Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige

Tijdens de opleiding Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige leert u hoe u thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers optimaal ondersteunt.

Tilburg start 14 september 2017
Zwolle start 9 oktober 2017
Rotterdam start 12 oktober 2017
Omvang: 9 lesdagen in 8 maanden

Al meer dan 250 cursisten geslaagd!


Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen

Deze leergang van Breederode en Albeda in samenwerking met Zorgwaard, Amphia Ikazia (Breda) en Antes Groep biedt antwoord op de groeiende vraag naar hoog gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg.

Rotterdam start 13 oktober 2017
Omvang 20 lesdagen in 12 maanden 


Multicultureel Casemanagement bij Dementie

Het aantal allochtone dementerenden stijgt snel. Casemanagers dementie dienen over kennis en vaardigheden te beschikken om deze dementerenden en hun mantelzorgers te kunnen benaderen en begeleiden.

Rotterdam 16 juni 2017
Rotterdam 6 oktober 2017
Omvang
 1 dag


Verpleegkundig indiceren en coördineren voor wijkverpleegkundigen (HBO-V)

Tijdens de opleiding verpleegkundig indiceren voor wijkverpleegkundigen, leer je een indicatiegesprek te voeren met de cliënt en zijn mantelzorg, om een indicatie op te stellen.

Rotterdam start 16 mei 2017
Zwolle start 11 mei 2017
Tilburg start 8 mei
Omvang 3 dagen 


Zorgtoewijzing en evaluatie van indicaties door verpleegkundigen in de wijk (MBO-4)

Tijdens de opleiding, leer je een indicatie – evaluatiegesprek voeren met de cliënt en zijn mantelzorg, om de zorg vanuit de indicatie op juiste wijze bij te stellen.

Rotterdam start 16 mei 2017
Zwolle start 11 mei 2017
Tilburg start 8 mei 2017
Omvang 4 dagen  


Praktijkopleider / Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg & Welzijn

Als Praktijkopleider/Praktijkbegeleider levert u een belangrijke bijdrage aan het opleidingsbeleid in de stage-organisatie en bij begeleiding en coaching van studenten/leerlingen en werkbegeleiders.

Rotterdam 20 september 2017
Omvang 15 bijeenkomsten in 1 jaar   

Al meer dan 120 cursisten geslaagd!


Researchverpleegkunde / Clinical Research Coördinator (post-HBO)

Na de opleiding bent u als Researchverpleegkundige uitstekend opgeleid tot gecertificeerd zelfstandig werkend deskundige voor klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Rotterdam start 29 september 2017 
Omvang 22 lesdagen in 12 maanden

Al meer dan 400 cursisten geslaagd!


Researchmedewerker (post MBO)

Na de opleiding bent u als Researchmedewerker volwaardig inzetbaar bij de uitvoer van klinisch wetenschappelijk onderzoek en bent u een gecertificeerd researchprofessional.

Rotterdam start 29 september 2017
Omvang 8 lesdagen in 4,5 maand 


Verzuimadviseur

Als Verzuimadviseur begeleidt u individuele werknemers tijdens het verzuim en re-integratieproces en werkt u samen met de bedrijfsarts en alle actoren (zoals HRM) binnen een organisatie.

Rotterdam start 18 september 2017
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Arboverpleegkundige

Als Arboverpleegkundige richt u zich op de begeleiding van bedrijven en organisaties op alle thema’s van Arbeid en Gezondheid. U bent ook inzetbaar als preventiemedewerker of Arbo coördinator.

Rotterdam start 18 september 2017  
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Update farmacotherapie voor diabetesverpleegkundigen

Maak kennis met de nieuwe middelen voor de behandeling van DM2, die in de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen.

Rotterdam 18 september 2017
Omvang 1 dag