Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

Algemene voorwaarden

Als lid van de NRTO hanteert Breederode Hogeschool tevens de door de NRTO opgestelde Algemene Voorwaarden. Voor het onderwijsaanbod van open inschrijvingen zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen NRTO van toepassing, klik hier om deze te downloaden. Voor maatwerktrajecten gelden de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding NRTO, u kunt deze hier downloaden.

Disclaimer

Algemeen
Breederode Hogeschool spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten.

Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Breederode Hogeschool is voor eigen rekening en risico. Breederode Hogeschool sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Breederode Hogeschool behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Breederode Hogeschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Breederode Hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Breederode Hogeschool, aangeboden informatie op de sites van Breederode Hogeschool, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Breederode Hogeschool, zoals Fronter. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Breederode Hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Breederode Hogeschool, aangeboden- informatie op de sites van Breederode Hogeschool. Breederode Hogeschool behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Breederode Hogeschool.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Breederode Hogeschool liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Breederode Hogeschool is op geen enkelewijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van Breederode Hogeschool. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy
Breederode Hogeschool respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de Hogeschool worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stem je met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze volledige Privacyverklaring.

Toegang
Breederode Hogeschool behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Breederode Hogeschool de toegang tot de websites monitoren.

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen wij? 
U kunt onze website gewoon anoniem bezoeken. Wij verzamelen wel gegevens over de gebruikers van onze website, zoals welke browser u gebruikt, hoe lang u onze pagina bezoekt, etc., maar met die gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wel verzamelen wij ook IP-adressen waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Maar over het algemeen zal een IP-adres slechts herleidbaar zijn tot uw provider of uw bedrijfsnetwerk. Met die IP-adressen doen wij ook niets om u persoonlijk te herleiden.Voor het overige verzamelen wij alleen persoonsgegevens die u ons zélf verstrekt. Bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen, of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens? 
Breederode Hogeschool respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Als u uw persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een informatieaanvraag of inschrijving bij ons, zullen wij die gegevens uiteraard gebruiken voor de behandeling hiervan.
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
• inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als zzp-er of medewerker, 
• verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie, 
• klassen-smoelenboek, 
• inschrijving diploma/certificaat/accreditatiepunten in daarvoor bestemde registers, 
• afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties, bijvoorbeeld contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden, 
• ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening, 
• nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, nieuwe opleidingen, congressen, seminars etc., 
• werving en selectie,
• samenstellen gebruikersstatistieken, 
• beveiliging en verbetering van onze websites, 
• voor het optimaal functioneren van de medewerkers. 

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

Wij versturen periodiek een nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven voor deze nieuwsbrief. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres daarvoor opslaan en gebruiken. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

Soms moeten we uw gegevens aan iemand anders geven
Het kan zijn dat wij vanuit wet en regelgeving onder omstandigheden uw gegevens moeten verstrekken aan een derde of openbaar moeten maken.

Het kan zijn dat we gebruik maken van een ICT-dienstverlener en dat uw persoonsgegevens door die “derde” partij, ergens buiten ons bedrijf worden opgeslagen. Maar maakt u zich geen zorgen: als wij gebruik maken van een derde partij zullen wij die partij ook verplichten zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, deze goed te beveiligen en die derde de gegevens slechts laten gebruiken voor dezelfde doeleinden als dat wij dat doen.

In geen geval geven wij uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden!

Google Analytics
Breederode Hogeschool maakt voor haar website gebruik van Google Analytics. Dit zijn cookies, waarmee wij kunnen nagaan hoe u gebruik maakt van onze website. De door Google verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google op servers in de VS. Google gebruikt die informatie om ons te informeren over uw surfgedrag, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen, etc. Google mag die informatie volgens haar eigen voorwaarden aan derden verschaffen als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover die derden de gegevens namens Google verwerken.

Overigens kunt u het plaatsen van cookies gewoon weigeren als u dat echt niet wilt, door uw browser erop in te stellen dat u van onze website (of van alle websites) geen cookies wilt ontvangen. Ook kunt u alle cookies die al opgeslagen staan op uw computer, simpelweg verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, vindt u in de help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer : Cookies

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Als de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen uw gegevens worden vernietigd.

Als u klikt op een hyperlink, kan Breederode hogeschool uw privacy natuurlijk niet meer garanderen
Op onze website wordt nogal eens verwezen naar andere websites. Graag maken we u erop attent dat als u gaat surfen naar deze andere website Breederode Hogeschool uw privacy niet meer kan garanderen en dat de privacyverklaring van die betreffende website dan van toepassing is.

Beveiliging
Wij gebruiken bij ons contactformulier geen speciale encryptiemethodes, omdat u puur vrijwillig uw informatie aan ons verstrekt en die paar gegevens die wij vragen ook niet speciaal gevoelig zijn.

Uw persoonsgegevens die wij in ons informatiesysteem hebben staan voor de behandeling van inschrijving of informatieaanvraag, zijn uiteraard goed beveiligd door ons. Als wij gebruiken van een externe ICT-dienstverlener die daardoor ook toegang heeft tot uw gegevens, verplichten wij die ICT-dienstverlener ook de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen, en verbieden wij hun om die gegevens in te zien. Uw dossier komt niet op straat te liggen.

Uw Rechten
De AVG geeft u een aantal rechten. Deze rechten staan hieronder weergegeven.
I.) Inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben in te zien.
II.) Wijziging/Verwijdering
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben. U kunt vragen om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens.
III.) Recht op vergeten te worden
De AVG heeft het recht om ‘vergeten te worden’ geïntroduceerd. Dit gaat verder dan alleen de verwijdering van uw gegevens. Op grond van het recht van vergetelheid moeten wij ervoor zorgen dat iedere koppeling naar en kopie of reproductie van uw persoonsgegevens moeten wissen. Wij moeten alle partijen die uw persoonsgegevens verwerken op de hoogte brengen van het feit dat u een beroep doet op dit recht. Deze partijen moeten ook alle persoonsgegevens wissen.
IV.) Recht van verzet
Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen –verdere- verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval moeten wij de verwerking staken.
V.) Recht op beperking van de verwerking
Onder bepaalde omstandigheden heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten’ zetten.
VI.) Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht een kopie op te vragen en te verkrijgen van alle persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

U kunt deze rechten uitoefenen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. U kunt hiervoor de contactgegevens gebruiken die hieronder staan weergegeven. Na ontvangst van uw verzoek informeren wij u binnen 1 maand over uitvoering hiervan.

Contactgegevens:
Mr. J.J. Dorsman
jdorsman@breederode.nl
010 - 304 23 40

Vragen?
Heeft u vragen over het voorgaande? Neem gerust contact met ons op.

Cookies op deze website

Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.

Cookies zelf instellen

Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.