← Terug
 • Domein: Praktijkondersteuning incl. POH
 • Locatie: Amstelveen, Rotterdam, Apeldoorn, Tilburg
  23 bijeenkomsten

  Praktijkondersteuner Huisartsenzorg / Praktijkverpleegkundige (POH/PVK)Verkort traject

  Als POH ondersteun je de huisarts bij de zorg aan patiënten met een chronische aandoening. Deze unieke opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten.

  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 95%!
  • Te volgen in Apeldoorn, Rotterdam, Amstelveen & Tilburg.

  Deze opleiding helpt jou om de huisarts op bekwame wijze te ondersteunen binnen de zorgverlening van de patiënten met chronische aandoeningen. Je organiseert een eigen spreekuur en geeft patiënten voorlichting en educatie.

  Onze unieke, praktijkgerichte opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:

  1. Om jouw studiesucces te borgen en te verhogen krijgt iedere cursist een studieloopbaanbegeleider;
  2. Jij mag kosteloos bij ons de geaccrediteerde Basiscursus Insulinetherapie volgen met een erkend certificaat en accreditatiepunten bij V&VN en NVvPO (t.w.v. €695,-);
  3. Jij mag kosteloos bij ons de geaccrediteerde Training Stoppen met Roken volgen met een erkend certificaat en accreditatiepunten bij V&VN, NVvPO & het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (t.w.v. €265,-);
  4. Je ontvangt bij je diploma een certificaat ‘Motiverende gespreksvoering’;
  5. Na het behalen van de opleiding krijg je accreditatiepunten bij het kwaliteitsregister van V&VN. 
  6. Jij ontvangt een officieel en erkend POH diploma waarmee jij je kunt registeren bij het kwaliteitsregister van NVvPO; 
  7. Wij staan voor actueel onderwijs, wij werken daarom volgens het POH competentieprofiel 2017;
  8. Onze docenten zijn specialisten uit het werkveld, van ervaren kaderhuisartsen tot verpleegkundig specialisten en ervaren POH’s. 

  Rustig nalezen? 

  Download hier de Domeinfolder Huisartsenzorg met daarin alle informatie over onze huisartsenzorg-scholingen. 

  Download de folder  
  • In het kort
   • Na de opleiding

    Aan het einde van de opleiding tot POH voldoe je aan alle rollen van het competentieprofiel Praktijkondersteuner 2017 en kun je zelfstandig als vakbekwame zorgprofessional werken binnen de huisartsenpraktijk als POH. Na afloop ontvang je een erkend diploma en beschik je als POH over de juiste kennis en vaardigheden zoals in het competentieprofiel staat beschreven. Zo kun jij als afgestudeerd POH breed worden ingezet in het team van de huisartsenpraktijk. Na het behalen van je diploma is het mogelijk om je kosteloos in te schrijven voor de Basiscursus Insulinetherapie en de training “Stoppen met Roken”.
   • Omschrijving van het beroep

    Als POH ben je werkzaam in de eerstelijnszorg en ondersteun je de huisarts bij de medische zaken en zorg aan patiënten met een chronische aandoening zoals Diabetes Mellitus, CVRM en Astma/COPD. Dit doe je volgens gebruikelijke richtlijnen tijdens een eigen georganiseerd spreekuur waarbij je controles en lichamelijk onderzoek uitvoert. Ook geef je de patiënt voorlichting en educatie, leg je huisbezoeken af en beantwoord je de vragen van de patiënten. Je leert hoe patiënten met (de gevolgen van) hun ziekte kunnen omgaan en bespreekt hoe jij als POH daar ondersteuning in kunt bieden. Jij bent de verbindende schakel tussen verschillende hulpverleners. Maar ook binnen de praktijk speel je een belangrijke rol, je houdt je namelijk ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit in de huisartsenpraktijk. 

    Deze opleiding tot POH bij Breederode Hogeschool helpt jou om de huisarts op bekwame wijze te ondersteunen binnen de zorgverlening van de patiënten met chronische aandoeningen. Hierdoor ontwikkel jij je als vakbekwame zorgprofessional in de huisartsenpraktijk.

  • Opleiding
   • Wat kun je verwachten van deze opleiding?

    De POH opleiding bij Breederode Hogeschool is gebaseerd op het competentieprofiel Praktijkondersteuner Huisartsenzorg 2017 zoals dit is beschreven in het Rapport POH Transitie van april 2017. Het competentieprofiel POH 2017 is hier te downloaden.

    De opleiding telt 23 bijeenkomsten (dit is exclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie). Je hebt gemiddeld eens per 2 weken les. Per week loop je minimaal 8 uur per week stage in de huisartsenpraktijk en heb je gemiddeld een studiebelasting van 8 tot 12 uur per week (dit is exclusief de bijeenkomsten). De opleiding bestaat uit zowel medisch vakinhoudelijke modules (DM, CVRM, Astma/COPD en Ouderenzorg) als ondersteunende vakinhoudelijke modules (o.a. Communicatie, Kwaliteit in de huisartsenpraktijk, Organisatie van je spreekuur en De gezondheidsbevorderaar). In onze gratis studiebrochure lees je uitgebreide informatie over de diverse modules.

   • Modules

    De opleiding tot bestaat uit de volgende modules:

    1. Diabetes mellitus type 2
    Diabetes mellitus type 2 is van alle chronische ziekten in Nederland de meest voorkomende aandoening. Jaarlijks neemt het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 met 71.000 toe. Meer dan 90% van de patiënten met diabetes mellitus type 2 wordt in de huisartsenpraktijk behandeld. Tijdens deze module leer je de patiënt op een juiste wijze te informeren over de aard van de ziekte, de daaruit voortvloeiende noodzaak voor periodiek onderzoek en de mogelijke behandelingen. Op deze manier kun jij de verworven kennis toepassen bij de consultvoering van de kwartaal- en jaarcontroles van de patiënten met diabetes mellitus type 2. Aan het einde van deze module ben je in staat zelfstandig een diabetes mellitus type 2 spreekuur te voeren.

    2. Ouderenzorg
    Het aantal ouderen in Nederland groeit snel. Met de toename van dit aantal ouderen stijgt ook de zorgvraag. Steeds meer huisartsen merken de toegenomen hoeveelheid aan taken en verantwoordelijkheden bij de zorg voor hun oudere patiënt. De POH kan ingezet worden om de huisarts op inhoudelijk en organisatorisch gebied bij te staan en zo het zorgaanbod voor ouderen te verbeteren. Aan het einde van deze module heb je kennis over de geriatrische complexe problematiek en kun je een zorgbehandelplan voor een oudere opstellen. Daarbij houd je rekening met de zorgbehoefte, de beschikbare zorg en ondersteuningsbehoefte van de patiënt en diens mantelzorger.

    3. CVRM
    Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede bij mannen. Jaarlijks overlijden er ruim 40.000 mensen in Nederland aan hart- en vaatziekten. De begeleiding van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is bij uitstek een taak die door de praktijkondersteuner uitgevoerd kan worden: het is grotendeels protocollaire zorg met veel aandacht voor leefstijl en zelfmanagement. Tijdens deze module leer je alles over de inhoud van de NHG-standaard CVRM en over de ontstaanswijze van hypertensie en hypercholesterolemie. Je leert over de ziekten, de geneesmiddelengroepen, de bijbehorende klachten en over de risicofactoren bij hartinfarct, angina pectoris, hartfalen, herseninfarct, TIA, aneurysma aorta en perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen). Aan het einde van deze module ben je in staat om zelfstandig een CVRM-spreekuur te voeren en herken jij klachten die wijzen op hartfalen. Hierdoor kun je de patiënt op adequate wijze informeren over en begeleiden bij het juiste gebruik van medicatie, de (bij)werkingen en de klachten/symptomen.

    4. Astma/COPD
    Astma en COPD zijn serieuze problemen, ongeveer één op detien Nederlanders heeft luchtwegklachten. Tijdens deze module doe je kennis op over de ontstaanswijze, prevalentie, diagnostiek, longfunctiemeting, therapie en preventie bij Astma/COPD. Je leert hoe je voorlichting geeft over deze aandoening en je leert uitleg te geven over het gebruik van de medicatie. Daarbij kan jij spirometrie verrichten en begeleid en bevorder jij de zelfmanagement en gedragsverandering bij onder andere het stoppen met roken en het bewegen. Kortom, aan het einde van deze module kun jij een zelfstandig spreekuur opzetten en voeren voor patiënten met Astma/COPD.

    5. Communicatie
    Deze module richt zich op het ontwikkelen van de gewenste attitude, de noodzakelijke kennis en de te beheersen gespreksvaardigheden zoals motiverende gespreksvoering. Aan het einde van deze module kun jij tijdens je spreekuren op effectieve wijze communiceren met patiënten, vertrouwen creëren en betrokkenheid tonen. Zo kun jij patiënten ondersteunen bij hun motivatie tot verandering van gedrag en/of gewoonte en bij het volhouden en borgen van deze verandering.

    6. Samenwerken
    In deze module gaat het om het optimaal gebruik maken van elkaars expertises en het optimaal afstemmen van de zorg. Van de POH wordt verwacht dat ze proactief de samenwerkingspartners zoals de podoloog en de diëtist buiten de huisartsenpraktijk benadert. Als POH heb je in de huisartsenpraktijk een belangrijke schakelfunctie waarbij samenwerking essentieel is. Daarnaast dien je ook te beschikken over vaardigheden zoals onderhandelen en argumenteren. Kortom, aan het einde van deze module ben jij deze proactieve samenwerker die met zowel interne als externe samenwerkingspartners contacten kan leggen, onderhouden en kan verbeteren.

    7. Case study
    In de case study staat jouw handelen in de relatie hulpverlener en hulpvrager centraal. Als POH heb je met begeleidingssituaties te maken waar je zelfstandig mee aan de gang moet. Je oefent met deze opdracht om op een onderzoekende wijze naar de eigen praktijkuitoefening te leren kijken. Je bestudeert in de case study een verschijnsel, voorval of gebeurtenis uit de eigen stage-/beroepspraktijk waar je vragen over hebt of onzeker over bent (doe ik het wel goed?). Bij een case study kun je laten zien dat je in staat bent kritisch te reflecteren op je eigen handelen en zelf verbeteringen kunt aanbrengen.

    8. Wetenschap
    Nieuwe inzichten binnen de geneeskunde inzake de preventie, diagnose en prognose van ziekten kunnen alleen tot stand komen door degelijk uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Tevens kan de effectiviteit van een behandeling alleen door middel van goed onderzoek worden geëvalueerd. Dit noemt men evidence-based medicine. Evidence-based werken is een stijl van werken waarbij de behandelaar zich bij elke medische beslissing afvraagt óf er bewijsmateriaal is om deze beslissing te ondersteunen. Dit alles vereist een aantal vaardigheden welke jij gaat leren tijdens deze module. Aan het einde van deze module ben jij in staat om richtlijnen te vinden, te lezen en toe te passen. Daarbij kun jij wetenschappelijke literatuur vinden en de gevonden artikelen kritisch beoordelen.

    9. Gezondheidsbevorderaar
    Als POH ben jij een gezondheidsbevorderaar en denk je in termen van gedrag en gezondheid. Je leert hoe je in de begeleiding van patiënten de gezondheid kan bevorderen door het ondersteunen van zelfmanagement. Je leert hoe je het gedrag van de patiënt ten aanzien van zijn eigen leefstijl kan beïnvloeden. Hoe kun je er als zorgprofessional voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven? En hoe ondersteun je het zelfmanagement van patiënten? Deze twee vragen staan in deze module centraal.

    10. Organiseren van je spreekuur
    In deze module staan de basisvaardigheden centraal die jij als POH nodig hebt om je eigen spreekuren te organiseren. Je leert hoe je de individuele zorgvraag van de patiënt kunt vaststellen om zorg op maat te kunnen leveren.Tijdens deze module leer je ook de praktische vaardigheden horend bij het DM, CVRM en Astma/COPD-spreekuur zoals een voetonderzoek, bloeddrukmeting, 24-uursmeting, bloedglucosemeting en enkel-arm-index. Aan het einde van deze module ben jij in staat om voor specifieke patiëntengroepen een spreekuur te organiseren, uit te voeren en de kwaliteit hiervan te bewaken.

    11. Kwaliteit in de huisartsenpraktijk
    De functie POH is inmiddels niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk, juridisch gezien is het belangrijk te weten wat nu wel en wat nu niet mag. Wie is verantwoordelijk, wie is aansprakelijk, wat zijn de rechten en de plichten van de POH uit dit gezondheidsrechtelijk kader? Waar begint de eigen verantwoordelijkheid en waar houdt die op? Wat zijn rechten en plichten van patiënten en wat mogen zij wel of niet verwachten? Voor de huisartsenpraktijk geldt ook dat er zichtbaar gewerkt dient te worden aan de verbetering van kwaliteit binnen de praktijk. Tijdens deze module krijg je inzicht in deze rechten, plichten en andere juridische aangelegenheden. Daarnaast leer jij een verbeterplan voor de huisartsenpraktijk te maken waarbij je systematisch en continue de zorg binnen je praktijk verbetert.
   • Studiebelasting

    Per week minimaal 8 praktijkleeruren in de huisartspraktijk en een gemiddelde studiebelasting van 8 tot 12 uur per week (dit is exclusief de bijeenkomsten)
   • Beoordeling

    Na afronding ontvang je een officeel en erkend POH diploma waarmee jij je kunt registeren bij het kwaliteitsregister van de NVvPO. Ben je geregistreerd bij het kwaliteitsregister van V&VN? Dan ontvang je ook 138 accreditatiepunten.  
   • Onze docenten

    Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld.
   • Losse modules volgen

    Het volgen van losse modules behoort ook tot de mogelijkheden. Wij bieden de volgende modules aan:

    • Diabetes Mellitus Type 2
    • CVRM
    • Astma/COPD
    • Ouderenzorg
    • De gezondheidsbevorderaar
    • Organiseren van je spreekuur
    • Kwaliteit in de huisartsenpraktijk

    De kosten voor het volgen van losse modules is afhankelijk van het aantal dagdelen, de opdrachten, de toetsing en de benodigde literatuur. Voor het volgen van de losse modules gelden dezelfde toelatingseisen als voor de POH opleiding. Neem contact op met de programmaleider om de mogelijkheden te bespreken! 

    In onze gratis studiebrochure lees je meer over de inhoud van de modules.

   • Hoe zit het nu met de POH/PVK/PVH?

    Wanneer je de opleiding tot POH/PVK volgt bij Breederode, word je opgeleid volgens het competentieprofiel POH 2017.

    Aan het einde van de opleiding voldoe jij aan alle competenties van de POH en ontvang jij een officieel en erkend POH-diploma waarmee jij je kan registeren bij het kwaliteitsregister van NVvPO.

    Het diploma bij Breederode heeft twee verschillende diplomaomschrijvingen:

    • Een cursist met een verpleegkundige vooropleiding ontvangt een diploma als “Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)” met de ondertitel “met verpleegkundige achtergrond” 
    • Een cursist met een niet verpleegkundige vooropleiding ontvangt een diploma als “Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)”


    Naast het competentieprofiel POH 2017 is er ook een competentieprofiel PVH 2018. Er zijn veel vragen over de komst van de Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH'er). Wat is het verschil met de praktijkondersteuner (POH'er)? Waarom zijn beide functies nodig? En kun je ook gewoon POH'er blijven? Klik hier en lees de antwoorden.

   • POH en de BIG

    Ben jij een hbo- of mbo-verpleegkundige met een BIG-registratie? Als jij je diploma tot POH hebt gehaald bij Breederode  Hogeschool en als POH werkzaam bent in de huisartsenpraktijk kan je jouw BIG registratie behouden. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden zoals die in het BIG register staan vermeld. Bekijk hiervoor op de website van het BIG-register bij Criteria per beroep en Beoordelingskader Verpleegkundigen

   • SectorplanPlus

    SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

    Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

    Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

   • Incompanytraject

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Toelating
   • Doelgroep en vereiste vooropleiding

    Je kunt aan de opleiding deelnemen als je beschikt over:
    • een diploma hbo Verpleegkunde  
    • een A-in service diploma Verpleegkunde en 1 à 2 jaar werkervaring in de functie van verpleegkundige, mits je een hbo-assessment van Breederode Hogeschool met succes hebt afgesloten
    • een diploma mbo Verpleegkunde en 1 à 2 jaar werkervaring in de functie van verpleegkundige, mits je een hbo-assessment van Breederode Hogeschool met succes hebt afgesloten


    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
    Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

    Heb je een A-in service diploma Verpleegkunde, een mbo-diploma niveau 4 Doktersassistente of een mbo-diploma niveau 4 Verpleegkunde en 1 à 2 jaar werkervaring? Dan ben je zonder hbo-assessment toelaatbaar voor het reguliere traject van 30 bijeenkomsten.  

   • Vereiste stageplek

    Deelnemen aan de opleiding vereist een stageplek van minimaal 450 uur. Dit komt neer op ongeveer 8 praktijkleeruren per week in een huisartspraktijk. Deze stageplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage aanvraag. Kun je zelf geen stageplek vinden? Neem dan contact met ons op. Breederode Hogeschool wordt regelmatig benaderd met het aanbod van stageplekken en wie weet kunnen wij je helpen!
   • Vergoeding stagiair en praktijkbegeleider

    Ben je een stagiair in een huisartsenpraktijk of –post? Of begeleid je een stagiair? Dan zijn er verschillende vergoedingen die je kunt aanvragen. Lees meer over alle vergoedingen op de website van www.ssfh.nl.
  • Praktisch
   • Data en omvang

    Amstelveen start 7 april 2021 (Les op woensdag)

    Rotterdam start 29 maart 2021 (Les op maandag)

    Apeldoorn start 6 oktober 2020 (Les op dinsdag) 
    Apeldoorn start 18 maart 2021 (Les op donderdag)


    Tilburg start 15 oktober 2020 (Les op donderdag)
    Tilburg start 12 april 2021 (Les op maandag)


    Omvang van 23 bijeenkomsten in 1 jaar, start voorjaar en najaar
   • Tijd

    Gemiddeld eens per 2 weken les op vaste dag 

    Rotterdam: 09.15 uur - 16.45 uur
    Amstelveen: 13.30 uur - 21.00 uur
    Apeldoorn: 09.15 uur - 16.45 uur
    Tilburg: 13.30 uur - 21.00 uur
   • Investering

    € 5250,- (excl. literatuurkosten)
    of 10 maandelijkse termijnen van € 525,-

    Inclusief:
    Basiscursus Insulinetherapie (t.w.v. 695,-) kosteloos
    Training “Stoppen met roken” (t.w.v. 225,-) kosteloos
   • Betaling en fiscus

    Particulier
    Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

    Zakelijk
    Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. 
   • Leslocatie

    Amstelveen:
    Wijkcentrum De Bolder
    Groenhof 140
    1186 EX, Amstelveen

    Rotterdam:
    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam

    Apeldoorn:
     
    STOOM
    Vlijtseweg 114
    7317 AG
    , Apeldoorn

    Tilburg: 
    Wijkcentrum Nieuwe Stede
    Capucijnenstraat 156
    5025 LK, Tilburg
   • Rooster Apeldoorn - start 6 oktober 2020

    1. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in de regio Midden-Nederland.
    2. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
    3. Het aantal bijeenkomsten is 23, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.

    DATUM TIJD
    6-okt-20 13.30-21.00 uur introductie
    HERFSTVAKANTIE  
    27-okt-20 13.30-21.00 uur
    10-nov-20 13.30-21.00 uur
    24-nov-20 13.30-21.00 uur
    8-dec-20 13.30-21.00 uur
    KERSTVAKANTIE  
    5-jan-21 13.30-21.00 uur
    19-jan-21 13.30-21.00 uur
    2-febr-21 13.30-21.00 uur reserve
    16-febr-21 13.30-21.00 uur
    VOORJAARSVAKANTIE  
    2-mrt-21 13.30-21.00 uur
    16-mrt-21 13.30-21.00 uur reserve
    30-mrt-21 13.30-21.00 uur
    13-apr-21 13.30-21.00 uur
    20-apr-21 13.30-21.00 uur
    MEIVAKANTIE  
    11-mei-21 13.30-21.00 uur
    1-jun-21 13.30-21.00 uur
    8-jun-21 13.30-21.00 uur reserve
    15-jun-21 13.30-21.00 uur
    29-jun-21 13.30-21.00 uur
    13-jul-21 13.30-21.00 uur
    ZOMERVAKANTIE  
    31-aug-21 13.30-21.00 uur
    14-sept-21 13.30-21.00 uur
    21-sept-21 13.30-21.00 uur reserve
    28-sept-21 13.30-21.00 uur
    12-okt-21 13.30-21.00 uur
    HERFSTVAKANTIE  
    26-okt-21 13.30-21.00 uur
    9-nov-21 13.30-21.00 uur
    23-nov-21 13.30-21.00 uur
    30-nov-21 13.30-21.00 uur reserve
    7-dec-21 13.30-21.00 uur
    21-dec-21 13.30-21.00 uur
    KERSTVAKANTIE  
    11-jan-22 13.30-21.00 uur reserve
    1-febr-22 13.30-21.00 uur eind-presentaties
   • Rooster Apeldoorn - start 18 maart 2021

    1. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in de regio Midden-Nederland.
    2. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
    3. Het aantal bijeenkomsten is 23, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.

    Rooster volgt.
   • Rooster Amstelveen - start 7 april 2021

    1. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in de regio Noord-Nederland.
    2. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
    3. Het aantal bijeenkomsten is 23, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.  

    Rooster volgt.
   • Rooster Rotterdam - start 29 maart 2021

    1. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in de regio Midden-Nederland.
    2. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
    3. Het aantal bijeenkomsten is 23, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.  

    Rooster volgt.
   • Rooster Tilburg - start 15 oktober 2020

    1. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in de regio Zuid-Nederland.
    2. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
    3. Het aantal bijeenkomsten is 23, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.

    DATUM TIJD
    15-okt-20 13.30-21.00 uur introductie
    HERFSTVAKANTIE  
    5-nov-20 13.30-21.00 uur
    19-nov-20 13.30-21.00 uur
    3-dec-20 13.30-21.00 uur
    17-dec-20 13.30-21.00 uur
    KERSTVAKANTIE  
    7-jan-21 13.30-21.00 uur
    21-jan-21 13.30-21.00 uur
    4-febr-21 13.30-21.00 uur reserve
    VOORJAARSVAKANTIE  
    25-febr-21 13.30-21.00 uur
    11-mrt-21 13.30-21.00 uur
    25-mrt-21 13.30-21.00 uur reserve
    8-apr-21 13.30-21.00 uur
    22-apr-21 13.30-21.00 uur
    MEIVAKANTIE  
    27-mei-21 13.30-21.00 uur
    10-jun-21 13.30-21.00 uur
    24-jun-21 13.30-21.00 uur
    1-jul-21 13.30-21.00 uur reserve
    15-jul-21 13.30-21.00 uur
    22-jul-21 13.30-21.00 uur
    ZOMERVAKANTIE
    9-sept-21 13.30-21.00 uur
    23-sept-21 13.30-21.00 uur
    7-okt-21 13.30-21.00 uur
    14-okt-21 13.30-21.00 uur reserve
    21-okt-21 13.30-21.00 uur
    HERFSTVAKANTIE  
    4-nov-21 13.30-21.00 uur
    18-nov-21 13.30-21.00 uur
    2-dec-21 13.30-21.00 uur
    16-dec-21 13.30-21.00 uur
    KERSTVAKANTIE  
    13-jan-22 13.30-21.00 uur reserve
    27-jan-22 13.30-21.00 uur reserve
    10-febr-22 13.30-21.00 uur
    24-febr-22 13.30-21.00 uur reserve
    VOORJAARSVAKANTIE  
    17-mrt-22 13.30-21.00 uur eind-presentaties
   • Rooster Tilburg - start 12 april 2021

    1. Tijdens het vaststellen van het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties in de regio Midden-Nederland.
    2. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
    3. Het aantal bijeenkomsten is 23, maar in onderstaand rooster staan meer dagen ingepland. Dit is namelijk inclusief toetsing, diplomering, reservedagen en introductie.

    Rooster volgt.
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider.

    Marina Vinken
    Marina Vinken
    voorlichting@breederode.nl
    010 3042340
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 95%!
  • Te volgen in Apeldoorn, Rotterdam, Amstelveen & Tilburg.

  Schrijf je vandaag nog in voor deze scholing!

  Inschrijven
  Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
  Melding sluiten