Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen

Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen

De komende tijd verandert er veel in de ouderenzorg. De kranten staan er vol van. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt complexer en de oudere wordt mondiger. Daarnaast stuurt de overheid meer op kwaliteiten en efficiëntie. Doordat steeds meer ziekenhuiszorg verplaatst wordt naar verpleeghuis en thuiszorg wordt de complexiteit van zorg groter. Terwijl men in de sector het accent nu juist wil verplaatsten: niet de zorg, maar de kwaliteit van leven van de cliënt moet centraal komen te staan. De ouderenzorg is dus sterk in beweging. 

“Werken met ouderen stelt hoge eisen aan de verpleegkundige. Je moet goed kunnen samenwerken met vrijwilligers, mantelzorgers en andere zorgverleners. Je moet weten welke nieuwe technologieën er zijn en hoe je die kan benutten. Je moet goede voorlichting kunnen geven en over de grenzen van je eigen beroep heen kunnen werken." (Staatssecretaris Martin van Rijn, 2015)


Deze leergang biedt antwoord op de groeiende vraag naar hoog gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg en komt tegemoet aan de huidige en toekomstige zorgbehoefte van ouderen. Een verpleegkundige, die geschoold is in de essentiële gezondheidszorgaspecten van kwetsbare ouderen, zoals identificatie van kwetsbare ouderen, het signaleren van gezondheidsrisico’s, multimorbiditeit en multifunctieproblematiek (Hoogerduijn & Schuurmans, 2014).

Naar aanleiding hiervan hebben  Breederode Hogeschool en Albeda College in samenwerking met Zorgwaard, Amphia Ikazia (Breda) en Antes Groep de leergang Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen (TOvV) ontwikkeld. Een leergang op Hbo-niveau voor verpleegkundigen (niveau 4 en 5)

In deze leergang wordt gebruik gemaakt van de CanMEDS rollen zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve professional, gezondheidsbevorderaar, organisator en kwaliteitsbevorderaar. 

Doel van de Opleiding

Deze leergang biedt verdiepende kennis op het gebied van essentiële gezondheidszorgaspecten van kwetsbare ouderen. Na het voltooien van de leergang is de verpleegkundige in staat een structurele bijdrage te leveren aan de gezondheid van de oudere cliënt door het ondersteunen van de eigen regie in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Tevens is de verpleegkundige in staat om multidisciplinaire samenwerking gestalte te geven gericht op het optimaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van de ouderenzorg.


Verwachte resultaten:

  • Verhoogde cliënten tevredenheid
  • Handelingsbevoegdheid
  • Deskundigheidsbevordering
  • Verhoogde medewerkerstevredenheid
  • Betere gesprekspartner arts
  • Kwaliteitsverbetering

 Informatie over de opleiding

De leergang is ontwikkeld voor verpleegkundigen (niveau 4 en 5), die in de ouderenzorg met meer toerusting aan de slag willen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te innoveren. De leergang  is competentiegericht - en in samenwerking met het werkveld - ontwikkeld. Door deelname aan de klankbordgroep worden ouderen zelf actief betrokken bij de ontwikkeling en het verzorgen van het onderwijs. Door gebruik te maken van actuele praktijkopdrachten sluit de leergang naadloos aan op de praktijk. Inspirerende gastcolleges en samenwerking met professionals uit de praktijk belichten de verschillende aspecten van het vakgebied, waardoor de verpleegkundige uitstekend wordt opgeleid om de effectieve zorgcoördinatie en advies op maat te geven. Intervisiebijeenkomsten maken een belangrijk deel uit van de leergang. Deelname aan de leergang brengt de student in een actief leerproces waarbij deze zelf verantwoordelijk is voor het creëren van leermomenten in de praktijk. 

De leergang is op Hbo-niveau en na afloop ontvangt de verpleegkundige een certificaat. De leergang loopt gedurende 40 weken, waarin 20 lesdagen gepland staan. Aan de hand van verdiepende opdrachten wordt de theorie toegepast in de praktijk. Er bestaat de mogelijkheid om losse modules te volgen.Programma

De leergang is op Hbo-niveau en na afloop ontvangt de verpleegkundige een certificaat. De leergang loopt gedurende 40 weken, waarin 20 lesdagen gepland staan. Aan de hand van verdiepende opdrachten wordt de theorie toegepast in de praktijk. Er bestaat de mogelijkheid om losse modules te volgen.

Module 1: Oriëntatie op ouderenzorg
De individualisering vraagt naar de omslag, waarbij de cliënt, waar mogelijk, de eigen regie voert. Er wordt immers toenemend belang gehecht aan het zelfmanagement. De verpleegkundige leert hoe om te gaan met de autonomie cliënt en (in)formele zorg. Wat zijn hierin de meest recente ontwikkelingen? Ook de multiculturele ouderenzorg komt aan bod.

Module 2: Screening en geriatrisch assessment
In deze module wordt het multidisciplinair geriatrisch model behandeld en ga je aan de slag met praktijkvoorbeelden. Het indiceren in de thuiszorg vormt een onderdeel van deze module.

Module 3: Klinisch redeneren bij ouderen
De vertaalslag van medisch theoretische kennis en vaardigheden naar de praktijk van de individuele ouderenzorg is een kunst apart en niet altijd eenvoudig. Je leert een gestructureerde aanpak te hanteren die voorwaardelijk is bij het ontrafelen van problemen. Hieruit worden de te ondernemen interventies benoemd.

Module 4: Normale veroudering
Hierin wordt ‘gezond ouder worden’ behandeld op somatisch, psychisch en sociaal gebied. De toepassing van het levensverhaal is hiervan een onderdeel. 

Module 5: Aandoeningen bij somatische veroudering en toepassing van technologie
In deze module komen zoal aan de orde visus- en gehoorproblematiek, slaapstoornissen, vallen en valpreventie, ondervoeding en dehydratie, mondhygiëne, incontinentie en obstipatie, decubitus en huidletsel, pijn en polyfarmacie. Ook wordt er aandacht besteed aan onderwerpen zoals ‘de ouderen op de digitale snelweg’ en de inzet van eHealth en domotica.

Module 6: Aandoeningen bij psychische veroudering en therapeutische interventies
In deze module worden zoal dementie, delier, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, stemmings- en gedragsproblematiek. Ook worden nieuwe ontwikkelingen in de dementiezorg en psychosociale en -therapeutische interventies behandeld. Zo ook psychogeriatrische beelden en gedragsproblemen bij kwetsbare ouderen. Tevens komen wet- en regelgeving aan bod.

Module 7: Aandoeningen bij sociale veroudering
In deze module worden eenzaamheid en mantelzorgerbelasting behandeld. Daarnaast komen onderwerpen, zoals informele zorg, samen zorgen voor ouderen en ouderenmishandeling aan de orde. 

Module 8: Multimorbiditeit en multifunctieproblematiek
In deze module worden revalidatie- en reactiverings interventies voor ziekenhuisverplaatste zorg behandeld. Daarnaast is aandacht voor palliatieve zorg, terminale zorg  en ethische dilemma’s.

 Vereiste vooropleiding/werkplek

De leergang is ontwikkeld voor verpleegkundigen (niveau 4 en 5), die in de ouderenzorg met meer toerusting aan de slag willen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te innoveren. 

Rooster Rotterdam

DATUM TIJD
21-apr-17 9.00-16.00 uur
MEIVAKANTIE
12-mei-17 9.00-16.00 uur
2-jun-17 9.00-16.00 uur
16-jun-17 9.00-16.00 uur
30-jun-17 9.00-16.00 uur
ZOMERVAKANTIE
1-sep-17 9.00-16.00 uur
15-sep-17 9.00-16.00 uur
29-sep-17 9.00-16.00 uur
13-okt-17 9.00-16.00 uur
HERFSTVAKANTIE 
3-nov-17 9.00-16.00 uur
17-nov-17 9.00-16.00 uur
1-dec-17 9.00-16.00 uur
15-dec-17 9.00-16.00 uur
KERSTVAKANTIE 
12-jan-18 9.00-16.00 uur
26-jan-18 9.00-16.00 uur
9-feb-18 9.00-16.00 uur
23-feb-18 9.00-16.00 uur
VOORJAARSVAKANTIE 
16-mrt-18 9.00-16.00 uur
30-mrt-18 9.00-16.00 uur
13-apr-18 9.00-16.00 uur


Betaling en Fiscus

Betaling:
€ 3900,- (exlusief literatuur € 100,-)
of 8-maandelijkse termijnen van € 488,-

Particulier:
Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Heeft u een WW-uitkering en bent u 50 jaar of ouder, dan komt u wellicht in aanmerking voor een scholingsvoucher (max. € 1000,-) van het UWV.

Zakelijk:
Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.
Informatieochtend Inschrijven

Rotterdam

Startdatum
  • 03 april 2018

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Irma van der Velden
Irma van der Velden
ivanderveldenbreederode.nl
010 3042340
Docent

Dr. Annemarie de Vos
Dr. Robbert Gobbens
Dr. Ton Bakker
Cobie Greatbanks
Dit Speets
Angela van Dongen
en anderen uit het werkveld 

 

Data en omvang
Rotterdam start 3 april 2018
Omvang 20 lesdagen in 12 maanden 
Tijd
Om de week
van 9.00 uur - 16.00 uur
Investering
€3.900 (excl. literatuur ca. €100) 
Er bestaat de mogelijkheid om losse modules te volgen
Studiebelasting
240 uur (40 weken a 6 uur)
Beoordeling

Na afronding van deze leergang ontvangt u een certificaat.
Accreditatie is aangevraagd bij V&VN.

Deelnemers
Maximaal 20

Meer info over deze opleiding?

Geef je nu op voor de informatieochtend op zaterdag 26 mei 2018

Meer informatienee, bedankt