9-daagse Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijns zorg

9-daagse Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijns zorg

In nauwe samenwerking met specialisten van het Erasmus MC Rotterdam biedt Breederode Hogeschool de post-graduate Mastercourse Van klinisch probleem naar succesvolle aanvraag aan voor 142 PE / 141 KU

Docenten

Prof.dr. Wilco Peul (Neurochirurg - LUMC) 
Dr. Jan-Jaap Visser (Musculo-skeletaal Radioloog, Epidemioloog, Gezondheidheidseconoom - Erasmus MC) 
Dr. Duncan Meuffels (Orthopedisch Chirurg - Erasmus MC) 
Dr. R. Padmos ( Reumatoloog - Erasmus MC)
Dr. Laura de Graaff ( Internist/ Endocrinoloog Erasmus MC)
Dr. Annelies Pool ( ex-Voorzitter NVMT - introductiecollege) 


Aanleiding

Door ontwikkelingen als een hogere levensverwachting, de extramuralisering in de ouderenzorg en het afstoten van taken uit de tweede- en derde lijnzorg neemt de druk op de eerste lijn toe. Deze toename van zowel het aantal (potentiële) zorgaanvragers als van taken en verantwoordelijkheden leiden in toenemende mate tot een groeiende behoefte taken te herschikken. Recent zijn hierdoor nieuwe zorgberoepen als de ‘praktijkondersteuner huisarts (POH)’ en de ‘physician assistent’ ontstaan. Internationaal zijn er vooral in de Angelo-Saksiche landen ontwikkelingen van deze aard in de fysiotherapie zichtbaar die vooralsnog worden samengevat onder de term ‘Extended Scope’ (ESP). Onderzoek daar heeft aangetoond dat fysiotherapeuten in de gevorderde rol van ESP-specialist positief bijdragen aan de doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.

Ook in Nederland bestaat bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en het KNGF steeds meer interesse voor deze nieuwe expertrol voor fysiotherapeuten in het kader van (her)allocatie van zorgdiensten bij beweging gerelateerde klachten. Onder auspiciën van het NVMT wordt in 2016 een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de implementatie van de Extended Scope in de diagnostiek van lage rugklachten gestart. Deelnemende master manueeltherapeuten kunnen na de mastercourse uitgenodigd worden om deel te nemen aan de pilot.

 

.

Inhoud Mastercourse

Breederode Hogeschool heeft als voorbereiding op een mogelijk in de toekomst te implementeren ‘Extended scope’ binnen de anderhalvelijns zorg een 9-daagse Mastercourse voor fysiotherapeuten ontwikkeld. De opleiding is gericht op het trainen van de nieuwe mastercompetenties, ‘het aanvragen van aanvullende medische beeldvormende en laboratoriumdiagnostiek’ en ‘het verwijzen naar de tweede lijn zorg’. Fysiotherapeuten overwegen dagelijks of verwijzing of aanvragen zinvol is. De competenties om dergelijke beslissingen onderbouwd te kunnen maken worden doorgaans niet in de basisopleiding fysiotherapie of aanvullende vervolg(master)opleidingen verworven waardoor concrete behoefte aan de ontwikkeling van scholing op dit terrein bestaat. Deze mastercourse biedt master fysiotherapeuten de gelegenheid die leemte in kennis en vaardigheden in te vullen.

Om beargumenteerd een goede indicatie tot aanvraag te stellen is terdege kennis van de competenties en de werkwijzen van medische specialisten voorwaardelijk. Medisch specialisten, allen experts op hun werkterrein en dagelijks werkzaam binnen het neuro-musculo-sleletale  (NMSK) domein, participeren aan het onderwijsprogramma en delen hun denk- en werkwereld met de cursisten. Het onderwijsprogramma dekt de totale range van aandoeningen binnen het NMSK-domein, van ‘bekende’ veelvoorkomende tot onbekende ‘relatief’ zeldzame maar potentieel ernstige aandoeningen. De opleiding zet in op de ‘harde’ klinische aspecten van de orthopedie, traumatologie, reumatologie, neurologie, neurochirurgie en interne geneeskunde.

Het verder bekwamen van master-fysiotherapeuten in triage diagnostiek en de hierop volgende besluitvorming in de klinische praktijk is de belangrijkste insteek van deze opleiding. Ook kan de cursist verantwoord omgaan met de spanning tussen wensen en verwachtingen van patiënten en de noodzaak tot kostenbeheersing in de Nederlandse gezondheidszorg. Uiteindelijk komt de fysiotherapeut tot het hoogst mogelijke level van diagnostische accuratesse haalbaar binnen de eerstelijnszorg en een zo optimaal mogelijk gewogen besluit betreffende de individuele zorgplanning voor haar patiënten. Het Curriculum

Het Curriculum in hoofdlijnen:

Orthopedie, neurologie/chirurgie, reumatologie, interne geneeskunde, medische besliskunde, snijzaalonderwijs, MSK-radiologie, gezondheidseconomie

 Accreditaties

142 PE punten voor de CKR-registers van de algemeen fysiotherapeut, manueel therapeut en sportfysiotherapeut
141 KU ( kwaliteitsuren) is geaccrediteerd bij Stichting Keurmerk FysiotherapieVereiste vooropleiding/werkplek

In verband met het vereiste ingangsniveau wordt aan fysiotherapeuten zonder masterdiploma gevraagd een portfolio van verworven competenties te overleggen.

In de Pers

Lees hier het artikel over deze opleiding in FysioPraxis maart 2016 (PDF).


Rooster Rotterdam

Rooster 2018 volgt

Betaling en Fiscus

€ 2950,-  inclusief koffie/thee/lunch

Betaling:
Bij opleidingen met een investering boven de € 1100,- is bij Breederode Instituut betaling in termijnen mogelijk.

Particulier:
Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Heeft u een WW-uitkering en bent u 50 jaar of ouder, dan komt u wellicht in aanmerking voor een scholingsvoucher (max. € 1000,-) van het UWV.

Zakelijk:
Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.Korting

5% korting voor alumni van de masteropleidingen Manuele Therapie en Sportfysiotherapie van de Hogeschool Rotterdam
Informatieochtend Inschrijven

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Suzanne van Ballegooijen
Suzanne van Ballegooijen
svanballegooijen@breederode.nl
010-3042340
Data en omvang

Rotterdam start september 2018
Omvang 9 dagen 


Tijd
Zie Rooster Rotterdam
Investering
€ 2950,-  inclusief koffie/thee/lunch
Beoordeling

Accreditatie
142 PE bij KNGF register algemeen, sport en manueel
141 KU bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie


Deelnemers

Maximum 30


Meer info over deze opleiding?

Geef je nu op voor de informatieochtend op zaterdag 20 januari 2018

Meer informatienee, bedankt