← Terug
 • Domein: Fysiotherapie en Arbo
 • Locatie: Rotterdam

  Master MSc-titel voor Manueel Therapeuten met inleiding Extended ScopeDeeltijd

  De MSc-titel voor Manueel Therapeuten is een unieke masteropleiding met een aantal innovatieve kenmerken die aansluiten bij de veranderende zorg.

  • Beste aanbod van Nederland: € 8.250,-
  • Onderwijs van manueel therapeuten, waaronder Jan Hermans
  • Te volgen in Rotterdam.
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

  Rustig nalezen? 

  Download hier de Domeinfolder Fysiotherapie met daarin alle informatie over onze fysiotherapie-scholingen. 

  Download de folder  
  • In het kort
   • Introductie

    Deze unieke en innovatieve opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:

    1. Kleinschalig onderwijs met persoonlijke aandacht
    2. Scherpe prijs, mét kwaliteitsgarantie door accreditatie NVAO 
    3. Inleiding in de Extended Scope-competenties
    4. Onderwijs gebaseerd op het meest actuele Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut (NVMT), competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/ gebieden van het CanMeds-model
    5. Alle docenten zijn minimaal Master Degree of gepromoveerd en specialist in hun vakgebied
    6. Registratie in Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) van het KNGF en in het register van Keurmerk Fysiotherapie (KF)
   • Doel van de opleiding

    De MSc-titel voor Manueel Therapeuten met inleiding Extended Scope beoogt manueel therapeuten op te leiden tot MSc-manueel therapeuten die een sleutelrol gaan spelen in de gezondheidszorg als het gaat om mensen met bewegingsapparaat gerelateerde gezondheidsproblemen. De opleiding is gebaseerd op het meest actuele beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut, opgesteld door de NVMT. Na het behalen van je MSc-diploma kun je je laten (her)registeren in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) van het KNGF.

   • Ontwikkeling van het beroep

    De gezondheidszorg verandert. De manueel therapeut van nu bevindt zich in de spil van deze veranderende (para)medische zorg en zal deze rol in de toekomst nog nadrukkelijker moeten gaan uitvoeren en verantwoordelijkheden hierin uitbreiden. Het leveren van hoogwaardige kwaliteit is cruciaal. Om deze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, wordt verwacht dat de manueel therapeut op master niveau functioneert. De MSc-titel voor Manueel Therapeuten met inleiding Extended Scope van Breederode Hogeschool is speciaal ontwikkeld voor reeds afgestudeerde manueel therapeuten en stelt hen in staat om de noodzakelijke titel Master of Science (MSc.) te behalen.

  • Opleiding
   • Omschrijving van het programma

    De MSc-titel voor Manueel Therapeuten met inleiding Extended Scope is een beroepsgerichte opleiding van 3 jaar met een aantal unieke kenmerken waarin je leert een innovatieve en waardevolle bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg van nu en in de toekomst. De opleiding is gebaseerd op vier leerlijnen met elk hun specifieke inhoudelijke thema’s waarin de beroepsrollen uit het beroepscompetentieprofiel (2014, NVMT) centraal staan. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een onderzoekscompetentie, waardoor je een bijdrage kan leveren aan het verbreden en verdiepen van inzichten binnen de manuele therapie. Naast het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding, zal je vaardigheden aangeleerd krijgen om jezelf te kunnen profileren binnen de (para)medische zorg, leer je samenwerking met verschillende zorgorganisaties en overheids- en maatschappelijke instanties aan te gaan en netwerken te creëren. Ook zie je kansen tot innovatie van zorg, niet alleen individueel naar de patiënt, maar tevens algeheel in de praktijkorganisatie. Hierin leer je beslissingen te nemen op basis van evidence. 

    De leerlijnen zijn als volgt benoemd: 

    • Klinische leerlijn
    • Wetenschappelijke leerlijn
    • Professionele leerlijn
    • Praktijkleerlijn


    Samen geven deze leerlijnen het onderwijs richting en focus en dienen als uitgangspunt voor het leren van de competenties uit het competentieprofiel. De leerlijnen lopen parallel aan elkaar en ondersteunen elkaar bij de competentieontwikkeling van de student. Het curriculum kent een logische en evenwichtige opbouw over de studieperiode.

    • In de klinische leerlijn staat de dagelijkse beroepspraktijk van een masteropgeleide manueel therapeut centraal. Deze praktijk wordt gekarakteriseerd door het contact met mensen met – complexe – gezondheidsproblemen die belemmeringen ervaren bij het bewegend functioneren. Masteropgeleide fysiotherapeuten bieden verantwoorde en effectieve hulp bij deze problemen. De opleiding hanteert in deze leerlijn de Body Of Knowledge (BOK) die is opgesteld door de NVMT. Het medische domein omvat ook een inleiding in de Extended Scope-competenties. Deze richten zich op een verbreding van diagnostische medische kennis en kunde, zoals het interpreteren van radiologische beeldvorming van het musculoskeletale systeem. In deze leerlijn ontwikkelen de studenten ook complexe sensomotorische manueel therapeutische vaardigheden. Manueel therapeuten dienen te beschikken over uitstekende praktische (zowel diagnostische als therapeutische) vaardigheden die complex van aard zijn. Deze vaardigheden worden uitgebreid geoefend.

    • In de praktijkleerlijn ontwikkelen de studenten complexe sensomotorische vaardigheden. Manueel therapeuten dienen te beschikken over uitstekende praktische (zowel diagnostische als therapeutische) vaardigheden die complex van aard zijn. Door reflectie op het handelen worden vaardigheden geëvalueerd. De vaardigheden in deze leerlijn worden benoemd in de ‘Body-Of-Skills’ (BOS), zoals die opgesteld is door de NVMT.

    • In de wetenschappelijke leerlijn ontwikkelen de studenten competenties die hen in staat stellen de bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op waarde te schatten, maar ook op beperkingen voor de praktijk te toetsen. Ze moeten deze bevindingen kunnen integreren met eigen ervaringen en de waarden en wensen van patiënten om aldus te komen tot een optimale evidence based zorg. Daarnaast ontwikkelt de student de juiste wetenschappelijke competenties om te kunnen participeren in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken zijn het kritisch beoordelen van wetenschappelijke bevindingen en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding in het hele curriculum geïntegreerd om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Op deze wijze beschikken masteropgeleide fysiotherapeuten over de essentiële bouwstenen om kritisch op hun praktijk te reflecteren, innovaties te bedenken en implementatietrajecten te kunnen beoordelen.

    • In de professionele  leerlijn worden de studenten gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling. Naast het inhoudelijke onderwijs (professionalisering, adviseurschap, kwaliteitszorg en projectmanagement) gebeurt dit ook tijdens de coaching onder leiding van de docent/coach. Hierdoor leren studenten na te denken over kansen en mogelijkheden om zichzelf als manueel therapeut te profileren en met hun eigen specifieke meerwaarde verbeteringen in de huidige zorg voor mensen met bewegings- gerelateerde gezondheidsproblemen tot stand te brengen. Ook de positie van de manueel therapeut komt uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen, maar ook hoe bouw en onderhoud je je netwerken en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen?
   • Onderwijsvisie, didactisch model en modulair onderwijs

    De vormgeving van het programma draagt bij aan de realisatie van de beoogde leerresultaten. Breederode Hogeschool streeft voor al haar opleidingen naar kleinschalig, laagdrempelig, actueel en kwaliteitsgericht onderwijs. Van de studenten wordt vanaf de eerste bijeenkomst verwacht dat zij een actieve rol nemen in de vormgeving van hun eigen leerproces. Het verwerven van competenties is een ontwikkelingsproces waarbij nieuwe ervaringen bewust worden gerelateerd aan eerder opgedane ervaringen, zodat er bewuste keuzes worden gemaakt voor het verdere verloop van de studie. Op deze manier construeert een student de eigen kennis: bij dit proces wordt actief geleerd, wat mogelijk gemaakt wordt door een krachtige leeromgeving.

    Het didactische model sluit hierop aan doordat de volgende uitgangspunten centraal staan:

    • Binnen de didactiek staat ‘actief zelfstandig leren centraal. Het geven van feedback door stagebegeleiders, docenten en medestudenten speelt hierbij een cruciale rol.
    • Een deeltijdopleiding betekent leren en werken tegelijk. Er wordt geleerd op de hogeschool, op de eigen werkplek én op de stageplek. Door het werken met opdrachten die therapeuten uit hun eigen praktijk meenemen, ontstaat er een authentieke leercontext en een inspirerende leeromgeving.
    • Toenemende zelfstandigheid in het leerproces van de student. Tijdens de groepscoaching wordt de student op diverse aspecten van de studie begeleid in diens ontwikkeling. Reden om in het begin meer sturing te geven is het feit dat de student in aanraking komt met veelal nieuwe kennisgebieden zoals wetenschap en de vaardigheden waarbij intensieve docentbegeleiding in het begin gepast is.


    Het onderwijs wordt aangeboden in modules. Leerstof, opdrachten en toetsing zijn binnen de modules helder beschreven. De praktijkopdrachten vormen een vertaling van het competentieprofiel naar concrete activiteiten, die kenmerkend zijn voor het karakter van het beroep. Door het uitvoeren van deze professionele activiteiten ontwikkelt de student zich tot manueel therapeut op masterniveau. Studenten en docenten werken samen aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt deze learning community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert.

   • Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut en het CanMeds model

    De opleiding is competentiegericht en mede vormgegeven aan de hand van het beroepscompetentieprofiel van de Manueel Therapeut uit 2014. Alle competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/gebieden van het CanMEDS-model.

   • Portfolio en toetsing

    Portfolio van behaalde competenties
    De toetsing van het behalen van competenties wordt gedaan aan de hand van leeractiviteiten. De leeractiviteiten die de studenten uitvoeren, worden verzameld in hun digitale portfolio. Iedere student heeft een eigen coach. Deze coach houdt de studieresultaten in de gaten en monitort de geüploade opdrachten in het portfolio. Deze zijn onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkel- en ActiviteitenPlan (POP/PAP). De voortgang hiervan wordt besproken tijdens de groepscoaching.

    Uitgangspunten bij de coaching:

    • De student heeft een zelfstandige rol in het sturen van zijn leerproces en is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces
    • De student schrijft ieder jaar een (aangevulde) POP
    • De coach beoordeelt uiteindelijk de voortgang en de kwaliteit van het portfolio van de student aan de hand van vastgestelde criteria


    Toetsing

    Er wordt op verschillende wijzen getoetst op kennis en vaardigheden.

    Wanneer ben je geslaagd?
    1. Alle moduletoetsen en module opdrachten zijn met een voldoende afgerond
    2. Alle praktijkopdrachten zijn afgerond
    3. Masterthesis positief afgerond, beschreven en gepresenteerd

   • Beoordeling

    Na afronding van deze opleiding ontvang je een erkend diploma.
    NVAO geaccrediteerd. 
   • Na afronding van de opleiding

    Na afronding van deze opleiding ontvang je het diploma Master Manueel Therapeut - Master of Science (MSc.).
    Hiermee is registratie mogelijk in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland) van het KNGF.

    Na het afronden van je opleiding kun je ervoor kiezen om de 9-daagse Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijnszorg te volgen. Na afronding van deze 9-daagse Mastercourse ontvang je een diploma en kun je lid worden van de Nederlandse Vereniging van Extended Scope Specialisten.

   • Studiebelasting

    • één bijeenkomst per 2-4 weken;
    • zelfstudie (5 uur per week).


    De totale belasting van de opleiding komt hiermee op +/- 10 uur per week. 

    Als afgestudeerd manueel therapeut krijg je voor het volgen van deze opleiding vrijstellingen. De examencommissie bepaalt hoeveel vrijstellingen je toegekend krijgt. De studiebelasting omvat naar verwachting 47 EC. 

   • Internationalisering

    Door kennis te nemen van professionele en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen een internationale context krijgt de student oog voor het niveau van de ontwikkelde kwaliteiten van zichzelf, zijn professie en opleiding. Hierdoor krijgt de student de gelegenheid om de eigen professie te toetsen aan een internationaal kader. 

   • Onze docenten

    Breederode Hogeschool heeft hoog gekwalificeerde docenten welke minimaal een Master Degree hebben en waarvan een groot aantal is gepromoveerd. Vaardigheidsdocenten zijn geselecteerd op hun excellente vaardigheidsniveau en verzorgen en begeleiden het vaardigheidsonderwijs. Iedere docent excelleert in zijn vakgebied, heeft een gedegen klinische ervaring en is werkzaam als manueel therapeut of medisch specialist of hoogleraar. Coaches zijn tevens docenten en zijn werkzaam in de praktijk. De relatie met de dagelijkse beroepspraktijk is de rode draad door het gehele curriculum.

  • Toelating
   • Doelgroep, toelatingseisen en intakegesprek

    De opleiding is bedoeld voor reeds afgestudeerde manueel therapeuten die nog geen Master of Science titel behaald hebben. Het hebben van een MSc-titel is vereist om in aanmerking te komen voor herregistratie in het deelregister Manuele therapie per 2025.  

    Conform landelijke afspraken, worden voor de opleiding de volgende toelatingseisen gesteld:
    - student heeft een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma Fysiotherapie;
    - student heeft een erkend diploma als Manueel Therapeut en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) of het Kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie;
    - student is werkzaam in een fysiotherapiepraktijk, minimaal 8 uur in de week werkzaam als manueel therapeut;
    - student beschikt over beheersing van de Nederlandse en Engelse taal om vakliteratuur te kunnen lezen.

   • Inschrijvingsprocedure

    Hieronder vind je meer informatie over de inschrijvingsprocedure en jaarplanning van de examencommissie. Let op: na aanmelding via de website kun je jouw vrijstellingsverzoek (inclusief benodigde documenten) direct naar de examencommissie sturen (examencommissie@breederode.nl). 

    Inschrijvingsprocedure
    De inschrijvingsprocedure voor deze opleiding is als volgt:

    • Je schrijft je in via www.breederode.nl  
    • Je ontvangt een bevestiging per e-mail en de vraag om een aantal documenten aan te leveren:
     - een pasfoto
     - een kopie van jouw diploma Manuele Therapie
     - een bewijs van inschrijving als manueel therapeut in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) of het Kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie
     - een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat je minimaal 8 uren per week werkzaam bent als manueel therapeut. In het geval van een eigen praktijk volstaat een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel
    • Je stuurt jouw vrijstellingsverzoek inclusief bovenstaande documenten tevens naar examencommissie@breederode.nl. Dit kun je direct doen na inschrijving via de website.
    • Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld tijdens een bijeenkomst van de examencommissie, mits het verzoek compleet en uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan een bijeenkomst (m.u.v. schoolvakanties) ingediend is.
    • Uiterlijk 10 werkdagen nadat de examencommissie bijeengekomen is (m.u.v. schoolvakanties), zul je een reactie per e-mail ontvangen met hierin het vrijstellingsbesluit

    Op basis van de beoordeling van de examencommissie word je inschrijving voor de opleiding definitief gemaakt.


    Jaarplanning Examencommissie 2021 - 2022

    • Vrijdag 9 juli 2021
    • Vrijdag 3 september 2021
    • Vrijdag 24 september 2021
    • Vrijdag 29 oktober 2021
    • Vrijdag 26 november 2021
    • Vrijdag 28 januari 2022
    • Vrijdag 25 maart 2022
    • Vrijdag 29 april 2022
    • Vrijdag 27 mei 2022
    • Vrijdag 24 juni 2022
    • Vrijdag 26 augustus 2022
  • Praktisch
   • Data en omvang

    Rotterdam start woensdag 7 september 2022

    Omvang van 3 jaar (47 EC), PER 2-4 WEKEN les op woensdagmiddag en -avond

   • Tijd

    13.30 – 17.00 uur en 18.00 21.30 uur. 
   • Leslocatie

    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam
   • Kosten

    € 8.250,- (incl. lesgeld, inschrijfgeld, examengelden, reprorechten, koffie/thee) of 2 jaarlijkse termijnen van € 4.125,-

    Twijfel je nog over wanneer je wilt starten met de opleiding? Dan is het goed om te weten dat als je je inschrijft in 2021, je als particulier gebruik kunt maken van belastingvoordelen over de studiekosten die je in 2021 nog betaalt. Dit levert je fiscaal voordeel op! Meer over deze regeling kun je lezen bij Belastingvoordeel particulieren (tot 1 januari 2022)

    LET OP: loop je tijdens het volgen van de MSc-titel voor Manueel Therapeuten met inleiding Extended Scope bij Breederode Hogeschool studievertraging op en is dit niet meer dan zes maanden? Dan brengen wij geen extra kosten in rekening. 

    Wil je weten van welke fiscale regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Fiscale regelingen.
   • Maatwerk en incompany

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Jochem van Schalkwijk
    Jochem van Schalkwijk
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • Beste aanbod van Nederland: € 8.250,-
  • Onderwijs van manueel therapeuten, waaronder Jan Hermans
  • Te volgen in Rotterdam.
  Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.
  Master MSc-titel voor Manueel Therapeuten met inleiding Extended Scope
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.