Master Manuele Therapie - Deeltijd

Master Manuele TherapieDeeltijd

De Master Manuele Therapie is een unieke, 3-jarige beroepsgerichte masteropleiding (90 EC) binnen het domein fysiotherapie. Ontwikkel je verder tot specialistisch fysiotherapeut!

 • Onderwijs door manueel therapeuten, waaronder Jan Hermans en Marloes de Graaf
 • Te volgen in Rotterdam.
Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

Rustig nalezen?

Download de folder  
 • In het kort

  • Introductie

   Ben je op dit moment al werkzaam als manueel therapeut, maar ben je nog niet in het bezit van een mastertitel? Bekijk dan de de folder voor het EVC-traject MSc. Manuele Therapie

   De Master Manuele Therapie van Breederode Hogeschool stelt fysiotherapeuten in staat om hun (bachelor)competenties zowel te verdiepen als te verbreden op masterniveau. Je wordt opgeleid tot een toekomstbestendige zorgprofessional binnen de beweegzorg. Je bent expert in het analyseren en samen oplossen, van (complexe) gezondheidsproblemen van mensen waar het bewegend functioneren centraal staat. Na afronding van de opleiding kun je je inschrijven in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het KRF NL (Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland) van het KNGF of in het register Keurmerk Fysiotherapie (KF). 

  • Waarom kiezen voor deze opleiding?

   • Kleinschalig onderwijs met persoonlijke aandacht
   • Case based learning, neem jouw praktijk mee naar de opleiding
   • “Context Matters”, EBP in de context van de individuele cliënt
   • Onderwijs door experts uit het vakgebied manuele therapie
  • Alumnus aan het woord

   Tim Luijsterburg volgde de Master Manuele Therapie bij Breederode Hogeschool.

   “Ik heb gekozen voor de Master Manuele Therapie bij Breederode Hogeschool omdat het een mooie combinatie is. Door veranderingen in de zorg is de vraag naar specialisten groter. Hiervoor heb ik Fysiotherapie en Echografie gestudeerd.

   Naast het volgen van de Master ben ik 36 uur per week werkzaam als fysiotherapeut en echografist. Het is prettig dat ik in de praktijk kan oefenen wat ik leer op school. De opleiding is prima te combineren met mijn privéleven. Je moet veel tijd steken in de opleiding maar met voldoende discipline en goed tijdsmanagement is het goed te doen.

   De intimiteit, de één op één aandacht vind ik erg prettig aan Breederode Hogeschool. Het is persoonlijk en kleinschalig, je bent hier geen nummer. Iedereen kent elkaar. De sfeer tijdens de lessen is goed, we hebben een gezellige groep en leuke docenten. Er is altijd tijd voor een grapje! De samenwerking met de andere studenten is ook erg goed. We hebben een groepsapp, dus er is veel contact. Ook met de docenten is er goede interactie. Ik vind dat er geen hiërarchie heerst, wat ik persoonlijk fijn vind. En de docenten zijn heel kundig! De inhoud van de lessen is actueel met betrekking tot de laatste behandelmogelijkheden. Kortom, ik kom altijd met plezier naar school, hierdoor pak ik alles sneller en beter op.

   Door het behalen van de Master Manuele Therapie ben ik een expert geworden op het gebied van complexe problematiek. De opleiding zorgt voor een aanvulling van tools in mijn gereedschapskist als fysiotherapeut, waardoor de zorg ten aanzien van patiënten verbetert."

 • Opleiding

  • Doel van de opleiding

   De opleiding heeft als doel om na 3 jaar vakbekwame, toekomstbehendige Master Manueel Therapeuten af te leveren, experts binnen de beweegzorg; manueel therapeuten die in staat zijn effectieve en efficiënte hulp te bieden aan mensen met complexe gezondheids- en of pijnproblemen met bewegen. Ze zijn normatieve, reflectieve professionals die zichzelf en collega’s kritisch bekijken en motiveren om de beste en juiste zorg te leveren aan mensen met problemen met het bewegend functioneren.

  • Programma: leerlijnen en thematiek per studiejaar

   De samenhang van het programma is gebaseerd op vier leerlijnen en op inhoudelijke thema’s. Samen geven deze het onderwijs richting en focus. De leerlijnen lopen parallel aan elkaar en ondersteunen elkaar bij de competentieontwikkeling van de student.

   De opleiding heeft een aantal leerlijnen:

   1. Klinische leerlijn                             
   2. Praktijkleerlijn
   3. Wetenschappelijke leerlijn
   4. Professionele leerlijn    

   Daarnaast is er per studiejaar sprake van een overkoepelende thematiek:

   Studiejaar 1

    

   ‘Complexe musculoskeletale gezondheidsproblemen van het onderste kwadrant’

   Studiejaar 2

    

   ‘Meervoudig complexe gezondheidsproblemen van het bovenste kwadrant’

   Studiejaar 3

    

   ‘Niches in de musculoskeletale hulpverlening

   In de klinische leerlijn staat de dagelijkse beroepspraktijk (het klinisch redeneren) van een masteropgeleide manueel therapeut centraal. Deze praktijk wordt gekarakteriseerd door het contact met mensen met – complexe – gezondheidsproblemen die belemmeringen ervaren bij het bewegend functioneren. In deze leerlijn ontwikkel je ook (complexe) sensomotorische manueel therapeutische vaardigheden. Manueel therapeuten dienen te beschikken over uitstekende praktische (zowel diagnostische als therapeutische) vaardigheden. Deze vaardigheden worden uitgebreid geoefend.

   In de praktijkleerlijn staan het zelfsturend leren, peer coaching en stage centraal. Je stelt voor jezelf doelen voor de korte en lange termijn waardoor op die manier zelf de regie over je studieloopbaan kunt houden. Er wordt van jou gedurende de studie een steeds grotere mate van zelfstandigheid verwacht. Aan het einde van de opleiding heb je een portfolio opgebouwd waarmee aangetoond wordt dat aan alle competenties van het beroepsprofiel wordt voldaan.

   Ten behoeve van het ontwikkelen van de praktijkvaardigheden loop je stage. Je organiseert de stage bij een manueel therapeut, bij voorkeur met een mastertitel.

   In de wetenschappelijke leerlijn ontwikkel je competenties die je in staat stellen de bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op waarde te schatten, maar ook op beperkingen voor de praktijk te toetsen. Je leert deze bevindingen te integreren met eigen ervaringen samen met de waarden en wensen van patiënten om aldus te komen tot optimale evidence based zorg. Daarnaast ontwikkelt je de juiste wetenschappelijke competenties om te kunnen participeren in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken zijn het kritisch beoordelen van wetenschappelijke bevindingen en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding in het hele curriculum geïntegreerd om het uiteindelijke masterniveau te behalen.

   In de professionele leerlijn word je gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen professionele ontwikkeling. Naast het inhoudelijke onderwijs (professionalisering, adviseurschap, kwaliteitszorg en projectmanagement) gebeurt dit ook tijdens de coaching onder leiding van de docent/coach. Hierdoor leer je na te denken over kansen en mogelijkheden om jezelf als manueel therapeut te profileren en te positioneren. Vragen die van belang zijn; hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen, maar ook: hoe bouw en onderhoud je je netwerken en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen?

  • Onderwijsvisie, didactisch model en modulair onderwijs

   De vormgeving van het programma draagt bij aan de realisatie van de beoogde leerresultaten. Breederode Hogeschool streeft voor al haar opleidingen naar kleinschalig, laagdrempelig, actueel en kwaliteitsgericht onderwijs.

   De opleiding is competentiegericht en mede vormgegeven aan de hand van het beroepscompetentieprofiel van de Manueel Therapeut uit 2014. Alle competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/gebieden van het CanMEDS-model.

   Binnen het onderwijs staat de beroepspraktijk centraal. Studenten wordt gevraagd “casussen” uit hun eigen praktijk mee te nemen (case based learning) naar de onderwijsbijeenkomsten om zodoende een contextrijke, waardevolle leeromgeving te creëren. Er wordt een actieve participerende rol van de student verwacht tijdens de bijeenkomsten. De inhoud van de leerbijeenkomsten en de gekozen werkvormen ondersteunen de individuele competentie ontwikkeling van de studenten.

   1. Binnen de didactiek staat ‘actief zelfstandig leren’ centraal. Het geven van feedback door stagebegeleiders, docenten en medestudenten speelt hierbij een cruciale rol.
   2. Een deeltijdopleiding betekent leren en werken tegelijk. Er wordt geleerd op de hogeschool, op de eigen werkplek én op de stageplek.
   3. Binnen deze opleiding wordt van de student een toenemende zelfstandigheid in het leerproces verwacht. Tijdens de peer coaching wordt de student op diverse aspecten van de studie begeleid in diens ontwikkeling.
   4. Het onderwijs wordt aangeboden in complementaire leerlijnen.
  • Onze docenten

   Breederode Hogeschool heeft hoog gekwalificeerde docenten welke minimaal op masterniveau zijn opgeleid, en waarvan een groot aantal is gepromoveerd. Iedere docent heeft een gedegen klinische ervaring en is werkzaam als manueel therapeut of binnen de manuele therapie.

  • Toetsing

   Binnen het onderwijsprogramma wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten toetsen om zicht te krijgen op het proces van competentieontwikkeling van de studenten. Enkele voorbeelden van toetsen zijn: kennistoetsen, mondelinge assessments, presentaties en schriftelijke producten. Er wordt ook gebruik gemaakt van ‘assessment as learning, assessments worden ook gezien als belangrijk leermoment.

   Je bent geslaagd voor de opleiding als je alle toetsen en (praktijk)opdrachten met een voldoende hebt afgerond.

  • Studiebelasting

   • gemiddeld één dag contact onderwijs per 2 weken
   • 90 EC in drie jaar
   • 56 uur stage lopen op jaarbasis
   • zelfstudie (+/- 19 uur per week)
  • Na afronding van de opleiding

   Na afronding van deze opleiding ontvang je het diploma Master Manueel Therapeut - Master of  Science (MSc.). 

   Hiermee is registratie mogelijk in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) van het KNGF en het register van Keurmerk Fysiotherapie (KF). 

   De opleiding is NVAO geaccrediteerd. 

   Na het afronden van je opleiding kun je ervoor kiezen om de 9-daagse Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijnszorg te volgen. Na afronding van deze 9-daagse Mastercourse ontvang je een diploma en kun je opgenomen worden in het register van de NVES.

  • Dagje meelopen

   Wil je graag een dagje meelopen om een nog beter beeld te vormen van de opleiding? Vul dan ons contactformulier in.
 • Toelating

  • Wanneer kun je starten met de opleiding?

   Conform landelijke afspraken, worden de volgende eisen aan de toelating gesteld van studenten tot de opleiding:
   1. Je bent in het bezit van een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma Fysiotherapie
   2. Je bent werkzaam in een fysiotherapiepraktijk, minimaal 8 uur in de week
   3. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal om vakliteratuur te kunnen lezen

   Ben je op dit moment al werkzaam als manueel therapeut, maar ben je nog niet in het bezit van een mastertitel? Bekijk dan de de folder voor het EVC-traject MSc. Manuele Therapie

 • Praktisch

  • Data en omvang

   Rotterdam start woensdag 6 september 2023

   Omvang 3 jaar (90 EC), gemiddeld om de week les op woensdagmiddag en -avond
  • Tijd

   12.30 - 20.00 uur
  • Leslocatie

   Wijnhaven 36 
   3011 WS, Rotterdam
  • Kosten

   € 15.950,- (incl. lesgeld, inschrijfgeld, examengelden, reprorechten, koffie/thee) of 5 halfjaarlijkse termijnen van € 3.190,-. 

   Wil je meer weten over het STAP-budget? Kijk dan bij STAP-budget.
   Wil je weten van welke overige regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Subsidieregelingen studenten

  • FAQ

   Met welke vooropleiding(en) ben ik toelaatbaar tot de opleiding? 
   Je kunt deelnemen aan de opleiding als je beschikt over een hbo-diploma Fysiotherapie.

   Aan welke eisen moet mijn stage voldoen (indien van toepassing)? 
   Je dient stage te lopen bij een fysiotherapiepraktijk en begeleid te worden door (een) collega-Master Manueeltherapeut(en).

   Waar moet mijn stagebegeleider/praktijkbegeleider aan voldoen? Mag bijvoorbeeld bij de opleiding Praktijkondersteuner Huisarts de huisarts mij begeleiden? 
   De stagebegeleider dient Mastergeschoold te zijn in het domein Manuele Therapie.

   Wat zijn de taken van de stagebegeleider/praktijkbegeleider? 
   Als student stel je zelf doelen op, je begeleider probeert deze samen met jou te behandelen.

   Krijg ik stagevergoeding? 
   Bij de Master Manuele Therapie hoef je niet voor je stage te betalen, maar je krijgt ook geen vergoeding.

   Hoeveel uur moet ik stage lopen? 
   In totaal loop je in 3 studiejaren 3 stages van ongeveer 140 uur.

   Waar kan ik een stageplaats vinden? 
   Het is het beste om zelf een stageplek te zoeken.

   Is het volgen van losse modules mogelijk? Zo ja, wat zijn de kosten? 
   Bij de Master Manuele Therapie is het niet mogelijk om losse modules te volgen.

   Is tussentijds (of tijdelijk onderbreken) van de opleiding mogelijk? Zo ja, zijn hier kosten aan verbonden? 
   Dit moet altijd in het managementteam besproken worden. Hier zijn kosten aan verbonden.

   Is het verplicht om een laptop/tablet mee te nemen naar elke les? 
   Dat is niet verplicht. Het is wel handig om direct digitaal je aantekeningen te kunnen maken, maar je kunt het onderwijs ook volgen zonder een laptop of tablet mee te nemen. 
  • Maatwerk en incompany

   Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool, OPPstap en Latona bieden deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Vragen?

   Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

   Jochem van Schalkwijk
   Jochem van Schalkwijk
   info@breederode.nl
   010 3042340
 • Onderwijs door manueel therapeuten, waaronder Jan Hermans en Marloes de Graaf
 • Te volgen in Rotterdam.
Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.

Cookies op deze website

Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
Meer informatie

Cookies zelf instellen

Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.