Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

Achtergrond klachtenprocedure

Breederode Hogeschool hecht veel waarde aan een goede klachtenprocedure. Hieronder vindt u beschreven welke procedure Breederode Hogeschool hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Klachtenprocedure Breederode Hogeschool

Stap 1

Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of onvoldoende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft (docent, medewerker) of aan het secretariaat. Probeer in goed overleg tot een oplossing te komen.

Stap 2

Als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u mondeling of via e-mail een klacht indienen bij de manager opleidingen of accountmanager. Er wordt binnen vijf werkdagen persoonlijk contact met u opgenomen.

Stap 3

Als bovengenoemde stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij de klachtencoördinator.

Vermeld in alle gevallen bij het indienen van een schriftelijke klacht:

1. Uw naam en adres

2. Uw telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent en uw
e-mailadres

3. De opleiding, cursus of workshop die u volgt (of hebt gevolgd)

4. Een duidelijke omschrijving van de klacht en eventuele bewijsstukken

Een klacht moet binnen drie jaar na beëindiging van de opleiding, cursus of workshop zijn ingediend.

U kunt uw klacht sturen naar het volgende adres:
Stichting Breederode Hogeschool t.a.v. Klachtencoördinator
Wijnhaven 42
3011 WS Rotterdam
Binnen vijf werkdagen ontvangt u schriftelijk een bevestiging van ontvangst.

Er wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, persoonlijk contact met u opgenomen. De klacht wordt inhoudelijk door de directie van Breederode Hogeschool afgehandeld. De behandeling van de klachtenprocedure neemt maximaal 4 weken in beslag.

Indien de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald, bijvoorbeeld omdat er nader onderzoek is vereist, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd door de klachtencoördinator. In deze brief staat om welke reden(en) de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald. Tevens wordt er aangegeven op welke termijn uw klacht wel kan worden afgehandeld.

Stap 4

Indien u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door de directeur van Breederode Hogeschool kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie, namelijk:

 

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (onderdeel van De Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken).

De uitspraken van deze geschillencommissie zijn bindend.

Breederode Hogeschool zal conform de uitspraak van de geschillencommissie handelen.

 

U kunt in dat geval contact opnemen met:

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

T: 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
F: 070-3658814

U kunt uw klacht ook indienen via de website van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen: www.degeschillencommissie.nl

Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten