de continuïteit van de zorg te regelen en te waarborgen.

  Tenslotte is deze nieuwe professional een belangrijke, goed opgeleide samenwerkingspartner voor de casemanager dementie.

   

  Rustig nalezen? 

  Download hier de Domeinfolder Ouderenzorg met daarin alle informatie over onze ouderenzorg-scholingen. 

  Download de folder  
  • In het kort
   • Doel van de opleiding

    De inhoud van de opleiding is sterk afgeleid van de opleiding voor Casemanagement Dementie. Tevens is het curriculum van de mbo-verpleegkundige sterk gericht op dementiezorg. Beiden aspecten zijn verwerkt in het expertiseprofiel Dementie en vormen de rode draad in de opleiding.

    In de opleiding Aandachtsvelder Dementie staan de volgende competenties centraal:

    • een juiste inschatting maken van de zorgbehoeften van de cliënt met dementie en zijn/haar mantelzorger
    • zelfmanagement van de cliënt stimuleren
    • zorgarrangementen kunnen op- en bijstellen, uitgaande van de specifieke ziektebeelden en problematiek van de cliënt
    • screeningsmethoden kunnen toepassen en interpreteren
    • de zorg en begeleiding van tijd tot tijd te evalueren en bij te stellen
    • de mantelzorger ondersteunen
    • in te spelen op maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van dementiezorg in de breedste zin van het woord
    • samenwerkingspartner in de ketenzorg
    • samenwerking met casemanager afstemmen om de kwaliteit van zorg te bevorderen
   • Omschrijving van het beroep

    Gezien de turbulente ontwikkelingen binnen de dementiezorg en de toenemende behoefte aan kwaliteitszorg hierbij, neemt Breederode Hogeschool actief deel aan de landelijke vakgroep dementie. Het belangrijkste doel is het op de voet volgen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de dementiezorg, zodat we deze behoeften en ontwikkelingen op de juiste wijze kunnen vertalen in onze opleiding Casemanagement Dementie (CMD) en Aandachtsvelder Dementie (AvD).

    Daarnaast bespreekt Breederode Hogeschool met grote regelmaat de behoefte aan zorg met onze regionale zorgorganisaties en horen we steeds meer geluiden dat het werk van een casemanager dementie onder druk staat door een te hoge case load en een schaarste van HBO-professionals op de arbeidsmarkt. Tevens klinkt al meer dan een jaar de roep van de mbo-verpleegkundige die de extra kennis over dementie nodig heeft. Deze mbo-verpleegkundige speelt ook een zeer belangrijke rol in de zorg bij dementie maar kan – tot op heden – de opleiding CMD niet volgen, ook al werkt de mbo-verpleegkundige vaak wel al jarenlang als zodanig in de ketenzorg. Kortom: er is een enorme grote behoefte aan kennis over dementie bij de mbo-verpleegkundige.

    Om een goede keten weg te zetten is het belangrijk dat alle betrokken ketenpartners open en transparant zijn en dat zij voldoende kennis en informatie hebben over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de anatomie, ziektebeelden en de juiste behandelings- en  begeleidingsmethodes voor mensen met dementie en hun naasten.

    Bovenstaande ontwikkelingen én de grote vraag uit de praktijk van mbo-verpleegkundigen om ondersteuning in kennis bij het begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten, hebben als resultaat dat Breederode Hogeschool in januari 2019 een opleiding voor mbo 4-verpleegkundigen start. De mbo 4-verpleegkundige kan zich ontwikkelen als Aandachtsvelder Dementie (AD), waarbij deze nieuwe professional uitstekend uitgerust wordt om als deskundige in de ketenzorg van dementie te functioneren. De Aandachtsvelder Dementie (AvD):

    • biedt de cliënt met dementie én de mantelzorg de juiste zorg en begeleiding
    • ondersteunt de casemanager dementie in de dagelijkse uitvoering
    • is een gelijkwaardige sparring partner in de ketenzorg
  • Opleiding
   • Opbouw van de opleiding

    • 12 dagen inclusief introductiedag
    • 10 dagen zijn gezamenlijk met de opleiding Casemanager Dementie, zodat beide professionals elkaar ook goed kunnen positioneren en van elkaar weten wat ze van elkaar kunnen verwachten
    • De praktijkopdrachten voor de Aandachtsvelder Dementie zijn meer gericht op de uitvoering en begeleiding van laag- tot middencomplexe zorg
    • De aandacht voor de casemanager is meer gericht op het voeren van regie en coördinatie van zorg
    • De opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN
   • Studiebelasting

    Per week minimaal 16 praktijkleeruren in de dementiezorg en een gemiddelde studiebelasting van 3 tot 4 uur per week (dit is exclusief de bijeenkomsten).

    Totaal: 270 uur

   • Beoordeling

    Na afronding van deze opleiding ontvang je een diploma.
    Accreditatiepunten: 68 punten bij V&VN

   • Onze docenten

    Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld.
   • Maatwerk- en incompanytrajecten

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Toelating
   • Doelgroep en vereiste vooropleiding

    Je hebt een afgeronde opleiding mbo 4-verpleegkundige met daarbij 5 jaar relevante werkervaring in de dementiezorg/ouderenzorg. 

    Heb je een hbo-diploma Gezondheidszorg (hbo-v) of MW-SD of een diploma A- inservice opleiding? Dan kunt u deelnemen aan de opleiding Casemanagement Dementie voor hbo-verpleegkundigen en Social Workers.  

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
    Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

   • Vereiste stageplek/werkplek

    Je werkt minimaal 16 uur per week in de praktijk, waarbij je direct contact hebt met mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Praktisch
   • Data en omvang

    Rotterdam start 27 mei 2021
    Tilburg start 3 juni 2021
    Amstelveen start 10 juni 2021
    Online start 9 september 2021
    Rotterdam start 16 september 2021
    Amstelveen start 1 oktober 2021
    Apeldoorn start 14 oktober 2021
    Tilburg start 22 oktober 2021

    Omvang 12 bijeenkomsten in 1 jaar

    Let op! Houd er rekening mee dat, indien je de online variant volgt (startdatum 9 september 2021) je drie lesdagen fysiek onderwijs volgt. Dit is van belang om het scholingsniveau te kunnen waarborgen. Op welke lesdagen het fysieke onderwijs gepland is, vind je indien dit reeds bekend is, in het rooster.  
   • Tijd

    09.15 - 16.30 uur 
   • Leslocatie

    Amstelveen:
    Wijkcentrum De Bolder
    Groenhof 140
    1186 EX, Amstelveen

    Rotterdam:
    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam

    Apeldoorn: 
    STOOM
    Vlijtseweg 114 
    7317 AG, Apeldoorn

    Tilburg: 
    Wijkcentrum Nieuwe Stede
    Capucijnenstraat 156
    5025 LK, Tilburg
   • Kosten

    € 3325,-
    of 6 maandelijkse termijnen van € 554,17 
    (incl. koffie/thee en excl. literatuurkosten)
   • Betaling en fiscus

    Particulier
    Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

    Zakelijk
    Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. 
   • Rooster Rotterdam - start 27 mei 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD
    27-mei-21 09.15 - 16.30 uur  
    17-jun-21 09.15 - 16.30 uur  
    1-jul-21 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    23-sep-21 09.15 - 16.30 uur  
    14-okt-21 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    11-nov-21 09.15 - 16.30 uur  
    16-dec-21 09.15 - 16.45 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    13-jan-22 09.15 - 16.30 uur  
    17-feb-22 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    17-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    8-apr-22 15.00 - 17.00 uur
   • Rooster Tilburg - start 3 juni 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD
    3-jun-21 09.15 - 16.30 uur
    8-jul-21 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    16-sep-21 09.15 - 16.30 uur  
    14-okt-21 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    4-nov-21 09.15 - 16.30 uur  
    2-dec-21 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    20-jan-22 09.15 - 16.30 uur  
    10-feb-22 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    10-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    7-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    22-apr-22 15.00 - 17.00 uur
   • Rooster Amstelveen - start 10 juni 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD
    10-jun-21 09.15 - 16.30 uur  
    8-jul-21 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    16-sep-21 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    28-okt-21 09.15 - 16.30 uur  
    25-nov-21 09.15 - 16.30 uur  
    9-dec-21 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    20-jan-22 09.15 - 16.30 uur  
    10-feb-22 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    10-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    14-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    29-apr-22 15.00 - 17.00 uur  

   • Rooster Online variant - start 9 september 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    9-sep-21 09.15 - 16.30 uur Introductie
    7-okt-21 09.15 - 16.30 uur  
    HERFSTVAKANTIE    
    18-nov-21 09.15 - 16.30 uur  
    16-dec-21 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    20-jan-22 09.15 - 16.30 uur  
    10-feb-22 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    24-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    7-apr-22 09.15 - 16.45 uur  
    MEIVAKANTIE    
    19-mei-22 09.15 - 16.30 uur  
    9-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    24-jun-22 15.00 - 17.00 uur Diplomering
   • Rooster Rotterdam - start 16 september 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    16-sep-21 09.15 - 16.30 uur Introductie
    HERFSTVAKANTIE    
    28-okt-21 09.15 - 16.30 uur  
    18-nov-21 09.15 - 16.30 uur  
    2-dec-21 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    20-jan-22 09.15 - 16.30 uur  
    3-feb-22 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    10-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    14-apr-22 09.15 - 16.45 uur  
    MEIVAKANTIE    
    12-mei-22 09.15 - 16.30 uur  
    2-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    17-jun-22 15.00 - 17.00 uur Diplomering
   • Rooster Amstelveen - start 1 oktober 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    1-okt-21 09.15 - 16.30 uur Introductie
    HERFSTVAKANTIE    
    19-nov-21 09.15 - 16.30 uur  
    17-dec-21 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    21-jan-22 09.15 - 16.30 uur  
    11-feb-22 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    18-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    8-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    20-mei-22 09.15 - 16.45 uur  
    17-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    1-jul-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    2-sep-22 15.00 - 17.00 uur Diplomering
   • Rooster Apeldoorn - start 14 oktober 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    14-okt-21 09.15 - 16.30 uur Introductie
    HERFSTVAKANTIE    
    4-nov-21 09.15 - 16.30 uur  
    2-dec-21 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    27-jan-22 09.15 - 16.30 uur  
    24-feb-22 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    31-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    21-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    19-mei-22 09.15 - 16.45 uur  
    16-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    7-jul-22 09.15 - 16.30 uur  
    15-jul-22 15.00 - 17.00 uur Diplomering
   • Rooster Tilburg - start 22 oktober 2021

    1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, word je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD  
    22-okt-21 09.15 - 16.30 uur Introductie
    HERFSTVAKANTIE    
    26-nov-21 09.15 - 16.30 uur  
    10-dec-21 09.15 - 16.30 uur  
    KERSTVAKANTIE    
    21-jan-22 09.15 - 16.30 uur  
    18-feb-22 09.15 - 16.30 uur  
    VOORJAARSVAKANTIE    
    25-mrt-22 09.15 - 16.30 uur  
    8-apr-22 09.15 - 16.30 uur  
    MEIVAKANTIE    
    20-mei-22 09.15 - 16.45 uur  
    10-jun-22 09.15 - 16.30 uur  
    8-jul-22 09.15 - 16.30 uur  
    ZOMERVAKANTIE    
    9-sep-22 15.00 - 17.00 uur Diplomering
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Angela van Dongen
    Angela van Dongen
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • is uniek en is alléén te volgen bij Breederode Hogeschool
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 86%!
  • Te volgen in Tilburg, Amstelveen, Apeldoorn, Online & Rotterdam.

  Schrijf je vandaag nog in voor deze scholing!

  Inschrijven
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!
  Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
  Melding sluiten