Masteropleiding voor Manueel Therapeuten (MSc) - Deeltijd

Masteropleiding voor Manueel Therapeuten (MSc)Deeltijd

De masteropleiding voor Manueel Therapeuten (MSc) is een unieke, 3-jarige masteropleiding in deeltijd.

 • Beste aanbod van Nederland: € 8.250,-
 • Onderwijs door manueel therapeuten
 • Te volgen in Rotterdam.

Rustig nalezen? 

Download de folder  
 • In het kort

  • Introductie

   TIP! Bezoek het Symposium voor manueel therapeuten op 16 november in De Doelen, Rotterdam. Met sprekers als Nathan Hutting en Jan Pool. Geaccrediteerd Kwaliteitshuis Fysiotherapie. 

   De masteropleiding voor Manueel Therapeuten (MSc) stelt manueel therapeuten in staat om academische/wetenschappelijke kennis en vaardigheden toe te voegen aan hun specialistische kennis en vaardigheden. Je wordt daarmee opgeleid tot een toekomstbehendige zorgprofessional binnen de beweegzorg. Je bent expert in het analyseren en samen oplossen, van (complexe) gezondheidsproblemen van mensen waar het bewegend functioneren centraal staat. Na afronding van de opleiding kun je je (her)registreren in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het KRF NL (Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland) van het KNGF of in het register Keurmerk Fysiotherapie (KF). 

  • Waarom kiezen voor deze opleiding?

   • Kleinschalig onderwijs met persoonlijke aandacht
   • Goed te combineren met werk doordat de opleiding 3 jaar duurt (lagere studiebelasting)
   • Wetenschap ten dienste van de praktijk
   • Onderwijs door experts uit het vakgebied manuele therapie
  • Ontwikkeling van het beroep

   De gezondheidszorg verandert. De manueel therapeut van nu bevindt zich in het centrum van deze veranderende (para)medische zorg en zal vanuit deze positie zich in de toekomst nog nadrukkelijker moeten gaan positioneren en profileren. Het leveren van hoogwaardige kwaliteit is cruciaal. Om deze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, wordt verwacht dat de manueel therapeut op masterniveau functioneert. De masteropleiding voor manueel therapeuten van Breederode Hogeschool is speciaal ontwikkeld voor reeds afgestudeerde manueel therapeuten en stelt hen in staat om de titel Master of Science (MSc) te behalen.

  • Student aan het woord

   Tim Luijsterburg volgt sinds september 2017 de Master Manuele Therapie bij Breederode Hogeschool.


   “Ik heb gekozen voor de Master Manuele Therapie bij Breederode Hogeschool omdat het een mooie combinatie is. Door veranderingen in de zorg is de vraag naar specialisten groter. Hiervoor heb ik fysiotherapie en echografie gestudeerd.

   Naast het volgen van de Master ben ik 36 uur per week werkzaam als fysiotherapeut en echografist. Het is prettig dat ik in de praktijk kan oefenen wat ik leer op school. De opleiding is prima te combineren met mijn privéleven. Je moet veel tijd steken in de opleiding maar met voldoende discipline en goed tijdsmanagement is het goed te doen.

   De intimiteit, de één op één aandacht vind ik erg prettig aan Breederode Hogeschool. Het is persoonlijk en kleinschalig, je bent hier geen nummer. Iedereen kent elkaar. De sfeer tijdens de lessen is goed, we hebben een gezellige groep en leuke docenten. Er is altijd tijd voor een grapje! De samenwerking met de andere studenten is ook erg goed. We hebben zelfs een groepsapp, dus er is veel contact. Ook met de docenten is er goede interactie. Ik vind dat er geen hiërarchie heerst, wat ik persoonlijk fijn vind. En de docenten zijn heel kundig! De inhoud van de lessen is actueel met betrekking tot de laatste behandelmogelijkheden. Kortom, ik kom altijd met plezier naar school hierdoor pak ik alles sneller en beter op.

   Door het behalen van de Master Manuele Therapie hoop ik een expert te worden op het gebied van complexe problematiek en dat ik dit op de juiste wijze toe kan passen bij patiënten. De opleiding moet zorgen voor een aanvulling van tools in mijn gereedschapskist als fysiotherapeut, waardoor de zorg ten aanzien van patiënten verbetert."

 • Opleiding

  • Doel van de opleiding

   De opleiding heeft als doel om na 3 jaar vakbekwame, toekomstbehendige Master Manueel Therapeuten af te leveren, experts binnen de beweegzorg; manueel therapeuten die in staat zijn effectieve en efficiënte hulp te bieden aan mensen met complexe gezondheids- en of pijnproblemen met bewegen. Ze zijn normatieve, reflectieve professionals die zichzelf en collega’s kritisch bekijken en motiveren om de beste en juiste zorg te leveren aan mensen met problemen met het bewegend functioneren.
  • Programma: leerlijnen en thematiek per studiejaar

   De masteropleiding voor manueel therapeuten (MSc) is een beroepsgerichte opleiding van 3 jaar met een aantal unieke kenmerken waarin je leert een innovatieve en waardevolle bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg van nu en de toekomst.

   De opleiding is opgebouwd rond vier leerlijnen met elk hun specifieke inhoudelijke thema’s op basis van de beroepsrollen uit het beroepscompetentieprofiel (2014, NVMT). Voor de klinische leerlijn geldt een EVC procedure. Hierover lees je meer bij ‘Inschrijvingsprocedure’. De nadruk ligt op het ontwikkelen van jouw wetenschappelijke competenties, waardoor je een bijdrage kan leveren aan het verbreden en verdiepen van inzichten binnen de manuele therapie. Naast het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding, krijg je vaardigheden aangeleerd om jezelf te kunnen profileren binnen de (para)medische zorg, leer je samenwerking met verschillende zorgorganisaties en overheids- en maatschappelijke instanties aan te gaan en netwerken te creëren. Ook zie je kansen tot innovatie van zorg, niet alleen individueel naar de patiënt, maar ook meer algemeen voor de praktijkorganisatie.

   De opleiding heeft een aantal leerlijnen: 

   1. Klinische leerlijn
   2. Wetenschappelijke leerlijn
   3. Professionele leerlijn
   4. Praktijkleerlijn

   Samen geven deze leerlijnen het onderwijs richting en focus en dienen als uitgangspunt voor het leren van de competenties uit het competentieprofiel. De leerlijnen zijn complementair en ondersteunen elkaar bij de competentieontwikkeling van de student. Het curriculum kent een logische en evenwichtige opbouw over de studieperiode.

   In de klinische leerlijn staat de manueeltherapeutische beroepspraktijk centraal. Voor afgestudeerde manueeltherapeuten bestaat deze leerlijn uit een tweetal bijeenkomsten waarbij de “state of the art” kennis wordt besproken met betrekking tot lage rugpijn en nekpijn.

   In de praktijkleerlijn staan het zelfsturend leren en peer coaching centraal. Je stelt voor jezelf doelen voor de korte en lange termijn waardoor je op die manier zelf de regie over je studieloopbaan kunt houden. Er wordt van jou gedurende de studie een steeds grotere mate van zelfstandigheid verwacht. Aan het einde van de opleiding heb je een portfolio opgebouwd waarmee aangetoond wordt dat aan alle competenties van het beroepsprofiel wordt voldaan.

   In de wetenschappelijke leerlijn ontwikkelen de studenten competenties die hen in staat stellen de bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op waarde te schatten, maar ook op beperkingen voor de praktijk te toetsen. Ze moeten deze bevindingen kunnen integreren met eigen ervaringen en de waarden en wensen van patiënten om aldus te komen tot een optimale evidence based zorg. Daarnaast ontwikkel je de juiste wetenschappelijke competenties om te kunnen participeren in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken zijn het kritisch beoordelen van wetenschappelijke bevindingen en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding in het hele curriculum geïntegreerd om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Op deze wijze beschikken masteropgeleide fysiotherapeuten over de essentiële bouwstenen om kritisch op hun praktijk te reflecteren, innovaties te bedenken en implementatietrajecten te kunnen beoordelen.

   In de professionele leerlijn worden de studenten gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling. Naast het inhoudelijke onderwijs (professionalisering, adviseurschap, kwaliteitszorg en projectmanagement) gebeurt dit ook onder leiding van de docent. Hierdoor leren studenten na te denken over kansen en mogelijkheden om zichzelf als manueel therapeut te profileren en met hun eigen specifieke meerwaarde verbeteringen in de huidige zorg voor mensen met bewegings- gerelateerde gezondheidsproblemen tot stand te brengen. Ook de positie van de manueel therapeut komt uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen, maar ook hoe bouw en onderhoud je je netwerken en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen?

  • Onderwijsvisie, didactisch model en modulair onderwijs

   De vormgeving van het programma draagt bij aan de realisatie van de beoogde leerresultaten. Breederode Hogeschool streeft voor al haar opleidingen naar kleinschalig, laagdrempelig, actueel en kwaliteitsgericht onderwijs.

   De opleiding is competentiegericht en mede vormgegeven aan de hand van het beroepscompetentieprofiel van de Manueel Therapeut uit 2014.

   Er wordt een actieve participerende rol van de student verwacht tijdens de bijeenkomsten. De inhoud van de leerbijeenkomsten en de gekozen werkvormen ondersteunen de individuele competentieontwikkeling van de studenten.

   1. Als didactisch principe wordt gewerkt met ‘actief zelfstandig leren’. Het geven van feedback door stagebegeleiders, docenten en medestudenten speelt hierbij een cruciale rol.
   2. Een deeltijdopleiding betekent leren en werken tegelijk. Er wordt geleerd op de hogeschool, op de eigen werkplek én op de stageplek.
   3. Binnen deze opleiding wordt van de student een toenemende zelfstandigheid in het leerproces verwacht. Tijdens de peer coaching wordt de student op diverse aspecten van de studie begeleid in diens ontwikkeling.
   4. Het onderwijs wordt aangeboden in complementaire leerlijnen. 
  • Onze docenten

   Breederode Hogeschool heeft hoog gekwalificeerde docenten welke minimaal op masterniveau zijn opgeleid, en waarvan een groot aantal is gepromoveerd. Iedere docent heeft een gedegen klinische ervaring en is werkzaam als manueel therapeut of binnen de manuele therapie.

  • Toetsing

   Binnen het onderwijsprogramma wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten toetsen om zicht te krijgen op het proces van competentieontwikkeling van de studenten. Enkele voorbeelden van toetsen zijn: kennistoetsen, mondelinge assessments, presentaties en schriftelijke producten. Er wordt ook gebruik gemaakt van ‘assessment as learning’, assessments worden ook gezien als belangrijk leermoment.

   Je bent geslaagd voor de opleiding als je alle toetsen en (praktijk)opdrachten met een voldoende hebt afgerond.

  • Studiebelasting

   • één bijeenkomst per 2-4 weken
   • zelfstudie (5 uur per week)

   De totale belasting van de opleiding komt hiermee op +/- 10 uur per week. 

   Als afgestudeerd manueel therapeut krijg je voor het volgen van deze opleiding vrijstellingen. Eventuele vrijstellingen worden door de examencommissie vastgesteld. De studiebelasting omvat naar verwachting 47 EC. 

  • Na afronding van de opleiding

   Na afronding van deze opleiding ontvang je het diploma Master Manueel Therapeut - Master of Science (MSc.).

   Hiermee is (her)registratie mogelijk in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland) van het KNGF.

   De opleiding is NVAO geaccrediteerd. 

   Na het afronden van je opleiding kun je ervoor kiezen om de 9-daagse Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijnszorg te volgen. Na afronding van deze 9-daagse Mastercourse ontvang je een diploma en kun je opgenomen worden in het register van de NVES.

 • Toelating

  • Wanneer kun je starten met de opleiding?

   De opleiding is bedoeld voor reeds afgestudeerde manueel therapeuten die nog geen Master of Science titel behaald hebben. Het hebben van een MSc-titel is vereist om in aanmerking te komen voor herregistratie in het deelregister Manuele therapie per 2025.  

   Conform landelijke afspraken, worden voor de opleiding de volgende toelatingseisen gesteld:

   • student heeft een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma Fysiotherapie
   • student heeft een erkend diploma als Manueel Therapeut en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) of het Kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie
   • student is werkzaam in een fysiotherapiepraktijk, minimaal 8 uur in de week werkzaam als manueel therapeut
   • student beschikt over beheersing van de Nederlandse en Engelse taal om vakliteratuur te kunnen lezen
  • Inschrijvingsprocedure

   Hieronder vind je meer informatie over de inschrijvingsprocedure en jaarplanning van de examencommissie. Let op: na aanmelding via de website kun je jouw vrijstellingsverzoek (inclusief benodigde documenten) direct naar de examencommissie sturen (examencommissie@breederode.nl). 

   De inschrijvingsprocedure voor deze opleiding is als volgt:

   1. Je schrijft je in via www.breederode.nl  
   2. Je ontvangt een bevestiging per e-mail en de vraag om een aantal documenten aan te leveren:
    - een pasfoto
    - een kopie van jouw diploma Manuele Therapie
    - een bewijs van inschrijving als manueel therapeut in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) of het Kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie
    - een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat je minimaal 8 uren per week werkzaam bent als manueel therapeut. In het geval van een eigen praktijk volstaat een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel
   3. Je stuurt jouw vrijstellingsverzoek inclusief bovenstaande documenten tevens naar examencommissie@breederode.nl. Dit kun je direct doen na inschrijving via de website.
   4. Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld tijdens een bijeenkomst van de examencommissie, mits het verzoek compleet en uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan een bijeenkomst (m.u.v. schoolvakanties) ingediend is. Zie hieronder de vergaderdata van de examencommissie.
   5. Uiterlijk 10 werkdagen nadat de examencommissie bijeengekomen is (m.u.v. schoolvakanties), zul je een reactie per e-mail ontvangen met hierin het vrijstellingsbesluit

   Op basis van de beoordeling van de examencommissie word je inschrijving voor de opleiding definitief gemaakt.

   Jaarplanning Examencommissie 2021 - 2022

   • Vrijdag 9 juli 2021
   • Vrijdag 3 september 2021
   • Vrijdag 24 september 2021
   • Vrijdag 29 oktober 2021
   • Vrijdag 26 november 2021
   • Vrijdag 28 januari 2022
   • Vrijdag 25 maart 2022
   • Vrijdag 22 april 2022
   • Vrijdag 20 mei 2022
   • Vrijdag 24 juni 2022
   • Vrijdag 26 augustus 2022
 • Praktisch

  • Data en omvang

   Rotterdam start woensdag 7 september 2022

   Omvang van 3 jaar (47 EC), per 2-4 weken les op woensdagmiddag en -avond

  • Tijd

   12.30 - 20.00 uur
  • Leslocatie

   Wijnhaven 36
   3011 WS, Rotterdam
  • Kosten

   € 8.250,- (incl. lesgeld, inschrijfgeld, examengelden, reprorechten, koffie/thee) of 2 jaarlijkse termijnen van € 4.125,-

   LET OP: loop je tijdens het volgen van de MSc-titel voor Manueel Therapeuten bij Breederode Hogeschool studievertraging op en is dit niet meer dan zes maanden? Dan brengen wij geen extra kosten in rekening. 

   Wil je meer weten over het STAP-budget? Kijk dan bij STAP-budget.
   Wil je weten van welke overige regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Subsidieregelingen studenten

  • Maatwerk en incompany

   Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool, OPPstap en Latona bieden deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Vragen?

   Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

   Jochem van Schalkwijk
   Jochem van Schalkwijk
   info@breederode.nl
   010 3042340
 • Beste aanbod van Nederland: € 8.250,-
 • Onderwijs door manueel therapeuten
 • Te volgen in Rotterdam.
Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.

Cookies op deze website

Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
Meer informatie

Cookies zelf instellen

Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.