Praktijkondersteuner Huisartsenzorg / Praktijkverpleegkundige (POH/PVK) - 21 lesdagen
Eenjarige opleiding

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg / Praktijkverpleegkundige (POH/PVK)21 lesdagen

Wil jij als hbo-zorgprofessional in één jaar je POH-diploma halen? Dat kan bij Breederode Hogeschool!

 • Als enige opleiding in Nederland op NLQF-niveau 6!
 • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 95%
 • Te volgen in Tilburg, Apeldoorn, Amstelveen & Rotterdam.
Te behalen accreditatiepunten
Ben je na afronding geregistreerd bij het kwaliteitsregister van V&VN? Dan ontvang je 137 accreditatiepunten. Lees meer
Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

Rustig nalezen?

Download de folder  
 • In het kort

  • Introductie

   Als POH ondersteun je de huisarts bij de zorg aan patiënten met een chronische aandoening. Deze opleiding helpt jou om de huisarts op bekwame wijze te ondersteunen binnen de zorgverlening van de patiënten met chronische aandoeningen. Je organiseert een eigen spreekuur en geeft patiënten voorlichting en educatie. 

   Onze unieke, praktijkgerichte opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:

   1. Om jouw studiesucces te borgen en te verhogen krijgt iedere student een studieloopbaanbegeleider;
   2. Als onderdeel van het competentiegericht leren volg je tijdens de opleiding CASPIR module 1;
   3. Jij mag kosteloos bij ons de geaccrediteerde Basiscursus Insulinetherapie volgen met een erkend certificaat en accreditatiepunten bij V&VN en NVvPO (t.w.v. €695,-);
   4. Jij mag kosteloos bij ons de geaccrediteerde Training Stoppen met Roken volgen met een erkend certificaat en accreditatiepunten bij V&VN, NVvPO & KABIZ (t.w.v. €265,-);
   5. Na afronding van de opleiding krijg je accreditatiepunten bij het kwaliteitsregister van V&VN;
   6. Jij ontvangt een officieel en erkend POH diploma (met waardering op NLQF-niveau 6) waarmee jij je kunt registeren bij het kwaliteitsregister van NVvPO; 
   7. Wij staan voor actueel onderwijs, wij werken daarom volgens het meest actuele POH competentieprofiel en onze docenten zijn specialisten uit het werkveld.
  • Ons onderwijs

   Bij ons volg je zoveel mogelijk onderwijs op locatie met een enkele online bijeenkomst.

  • Na de opleiding

   Na de opleiding voldoe je aan alle rollen van het meest actuele POH competentieprofiel en kun je zelfstandig als vakbekwame zorgprofessional breed worden ingezet in het team binnen de huisartsenpraktijk. Na afronding van de opleiding ontvang je een erkend diploma.

   Met dit diploma kun jij kosteloos deelnemen aan de Basiscursus Insulinetherapie en de Training Stoppen met Roken.
  • Omschrijving van het beroep

   Als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) ben je werkzaam in de eerstelijnszorg en ondersteun je de huisarts bij de medische zaken en zorg aan patiënten met een chronische aandoening zoals Diabetes Mellitus, CVRM en Astma/COPD. Dit doe je volgens gebruikelijke richtlijnen tijdens een eigen georganiseerd spreekuur waarbij je controles en lichamelijk onderzoek uitvoert. Daarnaast is er aandacht voor ouderenzorg. Ook geef je de patiënt voorlichting en educatie, leg je huisbezoeken af en beantwoord je de vragen van de patiënten. Je leert hoe patiënten met (de gevolgen van) hun ziekte kunnen omgaan en bespreekt hoe jij als POH daar ondersteuning in kunt bieden. Jij bent de verbindende schakel tussen verschillende zorgverleners. Maar ook binnen de praktijk speel je een belangrijke rol, je houdt je namelijk ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit in de huisartsenpraktijk. 

   Deze opleiding helpt jou om de huisarts te ondersteunen binnen de zorgverlening aan patiënten met chronische aandoeningen. Hierdoor ontwikkel jij je als vakbekwame zorgprofessional in de huisartsenpraktijk.

 • Opleiding

  • Wat kun je verwachten van deze opleiding?

   De POH opleiding bij Breederode Hogeschool is gebaseerd op het competentieprofiel Praktijkondersteuner Huisartsenzorg 2017 zoals dit is beschreven in het Rapport POH Transitie van april 2017. Het competentieprofiel POH 2017 is hier te downloaden.

   De opleiding telt 21 lesdagen (dit is exclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie). Doorgaans heb je iedere week les. Per week loop je minimaal 8 uur stage in de huisartsenpraktijk (totaal 400 uur). Je hebt een gemiddelde studiebelasting van 12 uur per week (dit is exclusief de bijeenkomsten en stage).

   De opleiding bestaat uit zowel medisch vakinhoudelijke modules (CVRM, DM, Astma/COPD en Ouderenzorg ) als ondersteunende vakinhoudelijke modules (o.a. Communicatie en Samenwerken, Reflectie, Wetenschap en onderzoek, Gezondheidsbevorderaar, Kwaliteitszorg en Organiseren).

  • Modules

   De opleiding tot bestaat uit de volgende modules:

   1. CVRM
   Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede bij mannen. Jaarlijks overlijden er ruim 40.000 mensen in Nederland aan hart- en vaatziekten. De begeleiding van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is bij uitstek een taak die door de praktijkondersteuner uitgevoerd kan worden: het is zorg met veel aandacht voor leefstijl en zelfmanagement. Tijdens deze module leer je alles over de inhoud van de NHG-standaard CVRM en over de ontstaanswijze van hypertensie en hypercholesterolemie. Je leert over de ziekten, de geneesmiddelengroepen, de bijbehorende klachten en over de risicofactoren bij hartinfarct, angina pectoris, hartfalen, herseninfarct, TIA, aneurysma aorta en perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen). Aan het einde van deze module ben je in staat om zelfstandig een CVRM-spreekuur te voeren en herken jij klachten die wijzen op hartfalen. Hierdoor kun je de patiënt op adequate wijze informeren over en begeleiden bij het juiste gebruik van medicatie, de (bij)werkingen en de klachten/symptomen.

   2. Diabetes mellitus type 2
   Diabetes mellitus type 2 is van alle chronische ziekten in Nederland de meest voorkomende aandoening. In 2019 waren er naar schatting 1.137.800 mensen met diabetes bekend bij de huisarts. Dat waren 603.700 mannen en 534.100 vrouwen (70,1 per 1.000 mannen en 61,2 per 1.000 vrouwen). In bijna alle leeftijdsgroepen komt bij mannen vaker diabetes voor dan bij vrouwen. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2019 bekend waren bij de huisarts met diabetes. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2019 contact te hebben gehad met de huisarts voor diabetes (bron: volksgezondheidenzorg.info). Tijdens deze module leer je de patiënt op een juiste wijze te informeren over de aard van de ziekte, de daaruit voortvloeiende noodzaak voor periodiek onderzoek en de mogelijke behandelingen. Op deze manier kun jij de verworven kennis toepassen bij de consultvoering van de kwartaal- en jaarcontroles van de patiënten met diabetes mellitus type 2. Aan het einde van deze module ben je in staat zelfstandig een diabetes mellitus type 2 spreekuur te voeren.

   3. Astma/COPD
   Astma en COPD zijn serieuze problemen, ongeveer één op de dertien Nederlanders heeft luchtwegklachten. Tijdens deze module doe je kennis op over de ontstaanswijze, prevalentie, diagnostiek, longfunctiemeting, therapie en preventie bij Astma/COPD. Je leert hoe je voorlichting geeft over deze aandoening en je leert uitleg te geven over het gebruik van de medicatie. Daarbij leer je de basisbeginselen van spirometrie en begeleid en bevorder jij het zelfmanagement en de gedragsverandering bij onder andere het stoppen met roken en het bewegen. Kortom, aan het einde van deze module kun jij een zelfstandig spreekuur opzetten en voeren voor patiënten met Astma/COPD.

   4. Ouderenzorg
   Het aantal ouderen in Nederland groeit snel. Met de toename van dit aantal ouderen stijgt ook de zorgvraag. Steeds meer huisartsen merken de toegenomen hoeveelheid aan taken en verantwoordelijkheden bij de zorg voor hun oudere patiënt. De POH kan ingezet worden om de huisarts op inhoudelijk en organisatorisch gebied bij te staan en zo het zorgaanbod voor ouderen te verbeteren. Aan het einde van deze module heb je kennis over de geriatrische complexe problematiek en kun je een zorgbehandelplan voor een oudere opstellen. Daarbij houd je rekening met de zorgbehoefte, de beschikbare zorg en ondersteuningsbehoefte van de patiënt en diens mantelzorger.

   5. Communicatie & samenwerken
   Deze module richt zich op het ontwikkelen van de gewenste attitude, de noodzakelijke kennis en de te beheersen gespreksvaardigheden zoals motiverende gespreksvoering. Aan het einde van deze module kun jij tijdens je spreekuren op effectieve wijze communiceren met patiënten, vertrouwen creëren en betrokkenheid tonen. Zo kun jij patiënten ondersteunen bij hun motivatie tot verandering van gedrag en/of gewoonte en bij het volhouden en borgen van deze verandering. De rol van samenwerkingspartner omvat naast het samenwerken met de patiënt ook het participeren in een netwerk van functionele samenwerkingsrelaties, zowel binnen de eigen huisartsenpraktijk(en) als daarbuiten. Het samenwerken met de patiënt hangt nauw samen met de rol POH als communicator. Het gaat in deze gecombineerde module om het optimaal gebruik maken van elkaars expertise en het optimaal afstemmen van de zorg.

   6. Reflectie
   In deze opleiding staat niet alleen vakinhoudelijkheid, maar ook hoe je jezelf gaat professionaliseren naar de rol van een deskundige praktijkondersteuner centraal. Om deze persoonlijke ontwikkeling te kaderen helpt deze module je om je eigen leerproces in kaart te brengen. Je leert competentiegebieden analyseren door persoonlijke leerdoelen te beschrijven en te ontwikkelen, om gericht te werken aan je rol als praktijkondersteuner.

   Naast het portfolio-gedeelte wordt er in deze module ook aandacht besteed aan intervisie. Intervisie is inzicht krijgen in je handelen, je bewust worden van hetgeen je doet. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werk gerelateerde vraagstukken (Bellersen en Kohlmann, 2013). Voor praktijkondersteuners (POH) een middel om probleem- of complexe situaties in de begeleiding van patiënten en samenwerken met andere professionals bespreekbaar te maken, te analyseren en te reflecteren.

   Als afsluiting van jouw leerproces binnen de opleiding POH maak je een CAT (Critically Appraised Topic). Deze gaat over jouw handelen in de relatie zorgverlener en patiënt. Je oefent hiermee om op een onderzoekende wijze naar jouw praktijkuitoefening te kijken.

   7. Gezondheidsbevorderaar
   Als POH ben jij een gezondheidsbevorderaar en denk je in termen van gedrag en gezondheid. Je leert hoe je in de begeleiding van patiënten de gezondheid kan bevorderen door het ondersteunen van zelfmanagement. Je leert hoe je het gedrag van de patiënt ten aanzien van zijn eigen leefstijl kan beïnvloeden. Hoe kun je er als zorgprofessional voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven? En hoe ondersteun je het zelfmanagement van patiënten? Deze twee vragen staan in deze module centraal.

   8. Organiseren
   In deze module staan de basisvaardigheden centraal die jij als POH nodig hebt om je eigen spreekuren te organiseren. Je leert hoe je de individuele zorgvraag van de patiënt kunt vaststellen om zorg op maat te kunnen leveren. Tijdens deze module leer je ook de praktische vaardigheden horend bij het DM-, CVRM- en Astma/COPD-spreekuur zoals een voetonderzoek, bloeddrukmeting, 24-uursmeting, bloedglucosemeting en enkel-arm-index. Aan het einde van deze module ben jij in staat om voor specifieke patiëntengroepen een spreekuur te organiseren, uit te voeren en de kwaliteit hiervan te bewaken.

   9. Kwaliteit in de huisartsenpraktijk
   De functie POH is inmiddels niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk, juridisch gezien is het belangrijk te weten wat nu wel en wat nu niet mag. Wie is verantwoordelijk, wie is aansprakelijk, wat zijn de rechten en de plichten van de POH uit dit gezondheidsrechtelijk kader? Waar begint de eigen verantwoordelijkheid en waar houdt die op? Wat zijn rechten en plichten van patiënten en wat mogen zij wel of niet verwachten? Voor de huisartsenpraktijk geldt ook dat er zichtbaar gewerkt dient te worden aan de verbetering van kwaliteit binnen de praktijk. Tijdens deze module krijg je inzicht in deze rechten, plichten en andere juridische aangelegenheden. Daarnaast leer jij een verbeterplan voor de huisartsenpraktijk te maken waarbij je systematisch en continue de zorg binnen je praktijk verbetert.

  • Studiebelasting

   De opleiding telt 21 lesdagen (dit is exclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie). Doorgaans heb je iedere week les.

   Per week loop je minimaal 8 uur stage in de huisartsenpraktijk (totaal 400 uur). Je hebt een gemiddelde studiebelasting van 12 uur per week (dit is exclusief de bijeenkomsten en stage). 

  • Accreditatie

   Na afronding ontvang je een officeel en erkend POH diploma (met waardering op NLQF-niveau 6) waarmee jij je kunt registeren bij het kwaliteitsregister van de NVvPO. Ben je geregistreerd bij het kwaliteitsregister van V&VN? Dan ontvang je ook 137 accreditatiepunten.  
  • Onze docenten

   Het docententeam bestaat uit o.a. ervaren praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, kaderhuisartsen, specialisten, psychologen en communicatie-experts.

  • Wat is het NLQF?



   Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is onafhankelijk, wordt ondersteund en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de Europese Commissie (dit in tegenstelling tot CPION) en geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van opleidingen. Het NLQF is afgeleid van het EQF, het Europees Kwalificatieraamwerk. Het ministerie van OC&W streeft ernaar om in de toekomst alle relevante opleidingen van een NLQF-kwalificatie te voorzien.

   Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn.

   Het NLQF telt acht niveaus en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

   Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

   • Reguliere opleidingen: zo zijn bijvoorbeeld havo en mbo-v-opleidingen niveau 4, associate degree-opleidingen zijn niveau 5 en zijn alle hbo-opleidingen ingeschaald op 
    niveau 6.
   • Overige opleidingen: NLQF-niveau 5 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een associate degree-opleiding. NLQF-niveau 6 is vergelijkbaar met het hbo-niveau van een bacheloropleiding.

   De opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg eenjarig (21 lesdagen) van Breederode Hogeschool is als enige opleiding in Nederland officieel ingeschaald op niveau 6. NLQF-niveau 6 is vergelijkbaar met het hbo-niveau van een bacheloropleiding.

   Heb je je POH-diploma al behaald, maar wil je een POH-diploma met NLQF-waardering? Kijk dan bij de Bijscholing naar NLQF-niveau 6 voor POH (competentieprofiel 2017) of de Bijscholing naar NLQF-niveau 6 voor POH (competentieprofiel vóór 2017).  

   Meer informatie over NLQF en de betekenis van de kwalificatie kun je vinden op www.nlqf.nl of bekijk de NLQF-animatie op Youtube.
  • Losse modules volgen

   Het volgen van losse modules behoort ook tot de mogelijkheden. Wij bieden de volgende modules aan:

   • Diabetes Mellitus Type 2
   • CVRM
   • Astma/COPD
   • Ouderenzorg
   • Organiseren van je spreekuur

   De kosten voor het volgen van losse modules zijn afhankelijk van het aantal dagdelen, de opdrachten, de toetsing en de benodigde literatuur. Voor het volgen van de losse modules gelden dezelfde toelatingseisen als voor de POH opleiding. Kijk voor de mogelijkheden bij Losse modules - POH.
  • Hoe zit het nu met de POH/PVK/PVH?

   Wanneer je de opleiding tot POH/PVK volgt bij Breederode, word je opgeleid volgens het competentieprofiel POH 2017.

   Aan het einde van de opleiding voldoe jij aan alle competenties van de POH en ontvang jij een officieel en erkend POH-diploma waarmee jij je kan registeren bij het kwaliteitsregister van NVvPO.

   Het diploma bij Breederode heeft twee verschillende diplomaomschrijvingen:

   • Een cursist met een verpleegkundige vooropleiding ontvangt een diploma als “Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)” met de ondertitel “met verpleegkundige achtergrond” 
   • Een cursist met een niet verpleegkundige vooropleiding ontvangt een diploma als “Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)”


   Naast het competentieprofiel POH 2017 is er ook een competentieprofiel PVH 2018. Er zijn veel vragen over de komst van de Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH'er). Wat is het verschil met de praktijkondersteuner (POH'er)? Waarom zijn beide functies nodig? En kun je ook gewoon POH'er blijven? Klik hier en lees de antwoorden.

  • POH en de BIG

   Ben jij een hbo- of mbo-verpleegkundige met een BIG-registratie? Als jij je diploma tot POH hebt gehaald bij Breederode  Hogeschool en als POH werkzaam bent in de huisartsenpraktijk kan je jouw BIG-registratie behouden. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden zoals die in het BIG-register staan vermeld. Bekijk hiervoor op de website van het BIG-register bij Criteria per beroep en Beoordelingskader Verpleegkundigen

  • SectorplanPlus

   SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

   Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

   Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

 • Toelating

  • Doelgroep en vereiste vooropleiding

   Je kunt aan de opleiding deelnemen als je beschikt over:
   • een diploma hbo Verpleegkunde  
   • een A-inservice diploma Verpleegkunde en 1 à 2 jaar werkervaring in de functie van verpleegkundige, mits je een hbo-assessment van Breederode Hogeschool met succes hebt afgesloten
   • een diploma mbo Verpleegkunde en 1 à 2 jaar werkervaring in de functie van verpleegkundige, mits je een hbo-assessment van Breederode Hogeschool met succes hebt afgesloten


   Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
   Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

   Heb je een A-inservice diploma Verpleegkunde, een mbo-diploma niveau 4 Doktersassistente of een mbo-diploma niveau 4 Verpleegkunde en 1 à 2 jaar werkervaring? Dan ben je zonder hbo-assessment toelaatbaar tot het tweejarige traject van 30 lesdagen.  

  • Vereiste stageplek

   Deelnemen aan de opleiding vereist een stageplek voor minimaal 400 uur in een huisartsenpraktijk. Dit komt neer op ongeveer 8 stageuren per week. Deze stageplek wordt door de student zelf georganiseerd middels sollicitatie of stageaanvraag.

   Kun je zelf geen stageplek vinden? Neem dan contact met ons op. Breederode Hogeschool wordt regelmatig benaderd met het aanbod van stageplekken en wie weet kunnen wij je helpen!
  • Vergoeding stagiair en praktijkbegeleider

   Ben je een stagiair in een huisartsenpraktijk of –post? Of begeleid je een stagiair? Dan zijn er verschillende vergoedingen die je kunt aanvragen. Lees meer over alle vergoedingen op de website van www.ssfh.nl.
 • Praktisch

  • Data en omvang

   Tilburg start 4 april 2024 (lesdag op donderdag)
   Rotterdam start 8 april 2024
   (lesdag op maandag)
   Amstelveen start 10 april 2024
   (lesdag op woensdag)
   Apeldoorn start 16 april 2024
   (lesdag op dinsdag)

   Rotterdam start 4 september 2024
   (lesdag op woensdag)
   Tilburg start 6 september 2024
   (lesdag op vrijdag)
   Apeldoorn start 9 september 2024
   (lesdag op maandag)
   Amstelveen start 12 september 2024
   (lesdag op donderdag)

   Omvang van 21 lesdagen in 1 jaar, start twee keer per jaar, voorjaar en najaar. Houd er rekening mee dat je iedere week op de vaste lesdag beschikbaar bent voor onderwijs.

   Het definitieve rooster ontvang je een maand voor de start van je opleiding. In het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties van de regio waar je les hebt. De lessen binnen deze opleiding worden op locatie gegeven. In uitzonderingsgevallen kan er online les gegeven worden.

  • Tijd

   09.15 - 16.45 uur

  • Leslocatie

   Amstelveen:
   Grand Hotel Amstelveen/De Kegel
   Bovenkerkerewg 81
   1187 XC, Amstelveen

   Rotterdam:
   Wijnhaven 36
   3011 WS, Rotterdam

   Apeldoorn:
    
   STOOM
   Vlijtseweg 114
   7317 AG
   , Apeldoorn

   Tilburg: 
   De Hasseltveste (ETZ TweeSteden Ziekenhuis)
   Doctor Deelenlaan 5
   5042 AD Tilburg
  • Kosten

   € 5.795,- Deze prijs blijft in 2024 ongewijzigd!
   (inclusief enkele ondersteunende e-learnings, exclusief overige literatuurkosten, zoals boeken (circa €300,-) en traintool).
   In termijnen betalen is mogelijk. Geef aan dat je hier gebruik van wil maken in het opmerkingenveld.

   Inclusief:
   Basiscursus Insulinetherapie (t.w.v. 725,-) kosteloos
   Training Stoppen met Roken (t.w.v. 275,-) kosteloos

   Heb je je diploma POH bij Breederode Hogeschool behaald en wil je deze nascholingen volgen? Schrijf je dan via bovenstaande links in. 

   Wil je weten van welke regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Subsidieregelingen studenten

  • Maatwerk en incompany

   Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool, OPPstap en Latona bieden deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Vragen?

   Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

   Denise Schakel-Tompson
   Denise Schakel-Tompson
   huisartsenzorg@breederode.nl
   010 3042340
 • Als enige opleiding in Nederland op NLQF-niveau 6!
 • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 95%
 • Te volgen in Tilburg, Apeldoorn, Amstelveen & Rotterdam.
Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.

Cookies op deze website

Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
Meer informatie

Cookies zelf instellen

Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.