Deeltijd Bachelor Verpleegkunde (HBO-V)

Na afronding van deze deeltijd HBO-V opleiding met drie uitstroomprofielen, ben je uitstekend in staat om te werken in het ziekenhuis, de wijkzorg, de psychiatrie en de ouderenzorg.

 • Te volgen in: Rotterdam.

De gezondheidszorg is onderhevig aan grote veranderingen. De zorgvrager wordt ouder en vaak is er sprake van multimorbiditeit. Ook speelt de zorg zich steeds vaker af in en rond de thuissituatie van de zorgvrager. Intramurale zorg wordt steeds korter en in een lagere frequentie ingezet. In de gezondheidszorg is een verschuiving ontstaan van het  behandelen van de zorgvrager naar preventie; door risico-inschatting en -inventarisatie en het hierop interveniëren. Technologische ontwikkelingen en E-health gaan een steeds grotere rol spelen in de zorg. 

Al deze ontwikkelingen vragen om een hoog opgeleide hbo verpleegkundige. Een verpleegkundige die de vaardigheden van het klinisch redeneren beheerst, op juiste wijze  verpleegtechnische handelingen uitvoert, afstemt met andere disciplines en handelt op basis van actuele (wetenschappelijke) kennis. Je bent de spil in de zorg voor patiënten, verleent  vaak (hoog) complexe zorg en overlegt met artsen over de noodzakelijke zorg. Je geeft informatie over het ziektebeeld en overlegt met de patiënt en zijn of haar familie welke zorg nodig is. Kortom je voert de regie over het hele zorgproces. 

In deze deeltijd HBO-V opleiding bieden wij drie uitstroomprofielen. Na afronding van de opleiding ben je uitstekend in staat om als generalist in te spelen op (hoog) complexe zorgvragen. Je kunt gaan werken in verschillende zorgsettings zoals het ziekenhuis, de wijkzorg, de psychiatrie en de ouderenzorg. In de opleiding is ook aandacht voor omgaan met patiënten en hun familieleden uit niet-westerse culturen. Zo word je van grote meerwaarde voor zowel de zorgvrager als voor de organisatie waar je werkzaam bent.

  Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd.
 • Opleiding
  • Inhoud en programma

   De HBO-Verpleegkunde opleiding van Breederode Hogeschool bestaat uit 32 modules, waarvan er voor 20 modules een vrijstelling kan worden aangevraagd. 

   Modules HBO-verpleegkunde

   ECTS

   Vrijstelling mogelijk?

   01. Verpleegkundige vaardigheden: jaar 1

   10

   JA

   02. Basiskennis: anatomie/fysiologie

   10

   JA

   03. Basiskennis: Pathologie van acute ziekten

   6

   JA

   04. Basiskennis: Pathologie van chronische ziekten

   6

   JA

   05. Basiskennis: Psychiatrische ziektebeelden

   6

   JA

   06. Inleiding in communicatie

   4

   JA

   07. Verpleegkunde

   6

   JA

   08. Stage gericht op basisvaardigheden

   4

   JA

   09. Klinisch redeneren: verpleegkundig proces

   4

   JA

   10. Professioneel gedrag en leiderschap

   4

   JA

   11. Verpleegkundige vaardigheden: jaar 2

   10

   JA

   12. Basisvaardigheden: Farmacologie

   6

   JA

   13. Communicatie en culturele aspecten

   4

   JA

   14. Zelfmanagement en besluitvorming

   4

   JA

   15. Inleiding onderzoek en onderzoeksvaardigheden

   4

   JA

   16. Klinisch redeneren: multimorbiditeit

   10

   JA

   17. Stage jaar 2

   10

   NEE

   18.  Professioneel gedrag en leiderschap

   4

   NEE

   19. Onderzoek in de gezondheidszorgCAT

   4

   JA

   20.  Maatschappelijk handelen

   4

   JA

   21. Leiderschap en ondernemerschap

   4

   NEE

   22. Kwaliteit van zorg en zorg voor veiligheid

   8

   JA

   23. Stage richting uitstroomprofiel

   8

   NEE

   24. Onderzoek in de gezondheidszorg: Literatuur

   6

   NEE

   25. Professioneel gedrag en leiderschap

   4

   NEE

   26. Lerend werken

   30

   NEE

   27. Organisatie van zorg

   6

   NEE

   28. Ethiek en morele sensitiviteit

   4

   JA

   29.1. Onderzoek in de gezondheidszorg: Onderzoeksvoorstel

   6

   NEE

   29.2. Onderzoek in de gezondheidszorg: Implementatie

   6

   NEE

   30.1. Onderzoek in de gezondheidszorg: Scriptie

   10

   NEE

   30.2. Onderzoek in de gezondheidszorg: Evaluatiestudie

   10

   NEE

   31. Professioneel gedrag en leiderschap

   4

   NEE

   32. Lerend werken

   30

   NEE

  • Uitstroomprofielen en Bachelor of Nursing 2020

   De opleiding is competentiegericht en in nauwe samenwerking met het werkveld, zoals Laurens, Zorgwaard, Ikazia, Maasstad Ziekenhuis, Antes en Vlietland Ziekenhuis ontwikkeld. De opleiding  voldoet aan de eisen van het opleidingsprofiel van de Bachelor of Nursing 2020.  Door gebruik te maken van actuele praktijkgerichte casuïstieken en opdrachten sluit de studie naadloos aan op de praktijk. De docenten die  het onderwijs  verzorgen hebben allen ruime ervaring in de (verpleegkundige) praktijk. Het leren “binnenschools” staat voor ons gelijk aan het leren in de praktijk, daaom krijgen de praktijkbegeleiders en stagebegelieders van ons een Teach the Teacher opleiding.

   De opleiding kent 3 uitstroomprofielen:

   • Kort Verblijf:

        Ziekenhuis
       Revalidatie (afdeling)
       Opname afdeling psychiatrie

   • Wonen met Zorg:

        Focuswoningen
       Verpleeghuizen
       Verblijfsafdeling psychiatrie

   • Thuiszorg: 

        Zorg thuis
        Ambulante psychiatrie
        Casemanagement

  • CanMeds en competenties HBO-V

   De opleiding gaat uit van de CanMeds beroepsrollen en competenties voor hbo-verpleegkundigen. De zeven verschillende beroepsrollen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, de kern van de hbo verpleegkundige is de rol van zorgverlener (figuur 1). De andere zes beroepsrollen zijn ondersteunend aan de uitvoering van de rol van zorgverlener. 

   Figuur 1. CanMEDS rollen

  • Studiebelasting

   De lesdagen zijn gemiddeld 1 dag per 2 weken. 
   Per week ben je gemiddeld 15-20 uur bezig met de studie. Dit is inclusief lesuren, stage en zelfstudie.

  • Beoordeling

   Na afronding van deze hbo-bacheloropleiding Verpleegkunde ontvang je een diploma.
  • Onze docenten

   Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld.

  • SectorplanPlus

   SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

   Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

   Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

  • Incompanytraject

   Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Toelating
  • Vereiste vooropleiding/werkplek en vrijstellingen

   De opleiding richt zich op mbo-verpleegkundigen of verpleegkundigen met een A/B/Z-diploma die door willen stromen naar hbo-niveau. Aanmelden kan per (kleine) groep vanuit je eigen organisatie. Ook verzorgen wij incompanytrajecten.

   Je bent verpleegkundige en ingeschreven in het BIG-register. Je hebt het diploma van MBO Verpleegkunde of het diploma van een A-, B- of Z-verpleegkundige en eventueel aanvullende CZO opleidingen. 

   Voor jou duurt de opleiding tussen de 2 en 3 jaar. De exacte duur is afhankelijk van je verkregen vrijstellingen, doe hiervoor de Quickscan/ vragenlijst hieronder ; de eerste periode vormt dan de basis van de opleiding. De laatse 2 jaar van je opleiding is het een vereiste dat je als verpleegkundige in dienst bent van een instelling. Het is van belang dat de instelling toestemming geeft voor het volgen van de opleiding omdat opdrachten deels in de praktijken dienen te worden uitgevoerd.

   Om je exacte programma/studieduur te bepalen vindt voor aanvang van je studie een intakegesprek plaats.

   Met onderstaande Quickscan/ vragenlijst kun je een inschatting maken of je in aanmerking komt voor vrijstelling van een of meerdere modules.

   Beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

   1. Heb je een diploma Inservice Verpleegkunde (A, B, Z) behaald?
   2. Heb je een mbo-diploma niveau 4 Verpleegkunde behaald?
   3. Ben je momenteel werkzaam als verpleegkundige niveau 4?
   4. Ben je momenteel ingeschreven in het BIG-register als verpleegkundige?
   5. Heb je een HBO-opleiding Verpleegkunde (deels) gevolgd, maar heb je geen diploma behaald?
   6. Heb je een hbo-diploma behaald voor een opleiding binnen een vakgebied in de gezondheidszorg?
   7. Heb je een buitenlands diploma voor Verpleegkunde behaald én is dit diploma vertaald door het NUFFIC?
   8. Heb je een geaccrediteerde vervolgopleiding/ cursus gevolgd voor klinisch redeneren en/of indiceren of CZO opleiding?
   9. Ben je in de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij kwaliteits- of verbeterprojecten?
   10. Heb je je de afgelopen 3 jaar praktijkgericht onderzoek verricht of een literatuurstudie geschreven?


   Zodra je één of meer van de voorgaande vragen met “JA” hebt beantwoord, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van een of meerdere modules.

   Vraag het document Verzoek voor vrijstelling HBO Verpleegkunde Breederode Hogeschool vrijblijvend bij ons aan.

   Op basis van de uitkomst van de Quickscan zijn geen rechten te ontlenen.

  • Aanmelding en intake

   Na aanmelding ontvang je een bevestiging van ontvangst van aanmelding en word je verzocht om kopieën van relevante diploma’s of getuigschriften aan te leveren voor toelating tot de opleiding.

   Daarna krijg je een individueel intakegesprek. Tijdens dit gesprek, wordt niet alleen gecontroleerd of je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding, maar staat kennis maken met elkaar en het bespreken van de motivatie ook op het programma. Op basis van het vrijstellingenbeleid wordt het exacte studieprogramma bepaald en een prognose van de studieduur en kosten gemaakt. Pas indien dit voor jou akkoord is, vindt de definitieve inschrijving plaats.

  • Doelgroep

   De opleiding richt zich op mbo-verpleegkundigen of verpleegkundigen met een A/B/Z-diploma die door willen stromen naar hbo-niveau. Aanmelden kan per (kleine) groep vanuit je eigen organisatie. 

 • Praktisch
  • Data en omvang

   Incompany mogelijk, met flexibele startdatum

   Omvang vanaf 122 ECTS/ 2 jaar 
  • Tijd

   Lesdagen om de week van 9.00 tot 17.00 uur
  • Leslocatie

   Wijnhaven 42
   3011 WS Rotterdam
  • Investering

   € 14.750,- voor personen die instromen met een mbo-v-diploma op basis van gemiddeld 22 modules en 2,5 jaar. Literatuurkosten: +/- € 960,-.

   Op basis van het intakegesprek en vrijstellingenbeleid wordt het exacte studieprogramma bepaald en een prognose van de studieduur en -kosten gemaakt. 

    

  • Foreign students in the Netherlands

   Funding your study

   At some point, most students in the Netherlands encounter the Dienst Uitvoering Onderwijs, commonly known as DUO. This organisation is mostly known for providing students with student finance and the student travel product. Depending on residency status, course registration and age, international students can also get funding from DUO. You can find all information about the requirements and the amounts on DUO’s website for international students.

  • Levenlanglerenkrediet

   Voor het bekostigen van een opleiding kan iedereen tot 55 jaar gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website van DUO bij Levenlanglerenkrediet.
  • Betaling en fiscus

   Particulier
   Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

   Zakelijk
   Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. 

    

  • Vragen?

   Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

   Irma van der Velden
   Irma van der Velden
   voorlichting@breederode.nl
   010 3042340
 • Te volgen in: Rotterdam.

Schrijf je vandaag nog in voor deze opleiding!

Inschrijven
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten