Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisarts (1-jarig)

Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisarts (1-jarig)

Praktijkverpleegkundigen / Praktijkondersteuners-somatiek (POH-S) leveren een belangrijke bijdrage aan de geprotocolleerde zorg voor patiënten met een chronische aandoening zoals DM, astma/COPD en hart- en vaatziekten.  

De 1-jarige opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel Praktijkondersteuner zoals dit is geformuleerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV- 2017). Na succesvol voltooien van de opleiding ontvangt u tevens  een certificaat "Motiverende gespreksvoering"!

Inhoud

De PVK / POH -S verleent gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische ziekte. Het accent ligt op die medisch-inhoudelijke activiteiten die zich lenen voor taakdelegatie en protocollering. De POH-S werkt volgens gebruikelijke richtlijnen van de beroepsgroep en kan de huisarts op diverse manieren ondersteunen.

De PVK / POH -s organiseert en voert spreekuren zelfstandig uit.
Daarnaast is de POH - S de verbindende schakel tussen verschillende hulpverleners. De POH -S is werkzaam op het terrein van astma/COPD, diabetes, cardiovasculair risicomanagement en/of ouderenzorg.Doel van de opleiding

Na afloop beschikt de POH-S over de juiste kennis en vaardigheden, zoals dit per competentiegebied in het profiel is beschreven. Hierdoor is de POH uitstekend toegerust om als POH in de huisartsenpraktijk aan de slag te gaan en een echte aanwinst in de praktijk.

Het profiel beschrijft 7 competentiegebieden: 

 1. Vakinhoudelijk handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Organiseren
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Wetenschap en onderwijs
 7. Professionaliteit

 

 Informatie over de opleiding

De 1-jarige opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel Praktijkondersteuner zoals dit is geformuleerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV- 2017) en is uitsluitend toelaatbaar voor HBO-Verpleegkundigen. Maar ook voor A- inservice verpleegkundigen mits zij een hbo-assessment met succes hebben afgesloten. De inhoud van het profiel kan worden aangevraagd via info@breederode.nl

Breederode Hogeschool hecht eraan om te werken met actuele kennis en vaardigheden en om met uitstekend materiaal te werken. Uiteraard worden de cursisten getraind met de nieuwste materialen, volgens de NHG-richtlijnen. Zo beschikt Breederode Hogeschool over een nieuwe spirometer met de nieuwste software. De studenten krijgen allen toegang tot een digitale leeromgeving, waar ze de presentaties van de docenten kunnen vinden en kunnen werken aan hun digitale portfolio.

Op veler verzoek wordt in het eerste gedeelte van de opleiding, de succesvolle training "Motiverende gesppreksvoering" gegeven. Deze wordt afgesloten met een apart certificaat. 

De opleiding omvat 400 studie belastingsuren, georganiseerd in 24 lesdagen en vereist minimaal 8 praktijk leeruren per week in de huisartspraktijk. Deze praktijk plaats wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage aanvraag.

Vóór aanvang van de opleiding, ontvangt u een uitnodiging voor een assessment gesprek met als doel uw beginsituatie in kaart brengen, op basis van eerdergenoemde competentieprofiel Praktijkondersteuner. 

Het vereiste hbo-assessment voor A- inservice verpleegkundigen wordt door Breederode Instituut georganiseerd. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer informatie: Voor doktersassistenten en verpleegkundigen op mbo-niveau die zich willen ontwikkelen tot een POH-S hebben wij een 2-jarige opleiding.

 Vereiste vooropleiding/werkplek

HBO-Verpleegkundigen, maar ook A- inservice verpleegkundigen mits zij een hbo-assessment met succes hebben afgesloten. Het vereiste hbo-assessment voor A- inservice verpleegkundigen wordt door Breederode Hogeschool georganiseerd. Neem hiervoor contact met ons op.

Deelname vereist minimaal 8 praktijk leeruren per week in de huisartspraktijk. Deze praktijk plaats wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage aanvraag.

Breederode Hogeschool wordt regelmatig benaderd met het aanbod van stageplekken.
Kun je zelf geen stageplek vinden neem dan contact met ons op.
Wie weet kunnen wij je helpen!  


Vergoedingen stagiair en praktijkbegeleider

Ben je een stagiair in een huisartsenpraktijk of –post? Of begeleid je een stagiair?

Dan zijn er verschillende vergoedingen die je kunt aanvragen.

Vergoeding praktijkbegeleiding van SSFH

Een huisarts die een stagiair begeleidt kan hiervoor een vergoeding praktijkbegeleiding aanvragen. De vergoeding is:

 • € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek
 • € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

De huisarts kan in één keer zowel de stagevergoeding als vergoeding praktijkbegeleiding voor de stagiair aanvragen. Dit kan de stagiair niet zelf doen. De huisarts ontvangt van SSFH, naast de vergoeding praktijkbegeleiding, de bruto stagevergoeding. De stagebieder verloont deze en maakt deze vervolgens netto over aan de stagiair.

Stagevergoeding van SSFH

Een stagiair in een huisartsenpraktijk of –post heeft, conform de cao SSFH, recht op een stagevergoeding van:

 • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek
 • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

De stagebieder (de huisartsenpost of -praktijk waar de stagiair stage loopt) kan via SSFH deze stagevergoeding aanvragen, gelijk met de vergoeding praktijkbegeleiding. SSFH maakt het brutobedrag van de stagevergoeding over aan de stagebieder en hij of zij keert deze vervolgens netto aan de stagiair uit. U tekent met de stagiair een stageovereenkomst, dit is een verplicht format vastgelegd in de cao SSFH. 

Zie: https://www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider/In de Pers

De functie van praktijkondersteuner huisartsenzorg somatiek (POH-S) blijft bestaan, naast de toekomstige ( vanaf 2020) praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Hierover heeft de NVvPO een akkoord gesloten met werkgeversorganisaties LHV, NHG en InEen, en werknemersorganisaties NVDA, V&VN en de hbo-opleidingen. Zo moet een einde komen aan de onzekerheid bij werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg en bij opleidingsinstellingen over het toekomstperspectief van de POH-S. De NVvPO is zeer tevreden met dit behaalde resultaat. 

Genoemde partijen hebben besloten dat de inmiddels goed ingeburgerde en gewaardeerde POH-S onderdeel blijft uitmaken van het huisartspraktijkteam. Deze POH-S is verantwoordelijk voor minder complexe zorg en behandeling bij chronische aandoeningen, naast de PVH voor hoog complexe zorg en de coördinatie daarvan. Uitgangspunt voor beide functies zijn de bestaande competentieprofielen voor POH-S en PVH, beiden opgeleid op hbo-niveau.Breederode start POH Aruba

Breederode Hogeschool geeft op Aruba de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH). De voor Aruba nieuwe opleiding is een onderdeel van het lokale project Transmurale Diabeteszorg (TMDZ).

Opdrachtgevers zijn het uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekostenverzekering, het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal en het Witgele Kruis van Aruba. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar.

Op Aruba (ruim 112.000 inwoners) zijn circa 40 huisartsen werkzaam. Breederode geeft op Aruba een specifieke POH-opleiding, zodat een groot deel van de diabeteszorg uit het ziekenhuis, ondergebracht kan worden bij de huisartsenpraktijken.

Op 15 december 2016 vond de eerst diplomering van 13 POH-ers Transmurale Diabeteszorg plaats!

Breederode Hogeschool heeft in Nederland al meer dan 1.000 POH-ers succesvol opgeleid. Breederode Hogeschool biedt de POH-opleidingen aan in Rotterdam, Tilburg en Apeldoorn

 

Voor meer informatie en rechten-vrij beeldmateriaal neemt u contact op met drs. Irma van der Velden, 010 – 3042340 of ivandervelden@breederode.nl 

___________________________________________________________________________Rooster Rotterdam start 13-10-2017

1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding wordt je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
4. Aantal lesbijeenkomsten 22, maar in onderstaand rooster staan 26 bijeenkomsten gepland (dit is inclusief  introductiedag, reserve dagen en de diploma uitreiking) 
DATUM TIJD
29-sept-17
09.00 - 11.00 uur Kennismakingsgesprek 
13-okt-17 09.15 - 16.30 uur Start opleiding
HERFSTVAKANTIE 
27-okt-17 09.15 - 16.30 uur
10-nov-17 09.15 - 16.30 uur
24-nov-17 09.15 - 16.30 uur
8-dec-17 09.15 - 16.30 uur
22-dec-17 09.15 - 16.30 uur
KERSTVAKANTIE
12-jan-18 09.15  16.30 uur
26-jan-18 09.15 - 16.30 uur
9-feb-18 09.15 - 16.30 uur
16-feb-18 09.15 - 16.30 uur
VOORJAARSVAKANTIE
9-mrt-18 09.15 - 16.30 uur
23-mrt-18 09.15 - 16.30 uur
6-apr-18 09.15 - 16.30 uur
20-apr-18 09.15 - 16.30 uur
MEIVAKANTIE
11-mei-18 09.15 - 16.30 uur
25-mei-18 09.15 - 16.30 uur
8-jun-18 09.15 - 16.30 uur
22-jun-18 09.15 - 16.30 uur
6-jul-18 09.15 - 16.30 uur
ZOMERVAKANTIE
31-aug-18 09.15 - 16.30 uur
14-sep-18 09.15 - 16.30 uur
28-sep-18 09.15 - 16.30 uur
12-okt-18 09.15 - 16.30 uur
HERFSTVAKANTIE
2-nov-18 09.15 - 16.30 uur
16-nov-18 09.15 - 16.30 uur
30-nov-18 09.15 - 16.30 uur
14-dec-18 09.15 - 16.30 uur
21-dec-18 09.15 - 16.30 uur


Rooster Tilburg voorjaar 2018

1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding wordt je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
4. Aantal lesbijeenkomsten 22, maar in onderstaand rooster staan 26 bijeenkomsten gepland (dit is inclusief  introductiedag, reserve dagen en de diploma uitreiking) 

Rooster : Nadere info volgt


Rooster Apeldoorn voorjaar 2018

1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding wordt je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
4. Aantal lesbijeenkomsten 22, maar in onderstaand rooster staan 26 bijeenkomsten gepland (dit is inclusief  introductiedag, reserve dagen en de diploma uitreiking) 

Rooster:
Nadere info volgt
Betaling en Fiscus

Betaling:
€ 5250,- (excl. literatuur ca. € 175,-)
of 10 maandelijkse termijnen van € 525,-

Particulier:
Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Heeft u een WW-uitkering en bent u 50 jaar of ouder, dan komt u wellicht in aanmerking voor een scholingsvoucher (max. € 1000,-) van het UWV.

Zakelijk:
Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.

 
Informatieavond Inschrijven

Rotterdam

Startdatum
 • 13 oktober 2017

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Shiva Najaf
Shiva Najaf
snajaf@breederode.nl
010 3042340
Docent

Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld


Data en omvang

Rotterdam 13 oktober 2017
Tilburg voorjaar 2018
Apeldoorn voorjaar 2018
Omvang 24 bijeenkomsten in 1 jaar

Al meer dan 1200  cursisten tot POH-er opgeleid!


Tijd
Om de week van 14.00 - 21.15 uur
Investering
€ 5250,- (excl. literatuur kosten)


Studiebelasting
400 uur
Leslocatie

Beoordeling

Na afronding van deze post HBO opleiding ontvangt u een diploma Praktijkverpleegkundige en een certificaat "Motiverende gespreksvoering".
 
Accredatie: 131 punten bij V&VN


Deelnemers
Maximum 24

Meer info over deze opleiding?

Geef je nu op voor de informatieavond op 6 september 2017

Meer informatienee, bedankt