Master Manuele Therapie – Advanced Clinical Practitioner

De Master Manuele Therapie – Advanced Clinical Practitioner is een driejarige beroepsgerichte masteropleiding (90 EC) met een aantal unieke en innovatieve kenmerken.

Rotterdam 27 september 2017
3 jaar/ om de week op woensdagmiddag en woensdagavond 


9-daagse Mastercourse Anderhalvelijns zorg

In nauwe samenwerking met medisch specialisten van het Erasmus MC biedt Breederode Hogeschool de post-graduate Mastercourse "Van klinisch probleem naar succesvolle aanvraag" aan voor 142 PE punten

Rotterdam start Oktober 2017
Omvang 9 dagen 


Echografie cursus voor fysiotherapeuten: de schouder, een complex gewricht

Breederode Hogeschool biedt met Malumido de cursus Echografie voor fysiotherapeuten aan. Van een team van musculoskeletaal radiologen leer je de echografische ins- en outs van het schoudergewricht.

Zaterdag 6 mei 2017 
Datum stagebezoek:
in overleg
Omvang 1 dag 


Diagnostiek en behandelen van klachten van de wervelkolom: Lumbale wervelkolom

De manueeltherapeut leert in deze module onderbouwd klinische keuzes te maken in diagnostiek en behandeling in complexe casuïstieken van de Lumbale wervelkolom aandoeningen.

Rotterdam september 2017
Omvang 2 dagen 


Diagnostiek en behandelen van klachten van de wervelkolom: Cervicale wervelkolom en schoudergordel

De manueeltherapeut leert in deze module onderbouwd klinische keuzes te maken in diagnostiek en behandeling in complexe casuïstieken van de Cervicale wervelkolom en schoudergordel aandoeningen.

Rotterdam 24  april en 1 mei 2017
Omvang 2 dagen 


Diagnostiek en behandelen van klachten van de wervelkolom: Sacro-iliacaal gewricht en bekkengordel

De manueeltherapeut leert in deze module onderbouwd klinische keuzes te maken in diagnostiek en behandeling in complexe casuïstieken van de Sacro-iliacaal gewricht en bekkengordel aandoeningen.

Rotterdam 19 en 26 juni 2017
Omvang 2 dagen


Arbeidsfysiotherapeut

De Arbeidsfysiotherapeut is specialist bij arbeid re-integratie, het doen van interventies op gebied van fysieke belasting en de ergonomie van de werkomgeving, bij individuele werknemers.

Rotterdam startdatum 18 september 2017
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Bedrijfsfysiotherapeut

De Bedrijfsfysiotherapeut is specialist in advies aan bedrijven en organisaties op het vlak van fysieke belasting, ergonomie en Arbozorg.

Rotterdam 18 september 2017
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Maak werk van de werkplek

Leer de belasting in het werk te analyseren van je patiënt! Je hebt vast wel te maken met mensen die klachten hebben en misschien matig herstellen omdat de belasting in het werk hen belemmert.

13 april & 3 mei 2017 
Omvang 2 dagen 


Basiscursus beweegprogramma’s

De kracht van de fysiotherapeut ligt vooral in het aanbieden van een programma dat gericht is op het structureel veranderen van het beweeggedrag van mensen. De fysiotherapeut onderscheidt zich...

Rotterdam 8, 9 en 22 mei 2017
Omvang 3 dagen


Beweegprogramma Coronaire hartziekten en hartfalen (vervolgcursus)

In deze cursus leer je als fysiotherapeut een beweegprogramma op te stellen en uit te voeren voor zowel coronaire hartpatiënten als voor patiënten met hartfalen. Deze laatste groep vergt een...

Rotterdam 12, 19 en 20 mei 2017
Omvang 3 dagen


Beweegprogramma Artrose (vervolgcursus)

In samenwerking met TNO en het Reumafonds heeft het KNGF een beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met artrose. Doelstelling van alle programma’s is het stimuleren van...

Rotterdam 21 april 2017
Omvang 1 dag


Beweegprogramma COPD (vervolgcursus)

In samenwerking met TNO en het Astmafonds heeft het KNGF een beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met COPD. Doelstelling van alle programma’s is het stimuleren...

Rotterdam 28 en 29 april 2017
Omvang 2 dagen 


Beweegprogramma Diabetes mellitus type 2

Na het volgen van de basiscursus beweegprogramma’s kunt u de cursus beweegprogramma diabetes mellitus type 2 gaan volgen.

Rotterdam 6 en 7 Oktober 2017
Omvang 2 dagen


Bedrijfsvoering Praktijk en Persoonlijke Effectiviteit

Hoe kom je tot gedragsverandering van cliënten/patiënten maar ook van collega's ? De modules Bedrijfsvoering Praktijk en Persoonlijke Effectiviteit helpen je hierbij.


Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisarts (1-jarig)

1-jarige opleiding Prakijkverpleegkundige/ POH, met competentieprofiel Praktijkondersteuner (LHV- 2014) voor HBO-V en A- inservice verpleegkundigen, incl. certificaat "Motiverende gespreksvoering"!

Rotterdam 13 oktober 2017
Tilburg 12 oktober 2017
Apeldoorn 5 oktober 2017
Omvang 22 bijeenkomsten in 1 jaar

Al meer dan 1200  cursisten tot POH-er opgeleid!


Praktijkondersteuner Huisarts (2-jarig)

De 2 jarige opleiding Praktijkondersteuner Huisarts, gebaseerd op het competentieprofiel Praktijkondersteuner(LHV-2014) is bedoeld voor doktersassistenten en verpleegkundigen op mbo-niveau.

Rotterdam 11 oktober 2017
Apeldoorn 25 oktober 2017
Tilburg 4 oktober 2017
Omvang 40 lesdagen in 2 jaar

Al meer dan 1200 cursisten tot POH-er opgeleid!


Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheid Zorg (POH GGZ) 1-jarig

Als POH-GGZ kan je allerlei patiënten, met psychische, psychosomatische of psychosociale problematiek in de huisartsenpraktijk begeleiden, kortdurend behandelen en/of casemanagement bieden.

Rotterdam 11 oktober 2017
Amsterdam 22 september 2017

Omvang 20 bijeenkomsten in 1 jaar


Verdiepingsleergang Praktijkondersteuner GGZ

Deze verdiepingsleersgang voor de POH-GGZ belicht zaken die u moet weten over werken in de eerste lijn. Als verlengde arm èn met de uitdaging een bijdrage te leveren aan de transformatie van zorg.

Zwijndrecht Voorjaar 2017
Omvang 8 bijeenkomsten


Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen

Deze leergang van Breederode en Albeda in samenwerking met Zorgwaard, Amphia Ikazia (Breda) en Antes Groep biedt antwoord op de groeiende vraag naar hoog gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg.

Rotterdam start 13 oktober 2017
Omvang 20 lesdagen in 12 maanden  


Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Onbegrepen gedrag’

Deze leergang richt zich op een interdisciplinaire, integrale benadering van de verschillende psychogeriatrische en psychiatrische problemen bij kwetsbare ouderen en de belasting van mantelzorgers.

Rotterdam start 2 Oktober 2017
Omvang 8,5 dag
In 4 maanden


Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige

Tijdens de opleiding Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige leert u hoe u thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers optimaal ondersteunt.

Tilburg start 14 september 2017
Zwolle start 9 oktober 2017
Rotterdam start 12 oktober 2017
Omvang: 9 lesdagen in 8 maanden

Al meer dan 250 cursisten geslaagd!


Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige

Tijdens de opleiding Casemanagement bij dementie/ Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige leert u hoe u thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers optimaal ondersteunt.

Tilburg start 14 september 2017
Zwolle start 9 oktober 2017
Rotterdam start 12 oktober 2017
Omvang: 9 lesdagen in 8 maanden

Al meer dan 250 cursisten geslaagd!


Toekomstbestendige Ouderenzorg voor Verpleegkundigen

Deze leergang van Breederode en Albeda in samenwerking met Zorgwaard, Amphia Ikazia (Breda) en Antes Groep biedt antwoord op de groeiende vraag naar hoog gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg.

Rotterdam start 13 oktober 2017
Omvang 20 lesdagen in 12 maanden 


Multicultureel Casemanagement bij Dementie

Het aantal allochtone dementerenden stijgt snel. Casemanagers dementie dienen over kennis en vaardigheden te beschikken om deze dementerenden en hun mantelzorgers te kunnen benaderen en begeleiden.

Rotterdam 16 juni 2017
Rotterdam 6 oktober 2017
Omvang
 1 dag


Verpleegkundig indiceren en coördineren voor wijkverpleegkundigen (HBO-V)

Tijdens de opleiding verpleegkundig indiceren voor wijkverpleegkundigen, leer je een indicatiegesprek te voeren met de cliënt en zijn mantelzorg, om een indicatie op te stellen.

Rotterdam start 16 mei 2017
Zwolle start 11 mei 2017
Tilburg start 8 mei
Omvang 3 dagen 


Zorgtoewijzing en evaluatie van indicaties door verpleegkundigen in de wijk (MBO-4)

Tijdens de opleiding, leer je een indicatie – evaluatiegesprek voeren met de cliënt en zijn mantelzorg, om de zorg vanuit de indicatie op juiste wijze bij te stellen.

Rotterdam start 16 mei 2017
Zwolle start 11 mei 2017
Tilburg start 8 mei 2017
Omvang 4 dagen  


Praktijkopleider / Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg & Welzijn

Als Praktijkopleider/Praktijkbegeleider levert u een belangrijke bijdrage aan het opleidingsbeleid in de stage-organisatie en bij begeleiding en coaching van studenten/leerlingen en werkbegeleiders.

Rotterdam 20 september 2017
Omvang 15 bijeenkomsten in 1 jaar   

Al meer dan 120 cursisten geslaagd!


Researchverpleegkunde / Clinical Research Coördinator (post-HBO)

Na de opleiding bent u als Researchverpleegkundige uitstekend opgeleid tot gecertificeerd zelfstandig werkend deskundige voor klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Rotterdam start 29 september 2017 
Omvang 22 lesdagen in 12 maanden

Al meer dan 400 cursisten geslaagd!


Researchmedewerker (post MBO)

Na de opleiding bent u als Researchmedewerker volwaardig inzetbaar bij de uitvoer van klinisch wetenschappelijk onderzoek en bent u een gecertificeerd researchprofessional.

Rotterdam start 29 september 2017
Omvang 8 lesdagen in 4,5 maand 


Verzuimadviseur

Als Verzuimadviseur begeleidt u individuele werknemers tijdens het verzuim en re-integratieproces en werkt u samen met de bedrijfsarts en alle actoren (zoals HRM) binnen een organisatie.

Rotterdam start 18 september 2017
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Arboverpleegkundige

Als Arboverpleegkundige richt u zich op de begeleiding van bedrijven en organisaties op alle thema’s van Arbeid en Gezondheid. U bent ook inzetbaar als preventiemedewerker of Arbo coördinator.

Rotterdam start 18 september 2017  
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Update farmacotherapie voor diabetesverpleegkundigen

Maak kennis met de nieuwe middelen voor de behandeling van DM2, die in de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen.

Rotterdam 18 september 2017
Omvang 1 dag


Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Praktijkondersteuner bedrijfsarts is een nieuw beroep in arbodienstverlening. Deze praktijkondersteuner voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert.

Rotterdam 7 september 2017
Utrecht 11 september 2017
Omvang ongeveer 20 dagen 
Lesdagen om de week 


Arbeidsfysiotherapeut

De Arbeidsfysiotherapeut is specialist bij arbeid re-integratie, het doen van interventies op gebied van fysieke belasting en de ergonomie van de werkomgeving, bij individuele werknemers.

Rotterdam startdatum 18 september 2017
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Bedrijfsfysiotherapeut

De Bedrijfsfysiotherapeut is specialist in advies aan bedrijven en organisaties op het vlak van fysieke belasting, ergonomie en Arbozorg.

Rotterdam startdatum 18 september 2017
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden.


Verzuimadviseur

Als Verzuimadviseur begeleidt u individuele werknemers tijdens het verzuim en re-integratieproces en werkt u samen met de bedrijfsarts en alle actoren (zoals HRM) binnen een organisatie.

Rotterdam startdatum 18 september 2017  
Omvang 21 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Arboverpleegkundige

Als Arboverpleegkundige richt u zich op de begeleiding van bedrijven en organisaties op alle thema’s van Arbeid en Gezondheid. U bent ook inzetbaar als preventiemedewerker of Arbo coördinator.

Rotterdam startdatum 18 september 2017  
Omvang 20 bijeenkomsten, verdeeld over 9 maanden


Casemanager verzuim en re-integratie

In de opleiding leer je praktisch en theoretisch met verzuim binnen je organisatie om te gaan. Je leert leidinggevenden te adviseren bij verzuimbegeleiding, van ziekteverzuim tot re-integratie.

Rotterdam  16 mei en 30 mei 2017
Omvang 2 dagen 


Verzuimgespreksvoering en verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Ziekteverzuim kan door vele factoren bepaald worden. Met deze cursus verzuimbegeleiding en verzuimgesprekken leer je praktisch met ziekteverzuim van je medewerkers om te gaan.

Rotterdam 3 en 24 oktober 2017
Omvang 2 dagen 


“Goed gestemd als allround logopedist”

In deze cursus staat centraal het opfrissen van logopedische kennis en vaardigheden rondom stem, info over nieuwe ontwikkelingen in het deelgebied stem en bespreken van casuïstiek uit de praktijk.

Vrijdag 19 mei 2017
Zaterdag 10 juni 2017

Omvang 2 dagen 


Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar ( deel 1 en 2, volledige cursus)

Behandeling van jonge, stotterende kinderen (vanaf 2 tot en met 6 jaar) via de directe stottermodificatiebenadering Kinder Dürfen stottern (Mini-KIDS)

Rotterdam 30 en 31 oktober en 1 november 2017
Omvang 3 dagen


Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar ( deel 2, specifiek)

Behandeling van jonge, stotterende kinderen (vanaf 2 tot en met 6 jaar) via de directe stottermodificatiebenadering Kinder Dürfen stottern (Mini-KIDS)

Rotterdam 31 oktober en 1 november 2017
Omvang 2 dagen

 


Behandeling van stotterende kinderen (6-12 jaar) via de aanpak Kindern dürfen stottern (Schul-KIDS)

Behandeling van stotterende kinderen (vanaf 6-12 jaar) via de directe stottermodificatiebenadering Kinder dürfen stottern (Schul-KIDS)

Rotterdam 1 juni en 2 juni 2017
Omvang 2 dagen 


Logopedische begeleiding voor meertalige kinderen

In de cursus Logopedische begeleiding van meertalige kinderen leren logopedisten hoe zij meertalige kinderen effectief onderzoeken en begeleiden. Tevens leert u professionals adviseren en begeleiden.

Rotterdam 29 maart en 19 april 2017
Omvang
 2 dagen

Rotterdam 13 september en 4 oktober 2017
Omvang 2 dagen


Afasiediagnostiek en afasietherapie

Wilt u op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van afasiediagnostiek en –therapie? Werkt u regelmatig met afasiepatiënten, maar heeft u het idee dat u uw kennis wilt opfrissen..

Rotterdam 27 oktober, 3 en 10 november 2017
Omvang 3 dagen


Bedrijfsvoering Praktijk en Persoonlijke Effectiviteit

Hoe kom je tot gedragsverandering van cliënten/patiënten maar ook van collega's ? De modules Bedrijfsvoering Praktijk en Persoonlijke Effectiviteit helpen je hierbij.


Training Functionerings- en beoordelingsgesprekken

In deze training leer je hoe je een goede gesprekscyclus inricht, hoe je de kwaliteit van de gesprekken kunt verbeteren en daarmee ook de prestatie van je medewerkers.

Rotterdam 27 september 2017
Omvang 1 dagdeel 


Training leidinggeven

In deze cursus vergroot je je effectiviteit als leidinggevende.

Rotterdam 19 april 2017
Omvang 1 dagdeel 


Workshop Klantgericht samenwerken

In deze workshop leer je hoe je met je team aan de slag kunt gaan om de klantgerichtheid te verbeteren.

Rotterdam 17 april 2017
1 dagdeel 


Verzuimgespreksvoering en verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Ziekteverzuim kan door vele factoren bepaald worden. Met deze cursus verzuimbegeleiding en verzuimgesprekken leer je praktisch met ziekteverzuim van je medewerkers om te gaan.

Rotterdam 3 en 24 Oktober 2017
Omvang 2 dagen 


Training Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing)

Een succesvolle training waarin u de gewenste attitude, noodzakelijke kennis en vaardigheden ontwikkelt om patiënten/cliënten te ondersteunen bij hun motivatie tot verandering van gedrag of gewoonten.

Rotterdam  2017
Omvang 2 dagen
 


Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Praktijkondersteuner bedrijfsarts is een nieuw beroep in arbodienstverlening. Deze praktijkondersteuner voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert.

Rotterdam 7 september 2017
Utrecht 11 september 2017
Omvang ongeveer 20 dagen 
Lesdagen om de week